433273.jpg

Näkymiä reilun vuoden takaisesta omaishoitajien yleisötilaisuudesta, jossa kuvissa näkyvä Lahden sosiaalijohtaja Risto Kajaste jäi täysin alakynteen kaupungin säästöpäätöksien suivaannuttamien omaishoitajien ryöpytyksessä. 

Viime aikoina olen etuoikeutettuna – mikä onnen potku paatuneelle ja parkkiintuneelle sielulleni - saanut paneutua koskettavaan ihmiselon vaiheeseen - vanhuuteen. Tässä jutussani puhun lahtelaisesta omaishoidosta. Olen parin viime vuoden aikana osallistunut moniin asiaan liittyviin yleisötilaisuuksiin, kahlannut läpi kymmenet Lahden sosiaali- ja terveystoimen asiaan liittyvät esitykset, aloitteet, strategiat, mietinnöt ja julkilausumat, lukenut läpi kaikki sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöspykälät, päntännyt alan viimeisintä lainsäädäntöä ja sen velvoitteita sekä saanut seurata omaishoitajaperheiden elämän arkea.

Elon laskuoppia

Omaishoidontuen tavoite on tarjota vammaisille, vanhuksille ja pitkäaikaissairaille turvattua asumista kotona. Laki omaishoidosta astui voimaan 1.1.2006. Omaishoito alkaa kunnan, hoidettavan ja omaishoitajan allekirjoittamalla määrämuotoisella sopimuksella. Omaishoidontukeen kuuluu palkkion lisäksi tukipalveluja hoidettavalle ja hoitajalle sekä hoitajalle kolme vapaapäivää kuussa. Omaishoitajan palkkio on vähintään 300€ kuussa, se on verollista tuloa: mummonmarkoissa omaishoitajalle jää hieman yli 1200 markkaa kuussa käteen. Työn kesto on 24 tuntia vuorokaudessa. Tilastovuonna 2005 omaishoidon tukea Suomessa sai noin 30000 ihmistä. Ilman omaishoitoa lähes 12000 ihmistä olisi joutunut laitokseen. Heidän laitoshoitonsa olisi maksanut 533 miljoonaa euroa. Kaikkien omaishoitajien palkkioihin meni vähän alle 100 miljoonaa euroa. Omaishoitojärjestelmä säästi valtion sosiaali- ja terveysmenoja lähes 450 miljoonaa euroa. Lahdessa on tänään voimassa 327 omaishoitosopimusta, joista alle 65 vuotaiaita koskevia 110 ja yli 65 vuotiaita 217.

Valan vannonut helppoheikki

Toimialajohtaja Matti Liukko Lahden sosiaali- ja terveystoimesta kertoi 12.2.07 lahtelaisille järjestetyssä eduskuntavaalitilaisuudessa, että Lahti on yksi Suomen parhaimmin hoidetuista kunnista: sen sosiaali- ja terveysmenot ovat Suomen suurten kaupunkien pienimmät. Korkeatasoisen lääkärikoulutuksen saaneena, lääkärisukuun syntyneenä, hän jos kuka tietää, että halvimmalla saa parhaan niin lääketieteellisen hoidon kuin sosiaalipalvelunkin. Hänen johdollaan Lahti toimii nyt tilaaja/tuottajamallilla, jossa Lahden kaupunki itse tuottaa palveluja noin 110 miljoonalla eurolla ja muilta palvelun tuottajilta ostetaan palveluja lähes 130 miljoonalla eurolla. Yhä useammat terveystoimen järjestelyt ohjattiin – kilpailuttamalla ne - ostopalveluiksi. Halvin oli näissä päätöksissä aina parasta. Katsauksensa lopussa Liukko tosin kummasteli erityisesti vanhuksiin kohdistuvan sosiaali- ja terveystoimen määrärahojen kasvua, mutta kuittasi sen kertovan siitä, että sosiaali- ja terveysalan palvelumarkkinat ovat Suomessa, Lahdessakin, vielä kehittymättömät. "Lahti on tullut tunnetuksi innovaatioistaan palvelujen järjestäjänä ja on suurten kaupunkien osaavin", Liukko kehräsi lopuksi kissanhäntäänsä nostaen. Palkkioksi Lahden jättänyt kaupunginjohtaja antoi Liukolle kuukausittain tilille lankeavan lähes seitsemänsadan euron bonuksen muistutukseksi hyvin tehdystä saneerauksesta.. Ehkä jossakin lompakon tahi aivolohkon poimuissa Liukolla jyskyttävät kuitenkin hänen lääkärinvalaansa liittyvät Hippokrateen sanat: Puhtaasti ja hurskaasti olen viettävä elämääni ja harjoittava tointani. Hän kun on lyhyen virkakautensa aikana jo useasti hakenut yhteiskuntamme virkaportailla korkeampia näköalapaikkoja, tavoitteissaan vielä onnistumatta.

Dramatiikan tuntija?

Pari viikkoa myöhemmin hänen alaisensa, kaupungin sosiaalijohtaja Risto Kajaste antoi Helsingin Sanomissa (22.2.07) samansuuntaisen lausunnon omaishoidosta. Lahti ainoana kaupunkina päätti säästää vuosi sitten vähentämällä omaishoitajien kanssa tehtyjä sopimuksia 500:stä 300:een ."Muutokseen ei liittynyt dramatiikkaa eikä useampi joutunut laitokseen", Kajaste lausui lehdelle ja koko Suomelle. Hän varmasti kaikkiosaavana asiantuntijana lausunnossaan tiesi ennustaa ja selvittää kuinka monen kymmenen omaishoidettavan päivittäiset hoitokerrat, lääkäri- ja sairaalakäynnit, pistokset, lääkitykset ja sairaalajaksot lisääntyivät. Hän myös tiesi tarkalleen, kuinka paljon väsyneempiä, masentuneempia ja turhautuneempia nuo sadat omaishoitajan työtä nyt ilman tuota pientäkään palkkiota tekevät omaiset ovat, kiikuttaessaan, kuljettaessaan, huolehtiessaan takseihin ja ambulansseihin lastaan tai elämänkumppaniaan yhä moninaisempiin tutkimuksiin, hoitopaikkoihin, hoivapalveluihin, ensiapuun. Hän on myös käynyt pyyhkimässä ne tuskan, itkun, mielipahan, neuvottomuuden, väsymyksen, katkeruuden ja ihmisarvon loukkauksen tuomat tuhannet kyyneleet, joita edelleenkin hänen päätöksensä on tehnyt. Muutokseen ei siis liity dramatiikkaa: totta - siihen liittyy elämän ainutkertaista murhenäytelmää ulkopuolistakin koskettavasti.

Omaishoitajana Suomessa

"Suomi on omaishoitajuuden edelläkävijämaa", julistaa asiasta vastaava ministeri Liisa Hyssälä. Edes näin valtiopäivävaalien alla hän ei tunnu tietävän asiasta juuri mitään. Omaishoitajien kokemukset nimittäin kertovat juuri päinvastaista: maamme on barbaarinen raakalaismaa vanhustenhoidossaan. Lakeja kyllä säädetään, mutta niiden noudattamista kuntatasolla ei valvo kukaan. Otan tässä esimerkiksi vain yhden omaishoitoon liittyvän kysymyksen.

433271.jpg

Kiikkustuoli on tyhjä: omaishoitaja on väsynyt sairaalakuntoon ja hoidettava pantu laitoshoitoon.

Yli 65v. hoidettavan omaishoitajan vapaapäiväjärjestelyt Lahdessa

Omaishoitajalle on kuluvan vuoden alusta alkaen taattu laissa 3 vuorokautta/kk vapaapäiviä. Lakisäädös ei paljon lohduta, jos ei pysty vapaapäiviä pitämään. Lomaa olisi pidettävä, sillä hoidettavan usein yhtä iäkäs hoitaja on kovilla, jaksamisen äärirajoilla.Laissa määrätään, että vapaapäivien hoito on kunnan järjestettävä. Lahdessa on tänään voimassa 217 yli 65 v. koskevaa omaishoitosopimusta.

Lahden kaupunki on järjestänyt lain velvoitteen mukaisesti omaishoitajan vapaapäivän hoidon vuoden 2007 budjetissaan seuraavasti:

1) Pilottihankkeeseen, jossa sekä omainen että hoidettava viettävät pääsääntöisesti omakustanteisesti vapaapäivää lahtelaisessa hotellissa on varattu 30 vapaapäivän rahat,

2)Palveluseteliin (á 100 euroa) on varattu 300 vapaapäivän verran rahaa sekä

3)omaishoitajan vapaapäiviksi hoidettavalle järjestettäviin hoitopaikkoihin (Tapanila, Kilpiäinen, Kaupunginsairaala, Kärpäsen palvelutalo, Vire Koti, Lepolakoti) on varattu 2920 omaishoitajan vapaapäivän rahat.

Lahden kaupunki on siis budjetoinut vain 3250 omaishoitajan vapaapäivänviettomahdollisuutta.Laki edellyttäisi Lahden kaupungilta (217omaishoitajaa x 3vrk/kk x 12kk =) 7812 omaishoitajan vapaapäivän budjetointia.

Lahden kaupunkia velvoittavia lain määräämiä omaishoitajan vapaapäiviä on 4562 vuorokauden osalta järjestämättä, budjetista puuttuu 60 prosenttia! Löytyykö vastuunkantaja?

Yksi lehmä / yksi omainen

Maataloustukeen liittyy olennaisesti maatalouslomittaja. Hänen tehtävänsä on lomauttaa maataloudenharjoittaja tehtävästään jokaisesta kuukaudesta kertyviksi vapaapäiviksi. Lomituspalvelulakiin on kirjattu vähimmäissäädökset lomittajaoikeudesta. Peruslähtökohta tuen saamiseksi on yksi lehmä tai neljä vastaavaa nautaeläintä .Toimintaa varten kunnat ovat palkanneet kymmenittäin maatalouslomittajia.

Lahden kaupunki profiloituu koulutuskaupungiksi, ammattikorkeakoulukaupungiksi, meillä on sosiaalialan oppilaitoksia kolmekin. Missä viipyy omaishoitajien lomittajien koulutus. Kysymys täytyy olla täydestä tietämättömyydestä! Omaishoitokysymyksessä – myös omaishoitajan lomitusasiassa – on hoidettavan kannalta aina tärkein koti, kodin ilmapiiri, omaishoitaja, ihminen, ihmisen apu. Eikö omaishoitajan korvikkeeksi yhteiskunnallamme ole varaa kouluttaa ja palkata ihmistä?

433284.jpg

Lopuksi: Lähetän juuri lukemasi vuodatukseni jokaiselle sähköpostin päästä tavoitettavalle Lahden päättäjälle. Toivotan heille lähetteessäni Onnelliist voimiist!

Jälkikirjoitus

8.3.2007 Kansainvälisenä Naistenpäivänä muistakaamme, että tyypillinen omaishoitaja on omaistaan hoitava nainen!

 

Kommentteja

Kommenttipuheenvuoroja ylläolevaan kirjoitukseen on ilmestynyt myös kirjoitussarjan ensimmäiseen Lahest -vuodatuksen yhteyteen.