1233837.jpg

Lahden yhteiskoulu paisuu paisumistaan. Lahden keskustakuvaa sen arkkitehtuuri hallitsee.

 

Lahden yhteiskoulu on maineikas koulu. Sen koulutilat laajenevat jatkuvasti, sen opetushenkilöstö on huippuammattilaisia. Sen lukion päästötodistuksilla ja ylioppilaskirjoitusten komeilla tuloksilla röyhistävät monet lahtelaiset rintaansa. Koulun iltalinja on maan eturivissä aikuisiän ja yksilöllisten lukiomahdollisuuksien toteuttamisessa. Tunnen ja tiedän useita kymmeniä Lahden yhteiskoulun lukion käyneitä lahtelaisia sekä koulun opettajia henkilökohtaisesti: ihan normaali-ihmisen oloisia ovat.

 

1233726.jpg1233841.jpg1233723.jpg1297732.jpg1233912.jpg<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Näittenkin tunnettujen lahtelaisten opinahjo on ollut Lahden yhteiskoulu:

Kari Salmi, Onerva Vartiainen, Erkki Lyytikäinen, Reijo Salminen, Ville Klinga

 

Nyt vertailen kuitenkin vain Lahden yhteiskoulun ja Lahden kaupungin koululaitoksen perusopetusta. Samanaikaisesti kun Lahden yhteiskoululla menee hyvin, Lahden kaupungin koululaitos laitostuu, näivettyy, supistuu ja köyhtyy. Missä on vika edellisissä vuodatuksissani kuvattujen kehnojen virkamiesten lisäksi?

 

Lahden kaupunki vastaan Lahden yhteiskoulu

1233876.jpg               

Kaupunginhallitus                 Lahden yhteiskoulun säätiö

 

Lahden kaupungin perusopetus käsittää esiopetuksen, alakoulun (vuosiluokat 1-6) ja yläkoulun (vuosiluokat 7-10). Näitä koululaisia oli Lahdessa lukuvuoden 2007-08 alkaessa 8913 oppilasta.

 

Me ja meidän lapsemme, Lahden kaupungin koululaitos, olemme muka vuokralla omissa tiloissamme. Maksamme 7-9 euron neliövuokraa meille pääasiassa valtion varoin rakennetuista tiloista. Sen päälle maksamme vedet, sähköt, lämmityksen ja siivouksen. Miksi? Teknisen toimen budjetin vuoksi - sehän toimii liikelaitosperiaatteella, pitää olla tuloja.

 

Lahden yhteiskoulun perusopetus sisältää vuosiluokat 6-9 ja oppilaita oli lukuvuoden alkaessa 621.

 

Opetusministeriö antaa maamme opetuksen järjestämistä varten valtionavun perusopetusta järjestäville kunnille ja muille perusopetusluvan saaneille yhteisöille. Sen laskeminen pienen korotuskaavan mukaan on suhteellisen yksinkertaista.

 

Kädessäni on Suomen edellisen hallituksen opetusministeriltä Antti Kalliomäeltä saamani kirje puolentoista vuoden takaa. Siinä selostetaan tarkoin, miten kunnan oman ja kunnassa toimivan yksityisen koulun valtionapu määräytyy (rahoituslaki 635/1998) erityisesti lain 17§:n ja 23a§:n perustelujen mukaan.

 

Lahden kaupungin perusopetuksen korotettu valtionapu

 

Porrastusperusteet kunnan saamalle valtionavulle ovat asukastiheys, kouluverkon rakenne eli koulujen määrä ja koko, 7.-9.luokilla olevien oppilaiden lukumäärä, vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden määrä, muiden erityisoppilaiden määrä, ruotsinkieliseen opetukseen osallistuvien oppilaiden määrä, vieraskielisten oppilaiden määrä. Näin saadaan lasketuksi kunnan vuosittainen oppilaskohtaisen valtionavun euromäärä.

 

Yllä olevin perustein Lahden kaupungin koululaitoksen oppilaskohtainen yksikköhinta on 6.094, 64 euroa/oppilas. Kertomalla Lahden kaupungin koululaitoksen perusopetuksen oppilasmäärä 8913 ja oppilaskohtainen valtionapu 6094,64 (pyöristettynä 6095) saadaan Lahden kaupungin perusopetuksen valtionavun loppusummaksi 54.321.553 euroa.

 

 

1233786.jpg

1 perusosa 4789 €

2 vuosiluokkien 7-9 korotus 667 €

3 vammaisoppilaiden korotus 638 €

4 erityisoppilaiden korotus 203 €

5 vieraskielisten oppilaiden korotus 50 €

6 ruotsinkielisen opetuksen korotus 1 €

Perusopetuksen oppilaskohtainen valtionapu yhteensä 6348,08 €

Soppilaskohtainen valtionapu kerrotaan tasauskertoimella 0,96007 ja

lopulliseksi oppilaskohtaiseksi valtionavuksi saadaan 6095 euroa

 

 

Lahden yhteiskoulun perusopetuksen valtionapu

 

Jos yksityinen opetuksen järjestäjä on ylläpitänyt perusopetusta tai sitä vastaavaa opetusta antavaa oppilaitosta jo 31. päivänä heinäkuuta 1998,  opetuksen järjestäjän yksikköhinta on sama kuin sijaintikunnalle määrätty yksikköhinta, 6095 euroa.

Opetusministeriö maksaa lisäksi Lahden yhteiskoulun arvonlisäveron 

Koska yksityisen koulutuksen järjestäjälle ei palauteta sen maksamia arvonlisäveroja, sisältyy rahoituslain 23 §:ään säännös, jonka mukaan mm. perusopetuksen yksikköhintoja korotetaan yksityisen järjestäjän osalta siten, että korotus vastaa yksityisen järjestäjän arvonlisäverojen osuutta arvonlisäverottomista kustannuksista mainitussa koulumuodossa.

Tämän mukaisesti Lahden yhteiskoulun perusopetuksen oppilaskohtainen valtioapu muodostuu näin: Lahden kaupungin oppilaskohtaiseen yksikköhintaan 6095 euroa lisätään vielä 3,53 % tästä saadaan yhteensä 6.309,78 euroa/oppilas = arvonlisäveron sisältävä oppilaskohtainen valtionapu.

 

SKertomalla Lahden yhteiskoulun perusopetuksen oppilasmäärä 621 ja oppilaskohtainen valtionapu saadaan Lahden yhteiskoulun perusopetuksen valtionavun loppusummaksi 3.784.773 euroa.

 

 

 

 1119085.jpg

Sama rahamäärä - eri velvollisuudet

 

Ensikatsomalla kummankin koulujärjestäjän oppilaskohtaista valtionapua, joka on verottomana eurolleen sama, näyttää, että kaikkihan on hyvin ja tasapuolisesti. Kun alkaa tarkemmin perehtyä valtionavun porrastusperiaatteisiin, alkaakin jo nähdä punaista ja huutomerkkejä.

 

Lahden kaupungin perusopetuksessa on

- vammaisia oppilaita     364

- muita erityisoppilaita    583

- vieraskielisiä oppilaita  358

- ruotsinkielisiä               9

Kuka heistä huolehtii?

Lahden kaupunki. Lahden yhteiskoulu ei.

 

Lahden kaupunki on sijoittanut jo vuosia kymmeniin erityisopettajan virkoihin, kouluavustajan toimiin, vieraskielisten oppilaiden opettamiseen sekä näiden yhä lisääntyvien erityisryhmien tiloihin ja opetusjärjestelyihin mittavia omaisuuksia - eikä suinkaan tuloksetta!

Lahden yhteiskoulun perusopetuksessa oppilaat ovat niin homogeenisia, että opetusjärjestelyt ovat huomattavasti yksinkertaisemmat: suurimman osan opiskelijoiksi pyrkivistä on läpäistävä koulun järjestämät soveltuvuuskokeet. Näin opettajakohtainen oppilasmäärä voidaan pitää korkeana, opettajien virkoja tarvitaan vähemmän ja opetusjärjestelyt voidaan toteuttaa suhteellisen yksinkertaisina sekä halpoina. Eivätkä Lahden yhteiskoulussa vanhemmat maksa opetustiloista Lahden teknisen toimen kiskurivuokria.

Lahden yhteiskoulu saa valtionapuna Lahden kaupungin tavoin oppilaskohtaisen korotuksen vuosiluokkien 7-9 oppilaiden opetuksesta = 667,17 euroa/oppilas. Mutta lisäksi Lahden yhteiskoulu saa myös 6.vuosiluokan oppilaistaan tämän saman lisäkorotuksen.

 

Kerman vai koko ikäluokan opetusta?

 

Vähintään nyt, kun Lahden kaupunki ja Lahden yhteiskoulu ovat uusimassa sopimustaan, pitäisi sopia myös siitä, kuinka suuren vastuun Lahden yhteiskoulu ottaa esimerkiksi Lahden vammaisoppilaista, erityisoppilaista ja vieraskielisistä oppilaista. Lahden yhteiskoululla, sen oppilastilastossa vuodenvaihteessa, ei ole muita kuin suomenkieltä äidinkielenään puhuvia oppilaita.

Kun molemmat perusopetuksen järjestäjät saavat saman oppilaskohtaisen valtionavun, niin jo vuosia jatkuneen heikoimpien oppilaiden ja vieraskielisten oppilaiden opetuksen vastuun jättäminen Lahden kaupungin koululaitoksen vastuulle ei ole oikeutettua.Varsinkaan Lahden kaupungin omasta pussistaan Lahden yhteiskoululle maksamalle suurelle korvaukselle ei hyväksyttävässä uudessa sopimuksessa pitäisi olla euroakaan.

 

Opetuksen rahat vie Tekninen toimiala

 

Lahden kaupungin päättäjien on vakavasti harkittava myös, pitääkö jatkaa Teknisen toimen kannattavuuden keinotekoista tukemista koulutoimen ylettömillä vuokrakustannuksilla: ne rahat kun ovat suoraan pois opetuksen laadusta. Olisiko tässä asiassa löydettävissä kohtuus?

Vuorovaikutusta?

Sivistystoimiala haluaa kertoa kaupunkilaisille toiminnastaan ja ottaa lahtelaisten näkemykset huomioon suunnitelmissaan. Kansanvaltaisessa yhteiskunnassa Lahden kaupungin ja Lahden yhteiskoulun välisen sopimusluonnoksen yksityiskohtien julkistaminen meille kuntalaisille ennen sopimuksen allekirjoittamista olisi hyvän hallintotavan mukaista.  

 

         

 

                                               n 

 

Lahden kaupungin ja Lahden yhteiskoulun välinen sopimus

 

SValtioneuvosto voi myöntää rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan perusopetuksen järjestämiseen. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että opetuksen järjestäminen perustuu erityiseen koulutus- tai sivistystarpeeseen ja että opetuksen järjestäjä ja kunta, jossa opetusta järjestetään, ovat sopineet asiasta.

 

SLahden kaupungin ja Lahden yhteiskoulun säätiön välinen sopimus perusopetuksen järjestämisestä on viimeksi uudistettu 1.8.2001 alkaen. Sopimuksen mukaan se on voimassa 31.7.2008 saakka ja jatkuu sen jälkeen lukuvuoden kerrallaan, ellei sitä jommaltakummalta puolelta sanota irti. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti vähintään 15 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Kaupunginvaltuusto irtisanoi Lahden kaupungin ja Lahden yhteiskoulun säätiön välisen perusopetussopimuksen 1.8.2008 lukien ja kehotti sivistyslautakuntaa neuvottelemaan uuden sopimuksen em. ajankohdasta alkaen.

 

SSopimuksen 2 §:n mukaan "kaupunki huolehtii psyykkisen oppilashuollon järjestämisestä". Eikä tässä kaikki. Sopimuksen 3 §:n mukaan "kaupunki maksaa ylläpitäjälle koulun toiminnasta aiheutuvien kustannusten peittämiseksi 7-9 luokilla olevaa oppilasta kohden markkamäärän", joka määräytyy tietyn laskusäännön mukaan. Sopimus sisältää myös 7 §:ssä kohdan, että jos " tämä sopimus on jommallekummalle osapuolelle kohtuuton, on tätä sopimusta vastaavasti viipymättä muutettava

 

STilanne 1.1.2008.

Lahden yhteiskoulu ottaa opilaansa 6. vuosiluokalle: koulun piiri on Kiveriö. Ensi syksynä sinne menee suoraan 39 oppilasta Kiveriön koulusta. Loput noin 110 oppilasta Lahden yhteiskoulu valitsee hakemusten ja soveltuvuustestiensä perusteella.

http://www.lyk.fi/Opiskelu/Peruskoulu/tabid/54/Default.aspx

 

SValtioneuvosto vahvistaa perusopetuksen arvonlisäverottoman keskimääräisen yksikköhinnan varainhoitovuotta edeltävän vuoden syyskuussa. Vuonna 2008 perusopetuksen keskimääräinen yksikköhinta koko maassa on 6 219,48 euroa/oppilas.(RahL 635/1998, 16§). 

 

 

Valtionapuun liittyvät tilastot ja raportit

 

http://vos.uta.fi/cgi-bin/tiedot1r.cgi?tnimi=vos/v08/vos6sl08.lis

http://www.oph.fi/info/rahoitus/paatos08.html

 

 

 

http://vos.uta.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=4041;tnimi=vos/v08/v05yt7s08.lis (Lahden yhteiskoulu)

 

http://vos.uta.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=3983;tnimi=vos/v08/v05yt7s08.lis (Lahden kaupunki)