<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Koulutukseen ja konsultointiin erikoistunut Efeko Oy suoritti kyselyn 17 paikkakunnan kuntapalveluista. Kyselyn tutkimustuloksen se julkaisi eilen.

 

Lahden tulos on hälyttävä jo tutkimuksellisesti. Kysymykset esitettiin 1500 lahtelaiselle. Ainoastaan 1½ % Lahden asukkaista, satunnaisesti valittua, sai kertoa mielipiteensä kuntapalveluista. Kyselyyn valikoituneista lahtelaisista siihen vastasi vain 36%.  Siis ainoastaan 0,6% Lahden asukkaista vastasi. Tällaisella kyselyyn vastanneiden määrällä ei ole tilastollista merkitystä, johtopäätöksiä sen perusteella ei yksikään tilastotieteen alkeiskurssin käynyt tekisi.

 

1910983.jpg 

Uudenlainen vaikuttamistapa kunnan asoihin on käynnissä Lahden torilla 3.9.2008.

 

1911042.jpg

 

Ranta-Kartano -adressiin paremman, puistomaisen asemakaavan puolesta on kertynyt jo lähes 3000 allekirjoitusta.

 

Kuvaavaa kuitenkin on, että lahtelaisista tunnollisimmin vastasivat 55 -70-vuotiaat, heitä vastanneista oli noin puolet, ja tietenkin naiset, joita vastanneista oli kaksi kolmasosaa.

Vanhuspalvelut, kotihoito, rakennettu ympäristö, museotoiminta ja vaikuttaminen kunnan asioihin koettiin annetuissa vastauksissa heikosti hoidetuiksi ja koko maan tilastojenkin heikoimmiksi.

 

Vastaamatta jättäneet taas ovat nuorempien ikäluokkien lahtelaisia, heitä jotka olisivat voineet vastata kysymyksiin koulupalveluista Lahdessa. Turhautuneina vuosien taistelussa lahtelaisen kouluverkon maankuuluun kehnouteen, koulunlakkautuksiin ja asiantuntemattomuuteen, he jättivät vastaamatta. Se on arjen ja kantapään kautta opittua viisautta, kun päätänsä vuosia puskee seinään eikä mitään myönteistä tapahdu.

 

Tyhmyytensä sen sijaan osoittivat jälleen kerran kaksi toimialajohtajaamme selittäessään tutkimustulosta.

Terveys- ja sosiaalitoimen Matti Liukko selitti, että parannusta on kohta havaittavissa. Ja lääkärille pääsyä odottaville hän lausui lohdutukseksi, että on havaittavissa paljon terveysongelmia, jotka välttämättä eivät tarvitse lääkärin vastaanottoa.

Sivistystoimialan Maritta Vuorinen oli iloissaan ja teki tutkimuksesta johtopäätöksen, että peruskoulutuksen kehittämisessä on tehty hyvää kehittämistyötä ja siihen ollaan nyt tyytyväisiä.

 

Mitäpä suotta Lahden kuntapalveluita kehittämään, kas meille tyhmille lahtelaisille riittäköön tyhmien toimialajohtajien tyhmät selitykset. Tyhmännöyrät kiitoksemme niistä!   

 

http://www.efeko.fi/fin/uutiset/index.php?nid=8

 

http://www.lahti.fi/www/bulletin.nsf/headlinespublicfin/6EB03E68A10FDC1EC22574C5002FE345