Isäni, jo yli 100 -vuotias, sanoisi, jos eläisi: siltä puuttuu kokonaan häpy. Tuo lahtelais-nastolalainen murreilmaus tarkoittaa röyhkeää, totuuttamuuntelevaa ihmistä, jonka puheissa omakehu haisee.

Vielä 1950-1980 -luvuilla lahtelaisessa demokratiassa, kunnallisvaaleissa, tällaiset häpypuutteiset eivät olisi yltäneet edes ehdokkaiksi.

Äänestysvilkkaus kohosi sota-aikojen jälkeisinä vuosikymmeninä koko maassa tasaisesti ja saavutti huippunsa 1976 (78,6 %). Lahtelaisetkin ajattelivat, että kotikunnan asioihin saattoi vaikuttaa äänestämällä mahdollisimman pätevä, osaava ja luotettava oman aatteen edustaja valtuustoon.

Tuo ajattelutapa on vähitellen hiipunut, äänestysprosentit laskeneet ja häpyvaillinaisia ehdokkaita noussut entistä useammin kunnanvaltuutetuiksemme. Yhä pidemmälle yksinvaltiaan oikeuksin toimivat valtuutettumme ja viranhoitajamme lautakunnissamme eivät enää juurikaan kunnioita demokratiaa saati kuntalaisten mielipiteitä. Valitsijan kuluttajansuoja luvatuista monista hyvistä on jäänyt vaalipuheiden tasolle.

 

Kun edellisissä kuntavaaleissa 2004 Lahden kaupunginvaltuuston valintaan osallistui vain 53 % äänioikeutetuista, tulos läheni jo pelottavaa demokratian tuhorajaa: läheltä piti, ettei valtuustollamme ollut enää lahtelaisten enemmistön luottamusta.

Ei siis ole ihme, että nyt paikkansa jättävä valtuustomme sisälsi vaalituloksena huomattavan määrän noita häpypuutteisia lahtelaiskansalaisia.

 

Alla väistyvän kaupunginvaltuustomme teknisen lautakunnan puheenjohtajan häpytasosta esimerkkejä, jotka paljastuvat hänen mainitsemistaan vaalikauden onnistuneista lautakuntapäätöksistä:

 

-Lahden keskustan valaistus on onnistuneesti toteutettu

-Yksi Lahden vanhimmista arvorakennuksista, Vuorikadun koulu, on onnistuttu myymään

-Ranta-Kartanon kaava Vesijärvinäkymineen on edennyt hyvään päätösvaiheeseen

 

 

Näennäisdemokratian rinnalle on syystä noussut monilla paikkakunnilla vapaaehtoisia kansalaisliikkeitä. Niille on ominaista heittää hyvästit puolueiden suurille, toteutumattomille lupauksille ja keskittyä perusteellisesti olennaiseen, usein vain yhteen asiaan. Näistä kansalaisliikkeistä Lahden elinvoimaisin liike on Ranta-Kartanon uudelleensuunnittelua vaativa lähes 3000 allekirjoittajan aktivistiliike.

 

 

Pystyykö uusi valtuustomme uuteen ajattelutapaan, jossa kansalaiset ja heidän mielipiteensä todella – ei vain muodollisesti – otetaan päätöksissä huomioon? Vai muodostuuko tästäkin valtuustosta häpyä vailla olevien lahtelaisten muodostama kumileimasin, jolle kuntalaiset ovat edelleen vain välttämätön äänestyskarjajoukko?

 

 .

Lahden kuntavaalit 2008

Valittujen valtuutettujen määrä: 59
Äänioikeutettuja: 81409
Miehiä: 46.56%
Naisia: 53.44%

Äänestysprosentti: 55.3%