Teki peipponen koivuhun

Lapsiperheiden kesään johdatukseen liittyvät erilaiset kevätjuhlat todistuksineen, muistamisineen. Kuvat ja muistot niistä säilyvät läpi loppuelämän.

Ahtialan päiväkoti on toiminut jo neljä vuosikymmentä. Kevätjuhlan ohjelma olikin teemaltaan menneisyydennostalginen: vanhat lastenlaulut ja piirileikit tuntuivat meistä vanhoistakin niin kumman tutuilta.

1244714137_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Tänä vuonna seitsemän vuotta täyttävät saivat päästötodistukset ja kukkasen.

Ahtialan päiväkodin aherrus päättyi jälleen lasten riemukkaisiin ohjelmanumeroihin.

1244714165_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Juhlan hienona huipennuksena päiväkodin henkilökunta lauloi serenadin ohjattavilleen. Sykähdyttävää!

 


Lahden koulutoimi on tienhaarassa

407995.jpg

Lahden koulutusjohtaja Juhani Tommola jää kesäkuussa eläkkeelle. Hänen monivärinen kautensa kaupunkimme perus- ja lukiokoulutuksen sekä viime aikoina myös päivähoidon johtavana virkamiehenä päättyy.

Eläkkeelle jäävää ylistetään yleensä ansioista: niitä Tommolalla on ollut luonnostaan. Rento olemus, supliikkitaito, luontevuus ja avarakatseisuus – mistäpä moisia ominaisuuksia saataisiin muillekin kouluvirkamiehille.

Moitettakin voisi tuttavankauppaa jakaa: ei JT ole jaksanut aina paneutua todellisiin opetustason ongelmiin ja kotien auttamistoimiin riittävän pontevasti ja kiinnostuneesti.

Onnea Juhani Tommolalle ja paljon rikassisältöisiä eläkepäiviä!


Missä tulisieluinen osaaja

Suurin lahtelaiskoulutuksen ongelma  on vastuuhenkilön löytyminen Tommolan jälkeen. Jo nyt Koulutuspalvelukeskus ja sivistystoimiala kuhisee erilaisia projektityöntekijöitä, toimittajia ja suunnittelijoita. Miksi? Valtion vai kaupungin kustannuksella?

Tohtorin tittelillä toimistoissa istuvat muodollisesti pätevät tilastonikkarit eivät tänä päivänä täytä koulutoimen johdolta vaadittavia ominaisuuksia: ajatus-, kirjoitus- ja laskutaitoisuutta saati kykyä käydä meidän kaupunkilaisten kanssa vuoropuhelua.

Tänä päivänä tarvitaan palavasieluista lasten ja perheiden puolestatapuhujaa kunnallisbyrokratian yhä kyynärpäisemmässä valtabyrokratiassa. Mistä löytyy taitava vastuunkantaja ja kouluelämän puolustaja Lahteen?

 Lahden harmaan kivettyneet Vihreät

Kun Suomen Vihreä liike, kiitos sen kahden tinkimättömän, ahkeran naiskaksikon (Heidi Hautala, Satu Hassi) kulkee suomalaisen ja eurooppalaisen politiikan korkeimmilla korokkeilla, ei samaa voi sanoa lahtelaisten vihreitten toimista ja omituisista päätösratkaisuista.

1244735380_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Lahden Vihreitten lastenjuhlapainotteisessa vaalitilaisuudessa 27.9.2008 valtuustoehdokkaat esittelyssä

Lahden Vihreät on lahtelaisvaltuustokokoonpanossaan vihreän aatesuunnan vastainen yhteenliittymä.

Syksyn kunnallisvaalikampanjassa puolue ja myös Lahden Vihreät omassa vaalijuhlassaan, jossa olin, julistivat kolmetoistakohtaista ohjelmaa, jota aikovat toteuttaa valtuutettujensa avulla kuntien politiikassa.


Vihersokeat Lahden Vihreät

Kun Ranta-Kartano on tämän kesänalun tiukka lahtelaisuuden kunnallispoliittinen tukkanuotta, näytän kuvin, miten Lahden Vihreät toteuttaa sen ratkaisupäätöksessä muutamia omia periaatteitaan:

1. Kuntalaisten on voitava vaikuttaa yhteisiin asioihin.

Yhtäkään kuntalaisten ja yhteisöjen liki neljästäkymmenestä mielipiteestä ja muistutuksesta muiksi vaihtoehdoiksi vihreät eivät ole noteeranneet.

1234776979_RK-nordberg3.jpg

http://tarmon.vuodatus.net/blog/1808019/vapaa-kaupunkitila/

 

1237884264_img-d41d8cd98f00b204e9800998e


http://tarmon.vuodatus.net/blog/1871079/wesijarvi-talo/


Lahden Vihreitä ei hetkauta adressi, jossa yli 5000 elävää Lahden kaupungista kiinnostunutta kuntalaista ilmoittaa vastustavansa Laituri -suunnitelmaa ja vaatii puistomaista vaihtoehtoa Ranta-Kartanon suunnitteluun.

1782838.jpg

Kansalaisadressin nimenkerääjät puoli vuotta sitten luovuttamassa adressin 1500 allekirjoittajanimeä Teknisen viraston virkamiehille. Tänään adressin allekirjoittajia on jo 5000.

Ranta-Kartano päätöksessä teknisessä lautakunnassa vihreitten edustaja ei hyväksynyt Ranta-Kartanon rakennuskaavaehdotusta, vaan vaatii sen rakennusoikeutta vielä esitettyä suuremmaksi korottamalla jo ennestään korkeita pilvenpiirtäjiä. Kaupunginvaltuustossa toinen vihreitten edustaja hyväksyi esitetyn Laituri- vaihtoehdon mukisematta, kaupunkilaisten mielipiteitä kuuntelematta.


2. Kulttuurimaisemia tai lähiympäristön viihtyisyyttä ei saa pilata.

1934684.jpg

Lahden Vihreille ei merkitse mitään kaupunkipuistoksi suunniteltu alue ja tämä Jalkarannantien monisatavuotinen kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuinen lahtelaiskulkuväylä - ne voidaan huoletta hävittää.


3. Tiiviissä kaupunkirakentamisessakin pitää säästää viheralueita asukkaiden lähivirkistysalueiksi.

1947968.jpg

Lahden Vihreät eivät puolla tällaista Ranta-Kartanon puistomaista vaihtoehtoa, vaan huoletta rakentaisivat alueen täyteen kerrostalokortteleita.

520214.jpg520214.jpg

Lahden Vihreitten käsityksen mukaan tontista saatavat miljoonat ovat tärkeämpiä kuin kansalaisten mielipiteet. Kaupungille aiheutuvista tonttiin liittyvistä kunnan velvoitteista, vesi-, viemäri- ja sähköliittymiin uppoavista meidän veronmaksajien monista miljoonista, he vaikenevat.


4. Jokaisella tulee olla oikeus kohtuuhintaiseen asumiseen. Vihreät arvostavat erilaisia asuinalueita ja asumismuotoja sekä viihtyisää lähiympäristöä.

1241549812_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Lahden Vihreät puoltavat tätä Ranta-Kartanon 4000-4500 € asuinneliöltä maksavaa asuinrakennusasemakaavaa, se on heidän mielestään viihtyisä, kohtuuhintainen ja sellainen, johon jokainen kuntalainen yltää.


5.. Vihreät haluavat säilyttää vanhoja arvorakennuksia, tuottaa korkeatasoista arkkitehtuuria ja parantaa rakentamisen laatua.

Lahden Vihreitten mielestä yllänäkyvä ahdas bunkkerikortteli on korkeatasoista arkkitehtuuria.

 

Lahden Vihreät on vihersokea omille periaatteilleen!Valta tekee sokeaksi, kivettyneen vaihtoehdottomaksi, harmaaksi. Sääli lahtelaista Vihreää liikettä - ja meitä!