1233729.jpg

Kenen vastuulla on kaupunkikuvamme silloin, kun yksityiset taloyhtiöt tekevät ajanmukaistamis- tai kunnostustöitä lahtelaiselle rakennuskannalle harvinaisissa, vuosikymmenten ikäisissä rakennustaiteellisesti arvokkaissa rakennuksissa?

 

1255018114_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Asunto Oy Valkotornien sijainti Lahden ydinkeskustassa (sininen keskusta -punainen kehys)

 

Tapaus Valkotornit

Aivan Lahden ydinkeskustassa Vuorikadulla sijaitsee alkuaan Lahden Säästöpankin rakennuttama, lahtelaisen arkkitehti Jorma Vuorelman piirtämä taloryhmä Valkotornit.

Talokaksikko on vuosien saatossa hyvin säilyttänyt korkean rakennustaiteellisen tasonsa ja muodostaa ainutlaatuisen pistetaloryhmän, joka edustaa ainoana rakennuskokonaisuutena funktionalististen kaupunki-ihanteiden mukaista suunnittelua kaupungissamme. Alkuperäisyys on suuri arvo 1960-70 -luvun rakennuksissa. Valkotornienkin lähiympäristössä on näkyvissä esimerkkejä siitä, miten tällaisia rakennuksia on korjattu huolimattomasti, välinpitämättömästi ja asiantuntemattomasti. .

1255008678_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Vuorikadun Valkotornit ovat Lahden ruutukaavakeskustan ainoa 1960-luvun arkkitehtuuri-ideoiden mukaan syntynyt pistetalokokonaisuus.*

Valokuva:Tiina Rekola


Tapahtumien kulku
1.Asunto Oy Valkotornien yhtiökokous 30.3.2009.
-Päätettiin anoa rakennuslupa neljän ylimmän parvekkeen kattamiseen.
Lupahakemukseen liitettiin arkkitehti Pauli Lindströmin (vuodelta 1996) ja arkkitehti Jorma Latvan (27.4.2009) Valkotornien parvekekatossuunnitelmat.


2.Lahden seudun rakennusvalvonta käsitteli asiaa pyytämällä lausunnot Kaupunkikuvaryhmältä, Kaupunginmuseolta ja Luparyhmältä.


Kaupunkikuvaryhmän 02.07.2009,

Kaupunginmuseon 25.05.2009 ja

Luparyhmän 02.07.2009

lausunnot olivat kieltäviä rakennusluvan myöntämiselle parvekekatosten rakentamiseksi.


3. Rakennuslupapäällikkö Markku Sivonen antoi rakennuslupapäätöksen 20.07.09.
Päätös: Hylätty

4.Asunto Oy Valkotornit jätti 3.8.09 Lahden seudun rakennuslautakunnalle oikaisuvaatimuksen rakennuslupapäällikön hylkäävästä päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksessaan taloyhtiö vaati, että rakennuslautakunta kumoaa rakennusvalvonnan päätöksen ja hyväksyy haetun rakennusluvan parvekkeiden kattamiselle sellaisenaan tai lisää tarkentavia ehtoja.

5. Lahden seudun rakennuslautakunta käsitteli oikaisuvaatimuksen kokouksessaan 1.9.2009.

Asian oli valmistellut rakennuslupapäällikkö Markku Sivonen.
-Asian valmistelija perusteli tarkoin päätösesitystään ja liitti siihen Kaupunginmuseon hyvin perustellun lausunnon, joka ei puolla parvekekatoksia.
 -Valmistelija perusteli rakennuksen kuuluvan Lahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin. Esitetyt toimenpiteet johtaisivat kaupunkikuvan turmeltumiseen, jota ei voida hyväksyä (MRL 118§ Rakennustaiteen ja kaupunkikuvan vaaliminen).

Rakennustarkastaja Raimo Luukka
teki edellisiin perusteluihin vedoten päätösesityksensä:
Asunto Oy Valkotornien oikaisuvaatimus hylätään

Päätös: Esittelijän ehdotuksesta poiketen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä oikaisuvaatimuksen.

Esittelijä ilmoitti päätöksen johdosta eriävän mielipiteensä.

6. Asunto Oy Valkotornien asukkaat ovat havahtuneet ymmärtämään, että asuvat eräässä kaupunkimme harvoista arvorakennuksista ja pitävät uuden yhtiökokouksen 12.10.2009. Nyt päätetään Asunto OY Valkotornien arkkitehtuurin säilyttämisestä ja sen johdosta tarvittavista toimenpiteistä.


http://www.lahti.fi/www%5Ccms.nsf/Pages/1B84F39FB9DDBF4DC22571C500351380


Missä on luottamusmiestemme ymmärrys

Vaikka monen koulutetun veromarkoillamme palkatun asiantuntija-arkkitehdin muodostama Kaupunkikuvatyöryhmä johdossaan kaupunginarkkitehti, Luparyhmä, johon kuuluvat mm. kaikki neljä rakennuslupa-arkkitehtiämme, sekä Kaupunginmuseo, jossa on ainoa kaupunkimme rakennustaiteen ja rakennushistorian asiantuntija, eivät puolla suunniteltujen parvekekatosten rakentamista, vaan katsovat toimenpiteen johtavan kaupunkikuvan turmeltumiseen, niin Lahden seudun rakennuslautakunnassa istuvat edustajamme

1255013672_img-d41d8cd98f00b204e9800998e908696.jpg1993680.jpg

Basboga                                     Simolin                 Taavila

1987419.jpg1255012632_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Saimovaara          Hanki

yrittäjä Alettin Basboga (SDP), opetusneuvos Ilkka Simolin (Kok), fysioterapeutti Marja-Leena Taavila (Kok), tuotepäällikkö Susanna Saimovaara (SDP) ja pääluottamusmies Inkeri Hanki (Vas) ovat viisaudessaan täysin eri mieltä.Nastola ja Kärkölä päättämässä Lahden kaupunkikuvasta

Vielä omituisempaa on, että Lahden seudun rakennuslautakuntaan kuuluvat

1255010187_img-d41d8cd98f00b204e9800998e1255010100_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Kangasharju Nastolasta              Vappula Nastolasta

1255010118_img-d41d8cd98f00b204e9800998e1255010221_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Burmoi Kärkölästä                                     Ristola Nastolasta


kalvonajaja Ari Kangasharju (SDP) Nastolan kunnasta, opettaja Heikki Vappula (Kok) Nastolan kunnasta Villähteen kylästä, opettaja Arja Burmoi (SDP) Kärkölän kunnasta ja maanviljelijä Hannu Ristola (Kesk) Nastolan kunnasta, Ruuhijärven kylästä osasivat päättää tästä Lahden kaupungin ydinkeskustan arvorakennuksesta ja Lahden kaupunkikuvan vaalimisesta viisaammin kuin alan lahtelaiset ammattilaiset.

Väärät ammatit erityislautakunnassa

Kunnallispolitiikassa on suuremmissa kaupungeissa aina mahdollisuus valita puolueitten edustajina asianomaiseen toimialaan liittyviä ammattilaisia lautakunnan jäseniksi.

Lahden seudun rakennuslautakunnassa ei ole yhtä ainutta rakentamisen ammattilaista (vertaa kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta, jossa on monta hoitajaa ja lääkäriä).

Tunnen opettajana tietenkin sympatiaa Lahden seudun rakennuslautakunnan jäseniin, joilla on opettajakoulutus. Heitä on kolme. Olisi luullut viimeistään heidän ymmärtävän ja kunnioittavan rakentamisen ammattilaisten yksituumaista mielipidettä kaupunkikuvan vaalimisesta.

Maanviljelijä Nastolan Ruuhijärven kylästä, kalvonajaja Nastolan kuntakeskuksesta, tuotepäällikkö, fysioterapeutti, baariyrittäjä eivät hekään edusta rakennusalan asiantuntemusta. Kaikki edelläluetellut ammatit ovat kunnioitettavia ja yhteiskunnassamme tarpeellisia, mutta nyt niiden haltijat on istutettu etujemme vartijoiksi väärään lautakuntaan.

Huolestuttava on Lahden seudun nykyisen rakennuslautakunnan toiminta. Edellä selotettu esimerkki opettaa meitä lahtelaisia olemaan varuillamme. Puoskarit Lahden kasvojen hoitomäärääjinä saavat pian pahaa jälkeä, joka tuhoaa loputkin kaupunkimme kasvojen kauneudesta.


http://www.lahti.fi/kannat/lahasia.nsf

valinnat:2009/Lahden seudun rakennuslautakunta/01.09.2009/§52

1247113439_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Työpöydälläni on 30.9.2009 päivätty kirje, jossa Valkotornien suunnittelijan poika, arkkitehti Heikki Vuorelma ihmettelee, ettei alkuperäisen suunnittelijan edustajaa lainkaan kuulla päätettäessä saneerauksesta. Hän kirjoittaa tapaus Valkotornien olevan surullinen esimerkki piittaamattomuudesta lahtelaista arkkitehtuuria ja kaupunkikuvaa kohtaan.

Muutoksia ja saneerauksia pitää toki tehdä rakennuksen elinkaaren aikana ja hyvällä sunnittelulla nekin voidaan tehdä tyylikkäästi ja kiinteistön arkkitehtuuria ja arvoa ylläpitäen. Isännöitsijä- ja taloyhtiövetoisella suunnittelulla on kaupungissamme tuhottu useita kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita.
1234109771_pop-rauha.jpg

Lahden Historiallisen Museon julkaisussa  POP, RAUHA, RAKKAUS  on sivuilla 3-5- perusteellinen artikkeli: *Jorma Vuorelma - Lahden elementtikauden suunnittelija (kirjoittaja Riitta Niskanen).ISBN 978-951-96799-9-0 2008