1233876.jpg

Kaupunkimme demokraattisen hallinnon ylimmäksi päättäjäksi jo edellisellä vaalikaudella itsensä korottanut kaupunginhallitus on kuluneen vuoden aikana toteuttanut monissa päätöksissään säästäväisyyden periaatetta: kaupunginhallituksen tehtävä kun lain mukaan on vastata valtuuston päätösten toimeenpanosta ja kaupunkimme taloudesta.

Kaupunginhallituksemme vuoden suurin ja jo päätöstekstiltään mittavin  oli Ranta-Kartanon asemakaavapäätösesitys
(yli 400 sivua). Uskomme, että jokainen kaupunginhallituksen jäsen ennen yksimielistä esittelypäätöstään oli lukenut tuon tekstin, sillä olihan siitä valtaosa meidän kaupunkilaisten mielipiteitä ja muistutuksia. Päätöksestä tehdyt kuusi valitusta on parhaillaan laillisuuden osalta hallinto-oikeuden ratkottavana.

Eilen illalla kaupunginhallituksemme teki toisen vastaavanlaisen päätöksen - kaupunkiin rakennettavan toriparkin asemakaavaesityksen - nyt tosin äänestyksen tuloksena.
Kummankaan päätöksen taloutta, menoja tai tuloja meille kuntalaisille ei ole selvitetty. Miten olisikaan, kun päättäjät itse eivät niitä tiedä ja ennusteet heittävät satoja prosentteja.

Hämmästyttävintä on, että molemmat päätösesitykset romuttavat täysin Lahden kaupunginvaltuuston kesän korvalla päättämän strategian ydintavoitteet ja periaatteet. Mikä neuvoksi? Päätetään seuraavissa kokouksissa muuttaa strategia näiden tehtyjen päätösten mukaiseksi. Tällainen tilkkutäkkiparsiminen on sodanjälkeiselle köyhälle suomalaiselle niin tuttua: siirretään nyt parsimistaitoperinne nykypolvelle. Näin menetellen valmistelijoille riittää töitä päätösesitysten muotoilemiseksi ja päättäjille kokouksia ja kokouspalkkioita.

Mikä se luonnonvara sitten on, jota kaupunginhallitúksemme päätöksissään esimerkillisen säästeliäästi käyttää. Se on terävästi leikkaava maalaisjärki. Sitä onkin hyvä säästää, kun sen määrä Lahdessa on selvästi hupeneva luonnonvara.

 

1261547258_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Jo vuonna 1975 Lahden kaupungintalon pihassa Hölmöläiset heräsivät unestaan, kun jalkoja paleli: he äkkäsivät leikata peittoa pääpuolesta ja parsia leikatun osan jalkopuoleen jatkoksi. Nyt parsimisperinne on vallannut myös Lahden kaupunginhallituksen.