1237885533_img-d41d8cd98f00b204e9800998e    

Vellamo heiluttaa pyrstöään rukkasiksi Lahdelle

Lahti-kaupunkimme putosi lähes taivaisiin ulottuneelta jalustaltaan maan pinnalle. Vasta nyt kaupunkimme poliittinen koneisto ehkä ymmärtää, että on olemassa muitakin yhteisöjä kuin vain pelkästään suuri ja mahtava Lahti: yksikään naapurikuntamme ei suostunut koko suurkuntayhdistämisajatukseen.


Narusta vedettävät päättäjämme

Tavallinen lahtelainen ei liioin ymmärrä, miksi Lahden pitäisi kasvaa vielä suuremmaksi yksiköksi. Nyt jo on aivan liian paljon omiin mahtiasemiinsa hapantunutta lahtelaisbyrokratiaa, joka tukehduttaa kansalaisten tervejärkisen tahdonilmaisun.

Yksi ajankohtainen tällainen esimerkki on Ranta-Kartano -asia. Kaupunkilaiset ilmaisivat kansalaisliikkeenä poikkeuksellisen voimakkaasti, tuhatpäisesti mielipiteensä säilyttää Ranta-Kartano kaupunkilaisten yhteisenä omaisuutena, Vesijärvinäkymin avautuvana luonto-olohuoneena. Missä valitsemiemme kaupunginvaltuuston jäsenten ajatukset oikein harhailivat? Kunnan virkamiesjohtoparvi kiikutti päättäjiämme kuin marionetteja narusta tekemään kansalaismielipiteen vastaisen päätöksen. Virkamiesjohto osaa tällaiset hommat: päätöskoneiston lautakunta-tasolta aina ylimmälle valtuustotasolle saakka juntataan päätöksille demokraattisen niukankin enemmistön kannatus- ja äänestyslukemat. Näin toimii näennäisdemokratia.

1241549764_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

On kohtalon ivaa, että päätökseksi syntyi ruma, rakennusmassaltaan täysin ylimitoitettu ja tyylitön talobunkkerikokonaisuus. Siinä sitä on sitten käyntikorttia ja vetovoimaa naapurikuntalaisillekin äimisteltäväksi. Nyt asiaa käsitellään kohta Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ja Lahden ylimielinen, mielivaltainen byrokratiamenettely Ranta-Kartano -asiassa on jo Oikeuskanslerinvirastonkin pohdittavana.

Yksityinen kuntalainen alkaa kohta saada tarpeekseen. Ei siis ihme, että naapurikuntalaiset ovat varuillaan. Mikä avuksi?


Terve järki ja oikeudentaju kunniaan

On palautettava luottamusmiesten terve järki ja oikeudentaju arvoonsa. Heille on saatava luupit silmille virkamieskunnan yksinvaltiuden edessä. Luottamusmiehillä ja -naisilla on käyttämätöntä kaupunkilais- ja maalaisjärkeä – olemme sen käyttämättömyydestä huolissamme.

Asia ei koske vain Ranta-Kartanoa, vaan kaikkea yhteistä päättämistä kaupungissamme. Kouluasioissa Lahden seinäneliöistä päättävät teknisen toimialan virkamiehet ovat viime vuosina ratkaisseet miltei koko kouluverkostomme - eikö kouluasioiden asiantuntijoiden ja luottamuselimien olisi pitänyt tehdä nämä päätökset.

1284527034_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Käsittämättömiä koulutilaratkaisuja edustaa tämä Lotilan koulu, joka parhaillaan on kymmenien miljoonien eurojen arvoisissa  lisärakennustoimenpiteissä, vaikka oppilasennuste kertoo, ettei kouluun riitä oppilaita.

1418482.jpg

Anttilanmäen rakennushistoriallisestikin suojeltavaan koulurakennukseen, 800 metrin päähän Lotilan koulusta riittäisi sensijaan oppilaita ainakin kymmeneksi vuodeksi. Lahden kouluista päättävät virkamiehet ehdottavat tästä hyvästä ja toimivasta koulurakennuksesta luopumista. Käsittämätöntä!


Eikä riitä, että kuntien yhteistyöelimiin, esimerkiksi Päijät-Hämeen koulutuskonserniin nimetään lahtelaisten edustajiksi kakkosluokan kuntapoliitikkoja - silloin vasta yhteiskunnan toimiviksi tarkoitetut organisaatiot elävät virkamiesjohdollaan kuin elopellossa, mafiosojen ja diktaattorien lailla. Kakkospoliitikot kun saadaan elopeltoon helposti mukaan tarjoiluin ja matkapalkinnoin.

http://tarmon.vuodatus.net/blog/2608235/olemme-luottamuksen-arvoisia/

 

Kunnan päättäjien on nöyrryttävä käsittämään: päättäjät ovat kuntalaisia ja heidän jokapäiväisen elämänsä sujumista varten valittuja luottamusnaisia ja luottamusmiehiä. Valtiovallan käskyttämillä Suurlahti-iskusanoilla, strategioilla ja visioilla ei lahtelainen elä.