1247113439_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

ÄIDIN  SYDÄN                                       EMASÜDA 

Maan päällä paikka yksi on                 Üks  paikage  siin  ilmas  on
niin pyhä armas verraton,                    kus  varjul  truudus, arm ja  õnn;
mi tarjoo lemmen turvaisan                kõik, mis  nii  harv  siin  ilma  peal,
ja kätkee onnen kalleimman.               on pelgupaiga leinud seal

Vain sydän äidin, tunnet sen,               Kas emasüdant  tunned  sa?
näin hellä on ja lämpöinen.                  Nii  õrn, nii  kindel!  Muutmata
Se riemuitsee sun riemustas                ta  sinu rõõmust  rõõmu  näeb,
ja tuntee huoltas, tuskias.                   su  õnnetusest  osa  saab.

Tääl' ihmismielet vaihtelee,                 Kui   inimeste  liikuvat
tääl' kiitos kaikuu, vaikenee.                au,  kiitust,  sõprust  tunda  saad,
Tääl' poljetaan ja moititaan,                kui  kõk  sind  põlg’vad ,  vihkavad,    
jäät yksin yöhön unholaan.                  kui  usk  ja  arm  sust  langevad  -

On paikka missä lohdun saa,                 siis  emasüda   ilmsiks  lä’eb!    
sua sydän äidin rakastaa.                        siis   veel  üks  paikk  sull´  üle  jääb ,
Voit hellään helmaan painaa pään          kus  nutta  julged  igal  a’al:
ja itket murheen lientymään.                  truu,  kindla ema  rinna   na’al!

Pois moni kaunis mennyt on,                 Mõnd  kallist  südant   kaot’sin    
sä kauan tunsit kaipion.                         mis  järel  nuttes  leinasin,
Muun korvas aika minkä vei,                   aeg  andis  teist  mull’  tagasi  -
sydäntä äidin konsaan ei.                       ei   emasüdant    -   iialgi!

                                                           Lydia  Koidula                                        

Suomennos  Hilja Haahti

 

Sävellys  Thorvald Hansen


Seuraavassa linkissä eestiläisiä tulkintoja laulusta:

http://www.youtube.com/watch?v=3u2ydPFv9HM&feature=related