Avoin kirje Lahden ammattikorkeakoulun johtoryhmälle, hallitukselle ja Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallitukselle

Maanantai 12 .joulukuuta muodostui taiteen Mustaksi maanantaiksi. Taidekenttä otti sanattoman murheellisena ja järkyttyneenä vastaan Lahden ammattikorkeakoulun ehdotuksen lakkauttaa Lahden tadeinstituutti. Esitys pyyhkäisee maan merkittävimmän kuvataiteen AMK koulutusta antavan yksikön nelikymmenvuotisine perinteineen taivaantuuliin.

Koko taidekenttä on yksimielisesti seisonut Lahden kuvataiteen koulutusyksikön takana, mukaan lukien toimijat, kriitikot ja Suomen Taiteilijaseura, jonka jäseniä ovat kuvataidealan kaikki ammattiliitot, sekä monia muita kulttuurialan vaikuttajia kuvataiteen ulkopuoleltakin. Kulttuurin puolustajien selonteot, kannanotot ja mielenilmaisut ovat menneet täysin väärään osoitteeseen ministeriöön ja eduskunnalle. LAMK:n olisi toivonut olevan ylpeä laadukkaasta koulutuksestaan ja seisovan laadun takana. Tämä vaihtoehto, että LAMK luopuu taiteen koulutusohjelmasta oma-aloitteisesti, tuli toimijoille ja henkilökunnalle täytenä yllätyksenä, vaikka rehtori Ilomäen hiljaisuus asiassa pahaenteistä olikin. Lamkin johtokunta on toimillaan osoittanut selkärangatonta, epäavointa ja kehnoa johtamiskulttuuria, pitämällä asianosaiset ja tavalliset veronmaksajat pimennossa aikeiltaan, ja tiedottamalla todellisen kantansa vasta näin myöhäisessä vaiheessa päätöksentekoprosessia, siirtäen vastuun ministeriölle ja kieltäytymällä kuulemasta asiantuntijoita. Hyvää koulutuspolitiikkaa ei tehdä vain talousarvioita tuijottamalla. Tuottavuus on sumentanut todellisuuden siltä, mitä koulutuksen todella pitäisi olla. Nuorten tulevaisuus ei voi olla kauppatavaraa. Säästöjä ei synny opiskelijoiden vaihtoehtojen puutteessa ajautuessa väärille aloille ja keskeyttäessä opinnot.

Taideväki vaatii esille ne perustelut, teiltä hyvä johtoryhmä, joiden nojalla Taideinstituutin lakkauttamista ehdotatte. Johtoryhmässähän ei ole edustettuna Taiteen asiantuntijaa. Myöskään kuvataidealojen ammattiliitoilta tai –yhdistyksiltä eikä taiteen perusopetusta antavilta tahoilta ole pyydetty selvitystä tulevaisuuden näkymistä, saati koulutuksen laadun arvioimisesta alallamme. Lahden Taideinstituutti antaa tärkeää erikoistumis- ja aikuiskoulutusta hektisesti muuttuvalle alalle.

Emme halua kuulla opetusministeriön palautetta, vaan teidän omat konkreettiset perustelunne sille, mitä säästöjä lakkauttamisesta syntyy. Meidän nähdäksemme Taideinstituutti on vetovoimainen oppilaitos, joka tuottaa vuosi vuodelta alan huippuja ja josta valmistutaan kohtuullisessa ajassa. Päätös sotii koulutuksen duaaliperiaatetta ja Opetus- ja kulttuuriministeriön aiempia kulttuuripoliittisia linjauksia vastaan. Kulttuuria maakunnissa ei voi turvata ilman ammattilaisia. Kuvataiteen työllistyminen ei ole mitattavissa tavallisella työvoimaministeriön asteikolla, työllistymisemme ei asetu palkkatyön normeihin, toimimme monialaisesti itsemme työllistäen. Kaksitoista kuvataiteilijaa vuositasolla ei ole paljon, eivätkä siis kustannukset heidän koulutuksestaan voi koskaan ylittää sitä hyötyä, jonka he yhteiskunnalle tuottavat hyvinvointipalveluna ja lisäksi suoraan veronmaksajina. Taidetta ja sen tuottamaa hyvää ei voi korvata, eikä sitä voi mitata markkinatalouden mittapuilla, silti se on sivistysvaltion kiinteää infrastruktuuria. Lakkautus uhkaa romuttaa taiteen perusopetuksen. Sisällöllisesti vahvaa taiteen perusopetusta ja harrastustoimintaa voivat toteuttaa vain ammattilaiset. Taiteen tekijät eivät arkipäivässä näy tai kuulu, emme tee viihdettä, vaan taidetta, joka koskettaa. Tekijän sijasta teoksemme puhuvat ja näkyvät. Jokaisen hyvän teoksen taustalla on kuitenkin ammattilainen.

Taiteen alasajon sijasta kustannustehokkuuden lisäämiseksi voisi harkita kulttuurialojen koulutusohjelmien niputtamista tiiviimpään yhteistyöhön ja muilla säästökeinoilla. Aina löytyy kohteita joista höylätä, peruuttamattomien virhepäätelmien toimeenpanemisen sijaan. Taiteilijat ymmärtävät kyllä talouden realiteetteja, painimme itsekin niiden kanssa päivittäin, mutta emme tunnusta markkinataloutta sivistyksen auktoriteettina.

Jos ja kun virhe myöhemmin ymmärretään, ei korjausliike enää ole mahdollinen. Taidekoulutusta ei voi rykäistä käyntiin pystymetsästä, eikä se kasva huippuunsa suurissa yksiköissä, joihin sitä nyt on jäämässä. Tämä on todellinen kuolinisku Lahden seudun kulttuurielämälle ja koskettaa jokaista seudun asukasta, kulttuuritoimintojen ja perusopetuksen kautta. Kulttuuria ei synny ilman koulutusta. Millaisen tulevaisuuden Päijät-Hämeelle konsernin hallitus tahtoo luoda?

Taiteen ja Lahtelaisen kulttuurielämän puolesta,
kunnioittaen,

Elisa Lientola, kuvanveistäjä, Lahden taiteilijaseura ry:n  puheenjohtaja 2012-
Eili Ikonen, kuvataiteilija AMK ja järjestösihteeri Kauno ry
Anni Henriksson, Kuvataiteilija AMK, Lahden taiteilijaseuran hallitus
Ritva Leinonen, kuvataiteilija, Kauno ry:n varapuheenjohtaja
Kalle Mustonen, kuvanveistäjä, Kauno ry:n puheenjohtaja2012-, Suomen kuvataidejärjestöjenliiton puheenjohtaja ja Suomen taiteilijaseuran hallituksen jäsen
Marja-Liisa Jokitalo, kuvataiteilija, Hämeen taidetoimikunnan vpj.
Terhi Kaakinen, kuvanveistäjä,
Markku Koski,  yhteiskuntatieteiden tohtori, toimittaja
Lahden taidegraafikot, Tiina Salmi, kuvataiteilija
Saija Kivikangas, Kuvataiteilija AMK

Henry Koljonen, kuvataiteilija, Lahden taiiteilijaseuran hallitus

Minna Kähkönen kuvataiteilija

Lahden Taideinstituutin toiminnan säilyttämistä tukevia linkkejä:
Suomen Taiteilijaseuran lausunto Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011-2016
http://www.artists.fi/edunvalvonta/lausunnot_ja_tiedotteet/
http://fifi.voima.fi/artikkeli/2011/joulukuu/nakokulma-hyaryttomat
Kultakuume -taidekoulujen kohtalo
http://areena.yle.fi/audio/1323441483872
Maan ykköskuvataidekriitikon aiempaa sanaa asiasta
http://alastonkriitikko.blogspot.com/2011/11/julkaistua-236-naivettyyko-suomalainen.html
http://alastonkriitikko.blogspot.com/2011/10/lahden-tulevaisuus-kuvataidekaupukina.html
Pessi Raution pääkirjoitus Taide-lehdessä
http://www.taidelehti.fi/taide_6-11/paakirjoitus_6-11/

Lahtelaisten luovien alojen Luovat ry puheenjohtaja Esa
Rimpiläisen radiohaastattelu; ASIAT RATKAISTAAN PAIKALLISELLA TASOLLA
http://www.ess.fi/upload/audio/2011/11/30/esarimpilainen.mp3
http://www.adressit.com/suomen_taidekoulutuksen_puolesta
http://www.adressit.com/kuvataiteen_ammattikorkeakoulutus_sailytettava_lahdessa