T
avalliselle lahtelaiselle ei päivän lehteä, Etelä-Suomen Sanomia, avatessaan tule mieleenkään, että sen sivut on manipuloitu ja tarkoin sensuroitu.

-Ai millä tavoin?

Siten, että Etelä-Suomen Sanomat antaa määrätyistä asioista tahallisesti täysin oman, tarkoitushakuisen ja vääristyneen kuvan tutkimatta lainkaan asioiden oikeaa tolaa tai niiden syntyjä.

-Miten perustelet?

Ensinnäkin se valitsee kirjoittajat ja myötäkarvaisuutensa täysin sen mukaan, edustavatko ne esimerkiksi vapaamuurareita ( kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ilkka Viljanen & päätoimittaja Heikki Hakala), hyvin tuottavia ilmoitusasiakkaita (Päijät-Hämeen koulutuskonserni & toimitusjohtaja Arvo Ilmavirta) tai muita lehden toimituksen kannalta arvokkaita persoonia  (Iiro Viinanen).

Toiseksi lehti jättää julkaisematta myös monia kansalaisten hyvin perusteltuja kirjoituksia, jopa maksullisia näppiskannanottoja edellisten kirjoituksiin ja yksipuolisesti väritettyihin uutisiin.

Kolmanneksi se ei julkaise  esimerkiksi vaikkapa taitavasti ja sydämellä kirjoitettuja muistokirjoituksia lahtelaisista pitkän elämäntyön tehneistä tavallisista ihmisistä tai  persoonallisuuksista. Lehdellä on myös tapana kiireessä kyhätä vähättelevä, vähemmän kunnioittava muistokirjoitus jostakin merkittävästä lahtelaisuuden edelläkävijästä ja hänen elämäntyöstään (Sirkka Lankinen). Omat lukijani kymmenittäin ovat alkaneet asiasta huolestua sähköpostiyhteydenotoin ja puhelinsoitoin.

-Eikö tuollainen sensuuri ja yksipuolisuus ole sitten lehden oikeus?

Viime vuonna täydennetyissä Julkisen Sanan Neuvoston hyväksymissä Journalistinohjeissa kaikki edellälueteltu manipulointi ja asioihin perehtymättömyyys katsotaan tiedonvälitystä sekä sananvapautta rajoittavaksi toimitustavaksi ja Journalistiliitto sanoutuu siitä ehdottomasti irti. Esimerkiksi nelikymmenpykäläisen Journalistiliiton ohjeiston 6. kohta kuuluu:

6. Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi.

 

http://www.journalistiliitto.fi/pelisaannot/journalistinohjeet/

-Voisitko vielä käytännön esimerkillä selventää väitettäsi?

1.Otanpa vaikka 4.4.2012 Etelä-Suomen Sanomissa julkaistun Iiro Viinasen mielipidekirjoituksen, jonka lainaan tähän kokonaisuudessaan.


 

 

  2. Ja tässä heti  seuraavana päivänä 5.4.2012 Etelä-Suomen Sanomien toimitukseen lähettämäni vastakirjoitus, jota lehti on pitänyt toimituksessaan julkaisematta tänään 19.4.2012 jo kaksi viikkoa, syytä ilmoittamatta. En suinkaan luule, että juuri minun kirjoitukseni olisi ainoa, joka on julkaisematta tai joka pitäisi julkaista.

 

ME LAHTELAISET

Iiro Viinanen (ESS 4.4.12) sanelee viisi vuotta täällä asuttuaan entiseen valtiovarainministeritapaansa totuuksia, joihin meidän lahtelaisten pitäisi jälleen nöyrin kumarruksin yhtyä. Meille Viinasen totuudet tuntuvat kovin vierailta. Meille Viinasen Vesijärvi on talomassoin pilattu rantarumilus, jonka yhden rannan rakennusvirheitä täynnä olevasta omistusasunnosta tiirailee Iiro Viinanen vastarannan samanlaisia kerrostaloja. Kehutut koulutusmahdollisuutemme ovat homeen valtaamien koulurakennusten, rauhattoman koulunpidon jokapäiväistä perheiden, lasten ja koulujenvälisen olemassaolon tuskaa. Kaupunkimme korkeampiasteinen, halutuin, maan- ja maailmanmaineikkain sekä työllistävin korkeakouluopetus - ammattikorkeakoulumme kulttuurilinjat - on nyt insinöörien esittelystä lakkautettu, huonosti vetävät, heikosti työllistävät insinöörilinjat säilytetty. Kun Viinanen vielä unohtaa niin Luhdan, Askon, Iskun kuin monen muunkin merkittävän teollisuusyrityksen livistäneen tuhansine työpaikkoineen kaupungistamme jopa muihin maanosiin saakka, hän puhuu aivan eri kaupungista, kuin missä me muut asumme. Viinanen ei ole perehtynyt edes Ranta-Kartanoon ja sen 405-sivuiseen päätösasiakirjaan, joka on täynnä kaupunkilaisten upeita, toteuttamiskelpoisia kehittämisideoita, ehdotuksia ja arkkitehtonisia toteutusvaihtoehtoja luonto-ominaisuuksiltaan ainutlaatuisen alueen moderniksi kehittämiseksi yhteiseksi hyödyksemme ja iloksemme. Insinööriajattelijana Viinanen pitää ainoana lohtunamme vain rakentaa. Rakentaa kilpaa toisten Suomen kaupunkien kanssa tarpeettomia toriparkkeja, rakentaa meluisia ohiteitä perheiden kodikkaille asutusalueille, rakentaa hotelleita, vaikka niiden kapasiteetti nytkin on ylen vajaa, rakentaa matkakeskuksia korkeiden mäkien taakse tavoittamattomiksi. Perustuslaissamme on jokaiselle kansalaiselle annettu tehtävä pitää huolta terveellisestä asuinympäristöstä. Viinanen kieltää kirjoituksellaan meiltä lain suoman oikeuden puuttua asuinympäristöämme heikentäviin toimiin ja asettaa itsensä lain säädösten yläpuolelle kansalaisyhteiskuntaamme ja kaunista Lahteamme tunnistamattomaksi mestaroiden.

Tarmo Virtanen

 

Lainaan lopuksi äsken Lahen uutisia -toimitukseen tulleeen asiasta huolissaan olevan lahtelaisen sähköpostin loppulauseen:

”Etelä-Suomen Sanomat on jälleen osoittanut, että se itsessään on erittäin suuri este Lahden alueen avoimuuden ja asioiden tasapuolisen käsittelyn edistämisessä.”