Opetusministeri Jukka Gustafsson on esittänyt, että huonosta käyttäytymisestä oppilaalle määrätään rangaistukseksi työntekoa. Opetusministeri ajattelee työkseen vain hallituskauden ajan kouluasioita ja aikoo saada tämän  alkuaan itäsaksalaisperusteisen ideavälähdyksensä myös perusopetuslakiin.


 
Pienestä pitäen Lahdessakin kuljetaan lähimmän koulun ohi lähikoululle.

Lähikouluajatus pötyä


Koulun sisältö ja sen mielenkiintoisuus sen sijaan saavat jatkua entiseen malliin. Rakennellaan edelleen fyysisesti tai toiminnallisesti yhä kasvottomampia, valtavan suuria kouluyksiköitä, joissa yksi oppilas on näkymätön, usein pelokas mitättömyys. Pannaan perheet päivittäin kamppailemaan huollettaviensa koulukyydeistä, kun mammuttikouluihin matkaavat lapset taksitetaan tai bussitetaan arkipäivän käytäntöä tuntematta köröttelemään usein vaaralliset, pitkät matkat lähikouluunsa kilpailuttamalla koulukyydit hinnalla.
Oikea todellinen lähin koulu, joka on tähän asti ollut kävelymatkan päässä kodista, on muka tehottomana lakkautettu. Useimmiten oppilaan lähikouluksi on kirjattu tuo mammuttikoulu, jonne tie kulkee usein kotia lähempänä olevan koulun ohitse. Lähikoulu on tänään koulu, jossa tuhatpäinen oppilasjoukko takaa
opiskelurauhattomuuden  ja jossa aikuisia edustaa lähes kasvoton monikymmeninen opettajakatras monine avustajineen. Kivasta koulusta tällainen keinotekoisesti luotu kasvatuslaitos on kaukana.

1418472.jpg

Kivimaan mammuttisuuri peruskoulu henkii kylmää suomalaista todellisuutta: monien satojen eri-ikäisten lasten ja nuorten opinahjoa rakennetaan vuositolkulla, korjataan homeesta jatkuvasti...

Ihannekoulu tipotiessään

Entä koulun tärkein: missä koulujärjestelmämme sisältöuudistus, koulu jota jokainen oppilas tahtoisi käydä koko kouluaikansa myös ensihuuman, kolmen ensimmäisen kouluvuoden jälkeen? Tipotiessään.
Opetuksen ylimmät viranomaiset - opetusministeriö ja opetushallitus - kasaavat vuosi vuodelta yhä lisää kansainvälisiä ja kansallisia opetustulosten mittareita, opetuspäämääriä, oppisisältöjä, lyhytkestoisia valtakunnallisia projekteja, uudistavat muka oppiaineiden nimiä jostakin lööpittääkseen ja jotakin tehdäkseen, jostakin nimensä aikakirjoihin saadakseen.
Oppilaan on venyttävä entistä raskassisältöisempään ja pidempään pänttäyskoulupäivään pidentyneine koulumatkoineen.
Missä on todellinen oppilaskohtainen, jokaista erilaista oppilasta, ainutkertaista ihmislasta toiveineen ja unelmineen kasvattava, riemastuttava, rankaisuvapaa, innostava onnistumisten koulupäivä, lämminhenkinen, käytännöntyötä ja toimintaa, valinnaisaineita täynnä oleva tapahtumientarjotin, ihannekoulu? Tipotiessään.


 Jukka Gustafsson

Hyvää tarkoittavan ministerimme ajattelu sotii Suomen perustuslakia vastaan. Perustuslakimme 18 § julistaa työn olevan jokaisen Suomen kansalaisen perusoikeus. Tosin tämä perusoikeus alkaa yhä useammalta suomalaiselta kadota tai siirtyä kauas tavoittamattomiin kansainvälisten pörssiyhtiöiden hallitessa kohta kaikki suurimmat työnantajat myös Suomessa ja siirrettyä työpaikat Aasian ja Euroopan halpatyömaihin. Yhä useampaa perhettä ja yksinhuoltajaa kohtaa jo nyt todellinen, tyly työsanarangaistus – työttömyys.

Valtakuntamme ylin opetusviranomainen, jonka kaikin mahdollisin keinoin pitäisi järjestää maan kansalaiset sekä ammattikykyisiksi että työllistetyiksi, lähtee nyt lapsiamme ja nuoriamme työnteolla rankaisemaan. Kun sana työ saa rangaistuksellisen sävyn, opetusministeri on väärällä tiellä. Kouluihmisille, ammattikasvattajille, oppilaiden huoltajille ja ennen muuta oppilaiden koko elämän tulevaisuudelle opetusministeri piirtelee tyhjänpäiväisiä pintakuvioita - koululaitoksen täydellisesti pöyhittävän sekä perusteellisesti muutettavan opetus- ja kasvatussisällön sijaan.


http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
Valtakunnallinen koulurauhajulistus Lahdesta 28.8.2012Puolituntia ennen klo 13 alkanutta Valtakunnallista koulurauhajulistusta lähes 4000 lahtelaisperuskoululaisen asettuminen hiihtostadionin katsomoon näytti jo näin komealta.


http://www.koulurauha.fi/