LAhtidemokratia-normal.jpg

Taustalla näkyvässä kaupungintalossa päälliköiden määrä lisääntyy, mutta demokratia vaan vähenee.

Demokratia tarkoittaa kansan valtaa. Suomessa kansanvalta on suurelta osin järjestetty edustukselliseksi demokratiaksi: kansalaiset valitsevat vaaleissa äänestämällä keskuudestaan johtajat päättämään asioista. Lahdessa edustuksellinen demokratia on jo pitkään ollut halvaantunut: äänestysprosentti on maan alhaisimpia, hieman yli 50. Vain joka toinen lahtelainen enää uskoo demokraattiseen järjestelmään kaupungissamme.

 

Lahti edustuksellisen demokratian irvikuva

Edustuksellisen demokratian irvikuvien maankuuluja esimerkkejä ovat olleet Lahden kaupunginvaltuuston Rantakartano-päätös äänin 30-29 ja Toriparkkiin liittyvä äänestyspäätös samoin luvuin. Erityisesti viimeisten vaalien äänestystuloksista selvisi lahtelaisdemokratian mädännäisyys - edustuksellinen demokratia voidaankin hoitaa rahalla: eniten mainoseuroja vaalityöhönsä käyttäneet saivat eniten ääniä.

http://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2012/10/uusi-kaupunginvaltuusto

 

Lahden johtaminen kaukana demokratiasta

Lahden kaupungin kunnallisia päätöksiä valmisteltaessa lait edellyttävät kansalaisten kuulemista. Se hoidetaan niin muodollisesti, ettei sillä ole menneinä kolmena vuosikymmenenä ollut mitään merkitystä. Miksei. Lahdessa valta ja voima on viranomaisten, jotka ylivertaisen alansa tietämyksen ja ajankäyttömahdollisuuksiensa avulla nujertavat helposti neljäksi vuodeksi valitun luottamusnaisen tai -miehen. Demokratialle vieraat, yksinvaltaiset hallintotavat on myös otettu kaupungissamme käyttöön: kaupunginvaltuutettujen ääntenkahminnan kärki, Ilkka Viljanen, on muutettu rahalla palkattavaksi viranomaiseksi.

http://yle.fi/uutiset/palkkapoliitikko_lahden_kaupunginhallituksen_johtoon/6444550

 

Kun kaupunginjohtajamme Jyrki Myllyvirta reilut viisi vuotta sitten valittiin virkaansa, hän antoi lausunnon pyrkimyksestään vahvistaa kaupungin ja kaupunkilaisten välistä vuorovaikutusta sekä halustaan lisätä Lahden vuorovaikutusta ja menestysedellytyksiä muun muassa koulutuksen ja tutkimustyön kautta. Kumpikaan lupauksista ei ole toteutunut. Myllyvirran vuorovaikutuksesta meillä kaupunkilaisilla ei ole näyttöä. Ja koulutus** - jota hän taidekoulutuksen osalta tekohurskaudessaan viimeisessä jälkiviisaassa blogissaan ylistää - on  lahdattu ja lopetettu. Luottamus kaupunginjohtajamme lupauksiin on kadonnut.

http://www.lahti.fi/www/blog.nsf/vwall/$first

 

Demokratian ydin

Lahtidemokratia2-normal.jpg

Harvinaista kansalaisvaikuttamista Lahden torilla syyskuussa 2008 - nimenkeruuta kansalaisadressiin

Demokratian pitäisi merkitä ennen muuta yleistä hyvää, avoimuutta, yksilönvapautta, kansalaisten poliittisia oikeuksia, sananvapautta, suvaitsevaisuutta, tasa-arvoa. Monet kymmenet päivittäiset tyytymättömien kansalaisten mielipiteet lehtiemme kommenttiosastoissa jäävät miltei ainoiksi julkisiksi esimerkeiksi huutavasta demokratiavajeesta ja tuo vähäinen mielipidevapausmahdollisuus käytetään mieluiten nimimerkkien piilossa.

Lahdessa kirjoittavia saati ajattelevia ja rohkeasti kantaaottavia kuntalaisia on äärimmäisen vähän. Kirjoittamisen areenat ovat maakuntalehti Etelä-Suomen Sanomat ja kaupunkilehti Uusi Lahti. Valtalehtemme on tunnettu toimituksensa linjasta, valikoivasta ja kansalaisvaikuttamisen kannalta eriarvoistavasta kannanotto-journalismistaan. Todellista, asiallista kansalaisten mielipidevaikuttamisen merkitystä lehti ei päästä esille, vaikka se jos mikä johtaisi hedelmälliseen vuorovaikutukseen ja kansalaiskeskusteluun.

Kansalaisvaikuttaminen on tärkein osa toimivaa ja avointa demokratiaa, mutta käyttämättömin voimavara harvainvallassa ja Lahden päätöskoneistossa.

 

**Lahti on strategiassaan vielä muotoilukaupunki. Paraikaa tuon maan kuuluisimman muotoilukoulutusyksikön, Lahden Muotoiluinstituutin, parhainta ja kokeneinta opettajahenkilöstöä on sanottu irti ja kaupungin mallin mukaan Muotoiluinstituuttiin jää vain päällikkötasoista väkeä keskenään omaa erinomaisuuttaan pohtimaan.  

http://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2012/03/kieroja-puheita-vai-rehellisia-paatoksia