leip%C3%A4jonoballadi-normal.jpg

Erehdyin lukemaan Jyrki Myllyvirran kaupunginjohtajanamme (8.3.13) tekemän blogikirjoituksen musiikkiteatterikokemuksestaan. Kun kaupunginjohtajamme jo sentään viisi vuotta täällä oleskeltuaan kertoo julkisena viranomaisena kulttuurista sekä taideopetuksesta täysin asiantuntemattomasti ja tietoisesti totuuden vastaisesti, kaupunkilaisena en voi olla asiaan puuttumatta. http://www.lahti.fi/www/blog.nsf/vwall/$first

Kun Myllyvirralle ja hänen vaimolleen sattui taidenautinnoksi tarkalleen sama esitys kuin meillä lippumme maksaneilla, oikaisen alkuun hänen kulttuuritietämyksensä kaupunkimme teatteritiloista. Myllyvirran arvio näkemästään esityksestä on tietenkin hänen omansa, mutta Leipäjonoballadi-esityksessä emme istuneet teatterin pienen näyttämön esityksessä, niin kuin Myllyvirta kirjoittelussaan kertoo, vaan Aino-näyttämön pienessä katsomossa. Teatterinautinnoksemme ei suinkaan osunut kaupunkimme, ei edes Lahden ammattikorkeakoulun musiikki- ja draamainstituutin parhaimpia saati ajatteluun herättävimpiä produktioita. Leipäjonon raastavaan viikoittaiseen todellisuuteen tutustumaan Myllyvirta ja me pääsemme liputtakin ottamalla yhteyttä vaikkapa Pelastusarmeijaan tai Helluntaiseurakuntaan - jonot ovat tänäänkin Lahden kuihtuvan kulttuurin ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden riittämättömyyden ja suuren työttömyyden paljastavat, häpeällisen pitkät mitaltaan.

Toinen tieto, josta Myllyvirta taatusti tietää myös totuuden, on kertoa pulmusena täyttä puppua, että Lahti olisi yrittänyt kaikkensa Lahden ammattikorkeakoulun taideopetusten säilyttämisessä. Myllyvirta oli läsnä mm. kaupunginvaltuuston kokouksessa, jossa valtuutetut lakkautusasiaa ihmettelivät ja vaativat selvitettäväksi. Myllyvirta oli paikalla myös Teatteri Vanha Jukossa käydyssä keskustelutilaisuudessa, jossa kulttuurikoulutusasiat selkeästi valaistuivat meille muille kuulijoille. Myllyvirta hyvin tietää, että kulttuuripöljät Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ja Lahden ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja-rehtori-insinööripomot jo pari vuotta ennen Opetus- ja kulttuuriministeriötä ehdottivat ministeriölle lähettämässään vuosisuunnitelmassa näiden linjojen lakkauttamista. Tästä on todisteena asiakirja. Kulttuuri- ja opetusministerit taas ennen lopettamispäätöstään totesivat neuvottomina, että Lahti itse haluaa linjat lopettaa. Tästäkin on kirjallinen dokumentti.

Näinkö vähän kyläpäällikkömme on oikeasti kiinnostunut ja ymmärtää lahtelaisasioista. Tällaista muunneltua totuuttako meidän on kaupunginjohtajaltamme suvaittava hänen kiillottaessaan omaa itseään pulmuseksemme.

http://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2012/05/lahden-sivistysrappio

http://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2013/03/leipajono-asiaa-turhan-tosikosti

http://www.adressit.com/suomalaisen_muotoilun_tulevaisuus_-_muotoiluinstituutin_alasajo