Meitä kuntalaisia kehoitetaan tekemään aloitteita. Viime vuonna me lahtelaiset teimme kuntalain 28 §:n edellyttämiä aloitteita yhteensä 4 kpl. Mitkään aloitteista eivät johtaneet aloitteen tekijöiden esittämiin parantaviin toimenpiteisiin.  **

Kaksi hyvin perusteltua asukasdemokratian parantamiseen tähtäävää aloitetta saivat kaupunginhallituksen vastaamaan, että kaupunginhallitus merkitsee aloitteen ja siitä annetun lausunnon tiedokseen ja toteaa, ettei se anna kaupunginhallituksen osalta aihetta toimenpiteisiin. Kolmas aloitteista oli näkövammaisten liikkumisesteiden poistamiseen tähtäävä aloite. Tähän näkövammaisten liikkumista vaikeuttavien mainostaulujen poistamisaloitteeseen tekninen lautakunta vastasi, että mainostelineet eivät vaadi erityistä lupaa ja ovat kaupunginvaltuuston hyväksymän rakennusjärjestyksen mukaisesti sallittuja. Neljäs aloitteista, kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyvä aloite, on vielä käsittelemättä.

Aloitteiden määrä, sisältö ja niiden kohtelu puhuvat tylyä kieltään. Lahden korkeimmat poliittiset asiantuntijaelimet päätösteksteissään paljastavat hälyttävän vähäisen kunnioituksensa meitä kaupungin asukkaita ja elämäämme kohtaan. Moni aloitteita tehnyt lahtelainen on saanut järjestelmällisesti samanlaisen tylyn kohtelun aikaisemmin. Toiste he eivät Lahden päättäjiä auta aloitteillaan. Eniten kärsimme me asukkaat kaupunkimme parantamiseen tähtäävien aloitteiden järjestelmällisestä tyrmäämisestä.

Vielä hullummin on käynyt valtuutettujen itsensä tekemien aloitteiden. Kesäkuusta 2012 alkaen on valtuutettujen tekemiä aloitteita kertynyt yhteensä 18, yksi niistä jopa täysin ilman kustannuksia toteutettavissa oleva aloite. Valtuutettujen aloitteista on 15 käsittelemättä ja näiden aloitteiden lopussa kaupunginhallituksen teksti: Asian valmistelu on kesken.

Miten on mahdollista, ettei jo runsas puolitoista vuotta vanha valtuutetunkaan aloite yllä tai ennätä valtuuston käsittelyyn?  Valtuustoa pyörittävä kaupunginhallitus ja kaupunkimme jättimäiseksi pöhöttynyt virkamieskoneisto konsultteineen näyttävät todellisen byrokratiansa vakiovastauksineen voivan erinomaisesti. Sensijaan meidän kaupunkilaisten sekä valitsemiemme luottamusnaisten ja  -miesten aloitteet pölyttyvät ja homehtuvat vihreän veran piiloihin ja lopulta lytistyvät käyttökelvottomiksi byrokratian kalliiden ja raskaiden juridiikan nihilististen hammaspyörien alle.

 

**  http://www.lahti.fi/www/cms.nsf/pages/9733731935D14C0DC22572720031F439

http://www4.lahti.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=HALL&pvm=3.3.2014%2015%3a30%3a00

Kuntalaki 28 § Aloiteoikeus

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

LAhden%20valtuusto-normal.jpg

Lahden kaupunginvaltuusto 2013 -

 

PS Kommentointi ja kommentit avautuvat artikkelin alla olevasta puhekuplasta.