Lahden kaupunki on meidän kaupunkilaisten omaisuutta: sen maisemat, metsät, rannat, kadut, tuleva toriparkki, rakentamaton matkakeskus, sairaalat, koulut, useat suuret kiinteistöt sekä palvelut ovat meidän kaupunkilaisten tarpeita varten ja omaisuuttamme. Meillä on monimuotoinen hallintoverkko kolmen toimialajohtajan hallinnoimana valvomassa yhteistä etuamme ja yhteistä omaisuuttamme. Toimiiko se?

itsen%C3%A4isyyden%20juhlavuoden%20ppuu-

Lahden Kytölässä paljastui muutama kuukausi sitten tärkeän lahtelaisuuteen ja suomalaiseen patriotismiin liittyvän muistomerkkipuun kaato ja hävitys, mistä parin viikon selvittelynkään jälkeen kukaan kaupunkimme virkamiehistä ei ottanut vastuuta. Erisisältöisiä selityksiä löytyi tukuittain, jopa teknisen ja ympäristötoimen toimialajohtaja Matti Kurosen tasolta saakka. Mutta kuka, miksi ja kenen suostumuksella puu oli kaadettu - nuo asiat eivät koskaan selvinneet. Kaupunkiamme ja meidän etujamme ei tuntunut kukaan tuolloin valvovan eikä keneltäkään löytynyt selkärankaa ottaa asiasta vastuuta.http://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2014/03/kytolan-raiskaus

Patikoidessani tänään aamulla varhain samalla Kytölän alueella huomasin, että Kytölän Selkätiellä on tapahtumassa toinen vähintään yhtä kummallinen toimenpide. Yksi tämän Kytölä II -alueen kiinnostavimpia vanhoja historiallisesti merkittäviä dokumentteja, aikakautensa esimerkki asumisesta on ns. Nummi-Paavolan tilan pihapiiri, jonka Lahden Maakuntamuseo on lausunnoissaan ja kirjallisissa kannanotoissaan toivonut säilyvän. Tämän pikkutilan omistaa Lahden kaupunki, ostettuaan sen Haaviston suvulta. Pihapiiriin on kuulunut riihi (joka on purettu vuonna 2012 tehdyllä riihen purkuluvalla), pieni oman aikakautensa siisti päärakennus, suurehko navetta ja viehättävä hirsisauna.

Nummi-Paavola1-normal.jpg

Kytölä II -asemakaavasta on vireillä hallintovalitus - alueella on valituksen käsittelyajan voimassa toimenpidekielto. Yllättäen tähän hallintovalitukseen sisältyvän tilan pihaan oli ilmestynyt purkaja autoineen, peräkärryineen. Ja hieno, ryhdikäs saunarakennus oli jo pitkälle osiin purettuna.

Päätin ottaa asiasta selvää: kenen kaupunkimme viranomaisen luvalla purku tapahtuu.

  1. Menin Teknisen viraston kanslian rakennuslupatoimistoon, jonka ystävällinen kanslisti tutki myönnetyt purkuluvat lähimmiltä vuosilta. Purkulupaa saunalle ei löytynyt.
  2. Pyysin saada tavata virkailijaa, joka osaisi vastata parhaillaan tapahtuvasta laittomasta purkamisesta. Minut ohjattiin maankäyttöosaston kanslistin luo ja edelleen seuraavaan kerrokseen maankäyttöinsinööri Petri Solosen puheille. Hän kertoikin tuntevansa paikan ja myös kyseisen saunarakennuksen. Hän yritti selvittää asian niin kansliansa asiakirjoista kuin erilaisin puheluin mahdollisesta purkamisasiasta vastaaville virkamiehille. Hyvistä yrityksistä huolimatta Solonen totesi, että hän on voimaton - asia ei selviä, purkulupaa ei kuitenkaan ole.
  3. Maankäytön johtaja Veli-Pekka Toivonen tuli sattumalta myös Solosen huoneeseen ja liittyi keskusteluumme purkuluvan selvittämisestä. Hänkään ei tiennyt koko purkamisasiasta mitään.
  4. Sain neuvottelumme tulokseksi lopuksi kahden ehkä asiasta jotakin tietävän virkamiehen puhelinnumerot. Heille olen nyt tätä kirjoittaessani kolmisen tuntia soitellut, puhelut siirtyvät DNA-vastaajaan, eivätkä he yhteydenotoistani huolimatta ilmoittaudu tavattaviksi.
  5. Olen yrittänyt myös tavoittaa Hämeen ELY-keskuksen asiasta vastaavia virkamiehiä, mutta heidän puheluihinsa vastaa vain puheposti.

Nummi-Pavola2.jpg  Nummi-Paavola 4.jpg

Nummi-Paavolan pihamaalla olevien ajoneuvojen rekisterinumeroista selvisi, että asialla ovat Lahdessa asuvat purkajat.

Nyt tuntuu todella siltä, että kaupunkimme on täysin mielivallan ja omankäden oikeuden armoilla. Kenen tehtävä on puuttua asiaan: Ely-keskuksen, Lahden kaupungin, poliisin vai kaupunkilaisen itsensä. Oman osani kaupunkilaisena hoidan tällä jutullani.