Soslaitos.jpg

Lahden ammattikorkeakoulun opetuksen uudelleenjärjestelyt ovat käynnissä ja hurjassa vauhdissa. Lahtelaisia vaivaava tendenssi, jossa säännönmukaisesti vanha koettu ja toimiva käytäntö puretaan ja tilalle luodaan uusia, lahtelaisittain kokeilemattomia toimintatapoja, on ammattikorkeakoulu-asiassakin pelkistymässä tilojen täysin uusiin ratkaisuihin. Lahti, keskikokoisena suomalaiskaupunkina, on kuitenkin kompastumassa suurten paikkakuntien (Helsinki ja Vantaa) omaksumaan suuruuden maksimoinnin vetovoimaan ja rampautuu lopullisesti tuon uuden ja suuren matkimisessa ja ihailussa.

Ammattikorkeakoulumme hallinnon lahtelaiset viranhoitajat yrittävät syöttää päättäjillemme tosiasiana, että opetusministeriö määräisi suurten kampusten rakentamisen olevan ainoa muoto ammattikorkeakoulujen uudistamiselle myös Lahdessa. Opetusministeriön toiminta on tarkoin asetus- ja lakisääteistä ja sen tehtäviä sekä asemaa Suomen koulujärjestelmässä hieman tuntien tiedän, ettei tuo syötti ole aito eikä ministeriön määräämä. Kyllä paikkakunnan tarpeet ja siellä todetut hyvät, toimivat ratkaisut ovat ensimmäinen edellytys kaikelle, myös uudistuvalle AMK-opetukselle - joista kampusten rakentaminen on opetuksen viimeisimpiä eikä ensimmäinen, kuten Lahdessa ajattelevat AMK:n virkanaiset ja virkamiehet.

 

Omat monivuotiset ja viimeaikaiset kokemukseni Lahden sosiaali- ja terveysalasta

Viimeiset lähivuodet ja ihan lähikuukaudet olen saanut tutustua Lahden sosiaali- ja terveysalaan potilaana, asiakkaana monia alan huippueksperttejä sekä alan opiskelijoita ja heidän harjoittelujaksojensa työtehtäviä seuraten. Olen ollut Päijät-Hämeen keskussairaalan ja sen viereisen Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan laitoksen asiakkaana.

LAMKJAPHKSAIRAALA.jpg

A.Lahden sosiaali- ja terveysalan laitos   B.Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennuskompleksi

P%C3%A4ij%C3%A4t-H%20keskussair..jpg

Päijät-Hämeen keskussairaalan pääovi

Kaikille lahtelaisille, edes päättäjille tai istuvalle kaupunginhallituksellemme ei ole selvinnyt, miten tärkeä on niin sairaanhoitajien, fysioterapeuttien kuin alan Avoimen ammattikorkeakoulunkin koulutuksen kannalta ammattikorkeakoulumme sijainti monialaisesti uudistuneen ja laajentuneen Päijät-Hämeen keskussairaalan vieressä. Nykyisin fysioterapeuttiopiskelijoiden ja sairaanhoitajaopiskelijoiden alan harjoittelumahdollisuudet ovat kätevästi mahdollisimman korkeatasoisten asiantuntijoiden käsissä naapurissa olevassa Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Omissa potilaskäynneissäni ja toimenpiteissä olen usein kohdannut näiden, sairaalan ja oppilaitoksen asiantuntemuksen, läheisyyden toimivuuden ja merkityksen myös meille asiakkaille.

Iskuntehas.jpg

Nyt alan oppilaitos ollaan siirtämässä Keskussairaalan vierestä Hoitajankadulta täysin toiselle puolen Lahtea lähes seitsemän kilometrin päähän Mukkulaan, Iskun tehdaskiinteistöön. Ainoa peruste on kampus-ajattelu, jolla näin taattaisiin kasattavan mahdollisimman suuri määrä Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoita samaan rakennukseen, opintoalasta riippumatta. Kampus-ajattelu on pelkästään Ammattikorkeakoulun oman hallituksen, sen opetusta suunnittelevan opettajajohdon idea. Nyt tähän omalaatuiseen suuruudenhulluuteen on saatu jo Ammattikorkeakoulumme suurimman ylläpitäjäkunnan, Lahden, kaupunginhallituksen siunaus äänin 6-5.

Kuinka moneen kiveen meidän päättäjämme aikovat kompastua, ennen kuin tulevat tässä kampus-asiassa järkiinsä.

 

Artikkeliin liittyväa tietoutta lyhyesti:

- Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla on yhteensä 24 ammattikorkeakoulua. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvat ammattikorkeakoulut ovat kunnallisia tai yksityisiä. Niiden toimiluvat myöntää valtioneuvosto. Toimilupaan sisältyvät määräykset ammattikorkeakoulun koulutustehtävästä, koulutusaloista, opiskelijamäärästä ja sijaintipaikoista. Ammattikorkeakoululla on sisäisissä asioissaan itsehallinto. Sisäistä hallintoa hoitavat hallitus ja rehtori. Ammattikorkeakoulun ylläpitäjä päättää talousarviosta ja strategisesta kehittämisestä.

-  Opetus- ja kulttuuriministeriön kampusajatteluun liittyy yksi sijaintiosoite, jossa voi kuitenkin olla useita ”toimialayksiköitä”, mikäli toimintaa on eri toimialoilla. Toimipiste on kokonaisuus, johon kuuluvat rakennukset ovat toisistaan enintään satojen metrien päässä. Toimipisteen lähtökohtana on fyysinen kokonaisuus, ei organisaatiorakenteeseen perustuva toimintayksikkö.

- Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala kouluttaa alan ammattilaisia ja tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen, ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen työelämän vaatimusten mukaisesti. Sosiaali- ja terveysalalla voi opiskella kolmessa eri koulutusohjelmassa, joista voi valmistua sairaanhoitajan (AMK), fysioterapeutin (AMK) tai sosionomin (AMK) tehtäviin.

- Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla on myös Avoimen korkeakoulun täydennyskoulutusta, kuten seuraavat esimerkit alkavan vuoden kursseista: Anestesiahoitotyöhön erikoistunut osaaja (30op)  15.1.2015 - 26.3.2015 ja Osteoporoosin diagnostiikka, ennaltaehkäisy ja hoito  20.1.2015 - 21.4.2015.

http://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2014/11/ammattikorkeakoulumme-lahden-takapihalle