Yhdistymishallitus.jpg

http://www.lahti.fi/suomi/yhdistymishallitus

 

Kuntatasolla Lahdessa menee vielä valtion saneluvaltataktikointiakin itsevaltaisemmin. Lahden kaupunki on hylännyt meidän äänestäjien valitseman kaupunginvaltuuston ja kuntakonsernin lain edellyttämät asiantuntijalautakunnat: nyt päätösvaltaa käyttää uudenlainen byrokratian tulokas yhdistymishallitus ja päätökset juonii piiloissa touhuava itsetärkeydessään ja omassa erinomaisuudessaan lihova yksinvaltainen ja omaetutavoitteinen virkamieskunta.

 

1. Katsokaapa Lahden kaupungin nettisivuilta toimielinten (kokousten 17.8 - 21.9.) päätösesityksiä tämän omalaatuisen yksinvaltiaskonklaavin päätösten laadusta.

 

Ensimmäisinä asioina se perustaa uusia kallispalkkaisia virkoja (palvelukeskuspäällikkö, työllisyyskoordinaattori, kehityspäällikkö, elinkeinopäällikkö, aluekoordinaattori). Keneltä se on saanut valtuutensa niitä perustaa. Itseltään, sillä virkojen perusteluissa se suoraan ilmoittaa, että viranperusteluihin on liitettävä yhdistymishallituksen suostumus: siis yhdistymishallituksen itselleen antama päätös suostua päättämään tämä asia. Voiko enää missään maailmassa hölmömpää, suljetumpaa ja yksinvaltaisempaa päätöstapaa olla kuin tämä keisarinvaltainen uuslahtelainen päätöstapa!

 

2. Päätökset varmistetaan vielä ottamalla talousvalta kokonaan pois demokraattisesti valituilta lautakunnilta. Seuraavassa esimerkissäni selviää, miten kaupunkimme sivistyslautakunnalta on otettu talousvalta kokonaan pois verukkeena ylimenokausi Nastolan liittyessä Lahteen. Mitä tällaisilla lautakunnilla on enää virkaa?

 

Koulutuksesta, koulutiloista ja kokonaisjärjestelyistä päättävät Lahden osalta nyt hallintokuntien kasvatukselle ja kouluelämälle täysin vieraat kuntamme rakentamis- ja talousviranomaiset sivistystoimialan johtajan muotoilemana esityksenä.

Tiirismaa-Lotilan kouluyksikön paisuttaminen on ilmeisesti sitä kauan jankutettua, tuloksetonta keskustavetovoimaisuutta, jota nyt tällä tavalla keinotekoisesti pönkitetään kalliisti tuottamalla busseilla Kariston yläkouluikäiset lapset keskustaan. Samalla Kariston periferiassa työskentelevät alakoulun oppilaat ja heidän vanhempansa saadaan jo nyt luulemaan arvovaltansa ja statuksensa Lahden keskustassa, mammuttikoulussa nousevan.

Launeen koulun turha rakentaminen, Salinkallion koulun turha lakkauttaminen ja typeristä typerin Harjun nyt toimivan alakoulun, monikerroksisen, hissittömän koulukiinteistön kallis ja turha saneeraaminen alle kouluikäisille lapsille ja heidän kasvattajilleen päivittäiseksi keskustan porraskiipeilypaikaksi ovat lahtelaisen virkamiesosaamattomuuden meille kalliiksi kostautuvaa rahantuhlausta ja lastenkasvatusta. Näissä vihreän veran kätköissä ja viranomaisten keskinäisissä suppeissa aivoituksissa sikiävät kasvatus- ja koulujärjestelyt osoittavat asiantuntevan, demokraattisen ja laillisen päätösvallan hävinneen kaupungistamme.

Tällä tavalla saadaan puijattua kaupunkimme valtuutetutkin uskomaan yhdistymishallitukselle suoraan virkamiesten viemien Lahden kouluratkaisujen syntyvän demokraattisesti. (Nastolahan oli ennalta paljon Lahtea viisaampi asukkaittensa puolustaja, se vaati ja teki kuntaliitoksen sitovaksi edellytykseksi kahden uuden koulurakennuksen rakentamispäätökset).

Raha on tässäkin sivistämiseksi kutsutussa järjestelyssä ainoana pontimena, asukkaiden toiveista tai kasvatusasiantuntijoiden pedagogiasta ei ole tietoakaan: julkisuudelta piilossa pidetään sisäpiirin neuvotteluvaltuuksia myydä Harjun koulukiinteistö yksityiselle (ja laittaa se päiväkotitiloineen kaupungille vuokralle) sekä samalla avata keskustan kiinteistöbisnes (myymällä yksityiselle Janhusen ja Millerin talot) tulouttamaan vähäiset omistamamme kiinteistömiljoonat kaupunkimme pohjattomaan kassaan tuuliin tuhlattaviksi ja byrokratian kasvattamiseksi.

 

Kunnioita tässä sitten Lahden laillisen, demokraattisesti valitun toimielimen sivuuttanutta yksinvaltaista virkamieskoneistoa ja sen päätösleimasimen, yhdistymishallituksen rajatonta yksinvaltaista esivaltaa !