Kannasmuotoiluinstituutti.jpg

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2015/02/lahden-sivistyksen-tuhlaustivoli

Ylläolevan kuvan ja linkin parin vuoden takaisista suunnitelmista on jo melkein kokonaan luovuttu. Ainoa mikä on edelleen voimassa on Muotoiluinstituutin toiminnan täysI turmeleminen ja maankuulun opinahjon lopullinen alasajo.

 

Tänään tiistaina saa Lahden sivistyslautakunta merkitä vain tiedokseen merkittävän katsauksen Lahden kouluolojen tulevista kaavailuista. Se on kymmenien kaupungin asiantuntijoiksi itsensä lukevien, pääasiassa Tilakeskuksen laajentuneen virkakoneiston ohjeistamana koottu yhteenveto. Yhteenvedossa sanotaan kuullun myös paria kaupunkikonsernin kiinteistöihin vaikuttavaa, nimeltä mainittua henkilöä, maksettu useille firmoille erilaisesta asiantuntemuksesta sekä teetetty varsinainen työ H&M-arkkitehtitoimistolla (Seppo Markku ja Anneli Hellsten).

Tärkeimmän, pedagogisen asiantuntijan ominaisuudessa esiintyy jo luottamuksemme vanhempaintilaisuuksissa menettänyt kaupunkimme vastuualuejohtaja Lassi Kilponen sekä vasta puoli vuotta sitten Lahteen Joensuusta kiirehtinyt Mauno Väänänen peruskoulutuksen aluepäällikön tittelin turvin.

Kuultu on vielä muodollisesti myös keskeisten koulutilattomien koulujen rehtoreita sekä varhaiskasvatuksesta ja päiväkotitoiminnasta vastaavia.

 

Kaavaillun Paavolan kampusvaihtoehdon yhteydessä on myös pyydetty läheisten kulttuurilaitosten ja rakennusten käytöstä vastaavilta henkilöiltä tilankäytön ja koulusoveltuvuuden lausunnot, mm. Kirjastolta, Kaupunginteatterilta, Muotoiluinstituutilta, Aikuiskoulutuskeskukselta ja Fellmannialta sekä koulutuskeskus Salpaukselta.

Varhaiskasvatukselle ja peruskoulutukselle sekä lukiolle tilakatsauksessa pyritään osoittamaan terveelliset tilat niin Tiirismaan lukiolle, Tiirismaan yläkoululle, Kariston yläkoululaisille, Humpulan päiväkodille, Wellamo-opistolle, sekä erityisesti kaupunkimme englanninkieliselle opetukselle ja pienelle ruotsinkieliselle peruskoulutukselle sen päiväkotiratkaisutkin huomioiden. Lisäksi Harjun koulun, Lotilan koulun ja Onnelantien päiväkodin tilojen uudelleen järjestelyjä liittyy kampusvaihtoehdon kokonaissuunnitelmaan.

 

Paavolan%20kampus.jpg

Laitan tähän alle linkin kaupunkimme Sivistyslautakunnan kokouspöydän 14.2.2017  koulutila-asian paperiläjästä. En ota vielä asiaan kantaa kuin vain muutaman yksityiskohdan osalta, lukijani tutustukoon rauhassa asian papereihin, piirroksiin ja budjetointikuvitelmiin.

 

http://ktweb.lahti.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=0&docid=31313334373531&

dalid=9.2.2017%2012:21:17&extension=PDF

 


 

Selvityksen työryhmä ja asiantuntijatahot:

Mauri Koistinen, toimitilajohtaja Lahden Tilakeskus Leena Pirttilä, rakennuttajapäällikkö, (pj./siht.) Lahden Tilakeskus Simo Lahtela , projektipäällikkö Lahden Tilakeskus

Lassi Kilponen, opetus- ja kasvatusjohtaja Sivistystoimiala/hallinto Jaana Suvisilta, palvelujohtaja Sivistystoimiala/hallinto Heikki Turunen, lukiojohtaja Sivistystoimiala/hallinto Mauno Väänänen, aluepäällikkö Sivistystoimiala/hallinto

Riitta Niskanen, tutkija Sivistystoimiala/kaup. museo

Kari Turpeinen, rehtori Tiirismaan peruskoulu Leena Akola, rehtori Tiirismaan lukio Jyrki Rosti, rehtori Kannaksen lukio Mari Ylä- Sankola- Peltola, rehtori Wellamo- opisto

Mika Harju, päivähoitojohtaja Varhaiskasvatuspalvelut Liisa Nurmi, palvelupäällikkö Varhaiskasvatuspalvelut

Sirpa Leppä, aluepäällikkö Lahden Ateria

Seppo Markku, arkkitehti H&M Arkkitehdit  Anneli Hellsten, arkkitehti H&M Arkkitehdit

Anne Karvinen-Jussilainen, kaupunginarkkitehti Tekninen ja ympäristötoimiala Tarja Tolvanen-Valkeapää, suunnitteluinsinööri Tekninen ja ympäristötoimiala

 

PS

Kyn%C3%A4%20alas.jpg

Luettuani tilasuunnitelmat en malta olla heti suunnitelmanipun tasoon kajoamatta.

Parasta paperiläjässä on yritys kerrankin selvittää Lahden kouluolot. H&M-arkkitehtityön tunnen - se tekee juuri sen, mitä siltä pyydetään ja työ riippuu siis pyytäjän asiantuntemuksesta.

Kelvotonta suunnitelmassa on se, ettei tila-asioita ole selvitetty lainkaan tärkeimmän, oppilaan ja kasvatustehtävän kannalta: vain tilat ovat agendassa, toimivuus, soveltuvuus, modernisuus ja vaikuttavuus erilaisiin oppilaisiin kasvatuksen ja opetuksen järjestelyjen kannalta on jäänyt pohtimatta.

-Suurin puute tuossa ehdotelman oloisessa paperinipussa on siis se, ettei siinä ole huomioitu oppivelvollisuuskoulun kohdetta, yksittäistä, persoonallista  oppilasta ja hänen erilaisten kykyjensä, taipumustensa ja vahvuuksiensa kannalta tilasuunnitelman toimivuutta, saati koko koululaitoksemme omaatuntoa, erityisopetusta ja sen järjestelyä. Turvallinen, alakoulusta yläkouluun johtava koulupolku, mukana maan kuulu musiikinopetus Lotilan ja Tiirismaan koulukaavailuissa tuhotaan täysin.Tälläkin kohden suunnittelutapa on vanhanaikaisen nurinkurista: eikö asianosaisilta käyttäjiltä, lasten ja nuorten vanhemmilta olisi voinut nöyrtyä jo tässä vaiheessa tivaamaan laajasti kasvattajan mielipiteitä suunnittelun tueksi.

-Samoin koko kaupungin tilaratkaisut olisi kasvatus- ja opetuspalvelujen osalta voinut oppilaaksiottoalueiden tasapuolisuuden vuoksi tällaisella mammuttikoneistolla selvittää saman tien selviksi..

-Näinkin laajasta selvityksestä puuttuu myös mm. Lahden toisen asteen ammatillisen koulutuksen osuus, joka rinnasteisena lukion kanssa pitäisi ehdottomasti selvittää tiloiltaan ja tulevaisuusnäkymiltään ja yhteistyömahdollisuuksiltaan.

-Vuorikadun tiloiltaan nykyaikaisen koulukiinteistön ja Kansanopiston arvokkaan ja mittavan päärakennuksen mahdollisuudet on jätetty huomioitta. Myös Fellmannian rakennuksen koulutustilat ovat kampusselvityksen lopputuloksissa unohtuneet.

-Muotoiluinstituutin hienot, maan kenties toimivimmat ja monipuolisimmat muotoiluopetustilat on suunnittelijoiden omissa ajatuksissa jo unohdettu - miksei Muotoilunstituutti voisi siinä jatkaa?

- Niin nopeasti kyhätyltä, budjetiltaan keksityltä Paavolan alueen tilaselvitys ainakin tuntuu, että enemmän aikaa ja oikeita asiantuntijoita paperiläjän tekemiseen tarvitaan, että se vakuuttaisi todelliselta ja luotettavalta.

- Ursanmäellä Tiirismaan koulujen, lukion ja yläkoulun nykyisten tilojen ollessa käyttökiellossa, on syytä kartoittaa niiden saaminen täydellisellä peruskorjauksella uudelleen käyttöön.Tämä mahdollisuus on tutkimatta.

-Tilasuunnitelmien koko tendenssistä näkyy, että grynderit ovat kaupunginhallituksen maanalaisen päättäjäarmeijakunnan kanssa jo itsestäänselvyytenä himoitsemassa Tiirismaan koulujen kiinteistöä moukarin alle saadakseen Ursanmäelle kaavamuutoksella ökyihmisten oman reservaatin huippukalliine asuntokolosseineen kaupunkilaisille loistamaan.