Lahden kaupungin sivistyslautakunta on julkaissut kaupungin nettisivuilla oheisen otsikon alla tämäniltaisen 12.2.2019 sivistyslautakunnan kokouksen sisällön.


Sivistyslautakunta.jpg

Lahden kaupungin sivistyslautakunta

 

Lahen uutisia on kymmenissä jutuissaan todistanut, miksi oppimisen tuki Lahdessa on hoidettu täysin ala-arvoisesti. Lisää erityisopettajia ei ole hankittu oppilaan tuen hoitamiseksi kuntoon vuoden 2010 jälkeen, vastuualuejohtaja Lassi Kilposen aikana, vaan pelkillä hallinnollisilla kikkailuilla on keskitytty vastuualuejohtajan oman* näkyvyyden pönkittämiseen ja kuuluvuuteen medioissa.

Kilponen on perustuttanut alaisuuteensa kaikkiaan kolme aluejohtajan, neljä sihteerin ja kolme päällikön virkaa, osa näistä määräaikaisena nyt kuluvana vuonna 2019 päättyvinä. Laskin noiden turhien virkojen yhteispalkkasummaksi euromäärän, jolla olisi voitu kiinnittää arkisen koulutyön parantamiseksi vähintään parikymmentä koulunkäyntiavustajaa ja opettajaa lisää kaupunkiimme. Samalla myös johtokunnat, koulujen tärkeät viralliset yhdyssiteet vanhempiin, olisi pikkurahalla voitu palauttaa.

Samassa 12.2.2019 kokoustiedotteessa vain vihjataan (kolme oppilasaluetta) tuohon Kilposen turhaan esikuntaan, sillä oppilasalueiden päälliköt ja sihteerit ovat ilmeisen salassa meiltä kansalaisilta joko saamassa jatkovuodet tai vakituiset virat - ehkä jo tässä kokouksessa?

 

Näinä päivinä käydään julkista keskustelua korruptiosta, jota maailman mittapuussa pidetään Suomessa esimerkillisen vähäisenä, mutta Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksissa korruptio paljastuu virheellisenä illuusiona. Kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisussa tutkija Anders Blom avaa (ESS 11.2.19) Lahdenkin kuntapäättäjille selkeästi ja johdonmukaisesti korruptiokäsitteen:

Blomin mukaan Suomessa ei ole korruptio-ongelmaa siinä mielessä, että viranomaisten lahjonta olisi yleistä. Rakenteellista korruptiota eli valta-aseman väärinkäyttöä yksityisen tai ryhmän edun hyväksi kuitenkin esiintyy, erityisesti paikallis- ja aluetasolla. Yllättävän monessa kunnassa on vireillä tai meneillään valituksia ja oikeusjuttuja, joihin liittyy korruptiota.

Vastuualuejohtaja Lassi Kilposen hankkima avustaja-armeija on selvä näyte tällaisesta korruptiosta. Kilposen oman työn apulaisarmeijan perustaminen, oma ja perheenjäsenten merkittävä palkanlisä täyttävät hyvin myös rakenteellisen korruption esimerkin.

Myös Kilposen tapa pelotellen johtaa ja tehdä jopa tuomioistuinten puolesta päätöksiä niistä alaisistaan virkamiehistä, jotka eivät suostu hänen autoritaarista saneluaan kaikessa virheellisyydessäänkin noudattamaan - vaikkapa Ahtialan koulun rehtorin tapaus, jossa Kilponen hyllytti originellin, pitkäaikaisen, toimeliaan rehtorin määrättömäksi ajaksi ja epäinhimillisesti, on kolmas tyypillinen esimerkki Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimustulosten esittämästä korruptiosta - valta-aseman väärinkäytöstä yksityisen edun hyväksi.

Tällainen huomaamaton korruptio on selvästi vieras käsite jopa nyt tänään kokoontuvalle sivistyslautakunnalle ja menettelyn jatkuminen lautakunnan siihen puuttumatta epäoikeudenmukaista päätöskulttuuria – demokraattisen päätöselimen korruptioon liittymistä. - sivistystoimiala korruptioesimerkkinä

On syytä vielä lainata Kilposen lahtelaisille opettajille järjestämiin koulutustilaisuuksiin käyttämän eläkeläisrehtorin, kasvatustieteen tohtori, opetusneuvos Martti Hellströmin lausuntoa jo vuodelta 2016, kun häneltä kysyttiin, mitkä ovat koulutusjärjestelmämme suurimmat haasteet:

Martti Hellström:

Se on valheen kulttuuri. Toisin sanoen tällä hetkellä meillä ei ole koulutuspolitiikkaa eli meillä on sellainen irrallaan todellisuudesta kulkeva retoriikka.”

Sen kulttuurin Kilponen todella osaa.

 

Allaolevassa linkissä Lahden sivistyslautakunta jäsenineen:

https://www.lahti.fi/paatoksenteko/lautakunnat/sivistyslautakunta

*ja puolisonsa

 

Lis%C3%A4liite.jpg