972543.jpg

 

Lahden kaupunginvaltuustolle voivat kansalaiset tehdä aloitteita asioista, jotka he haluavat valtuuston toteuttavan päätöksillään.

Valtuutetut ovat aloitteita tehtäessä erikoisasemassa, sillä he saavat lukea aloitteensa suoraan valtuuston puhujapöntöstä muille päättäjille.

 

Julkaisen kuin vastapainoksi typerälle KymiRing -päätökselle saman 13.5.2019 valtuustokokouksen viimeisenä asiakohtana luetun kaupunkimme ydintehtäviin,  kasvatukseen ja opetukseen,  liittyvän aloitteen kaupungin päätöskoneistossa lukijani seurattavaksi.

 

 

 

Aloitelukija.jpg

Minna Lampinen esittää aloitteen

 

 

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

 

Lapsen etu ja tarpeet on aina oltava lähtökohtana opetuksen ja tarvittavan tuen järjestämisessä. Hyvin järjestetty ja toteutettu tuki koskee kaikkia oppilaita. Myös hyvin oppimisessaan eteneviä. Vastaavasti puutteellisesti resurssoitu tuki on pois kaikilta oppilailta. Tällä hetkellä oppimisen ja koulunkäynnin tuki ei ole riittävää eikä toimi toivotulla tavalla Lahdessa. Tilanteesta kärsivät useat oppilaat ja koulujen henkilökunta on kuormittunutta. Peruskoulun oppilaat saavat lakisääteistä tukea epätasa-arvoisesti tai tuki jää osin kokonaan toteutumatta lainsäädännön tarkoittamalla tavalla.

Koulutuksen ja erityisen tuen aliresurssointi ovat lyhytnäköistä säästöpolitiikkaa. Panostukset koulutukseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn ovat investointi, joka maksaa itseänsä takaisin.

Lahden sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on huolissaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen riittävästä toteutumisesta ja tästä syystä valtuustoryhmä esittää, että Lahdessa ruvetaan välittömästi selvittämään seuraavien toimenpiteitten toteuttamista:

 

1. Alkuopetukseen jakotuntien lisääminen, tavoitteena on viisi jakotuntia viikossa

 

2. Alkuopetukseen jokaiseen kouluun kahta luokkaa kohden yksi erityisopettaja, sen lisäksi kouluissa säilyisi nykyiset erityisopettajat. Tällä kohdennettaisiin aidosti tuen tarvetta.

 

3. Kaupungin kankeat tuen prosessit alas. Oppilaan on saatava oppimisessa tarvitsemansa tuki välittömästi tuen tarpeen ilmetessä. Tuki on järjestettävä lain perusteella.

 

4. Oppilas painotetaan. Erityisen tuen oppilaalla tulee olla erilainen kerroin esimerkiksi 1.5. Tämä mahdollistaisi pienemmät oppilasryhmät.

 

5. Opettajan osaamista tukea erityisoppilaan osaamista on lisättävä. Opettajan täydennyskoulutukseen on osoitettava nykyistä enemmän rahaa ja aikaa.

 

6. Koulunkäyntiavustajien riittävä määrä on pyrittävä turvaamaan.

 

Viranhaltijoiden tulee laskea esitettyjen toimenpiteitten kustannusvaikutukset ja tämän jälkeen esittää niiden konkreettinen toteutus. Muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen tulee osoittaa opettajia, jotka ovat tässä asiassa parhaat asiantuntijat.

 

 

 

Tämä Lahden nykyisen valtapuolueen koko sosialidemokraattisen valtuustoryhmän nimissä todellinen kaupunkimme tulevaisuuteen liittyvä aloite on ytimekäs, selkeä ja helppo toteuttaa.

 

Sen seuraukset ovat radikaalit. Koko lahtelaisen kouluhallinnon väliportaan laiton, jo päätösasteelle edennyt kolmetoistahenkinen turha ja kallis byrokratiataso häviää kaupungista. Aloite siis karsimalla turhaa byrokratiaa samalla jo osoittaa rahat  toteutukselleen. Lahti lähtee aidosti, riittävin työvoimin opettamaan ja kasvattamaan lapsiamme. Vain vanhempien lain suoma osallistumisosuus aloitteesta tosin vielä puuttui.

 

Yleensä nämä aloitteet käsitellään kaupunginvaltuustossa valmisteltuina. Nyt tässä aloitteessa esitetään selkeä tavoite ja tapa asian kiireelliseksi valmistelemiseksi vaikka jo seuraavaa kesäkuun valtuustokokousta varten päätettäväksi.

 

Lahden kaupungin käytännön byrokratiassa hyvillekin aloitteille yleensä osoitetaan tuomioksi sanat merkitään tiedoksi tai ei aihetta enempiin toimenpiteisiin. Käsissäni on yksi aloite, joka odottaa jo neljättä vuottaan käsittelyä - sekin valtuutetun tekemä aloite.

 

Pelkään siis kokemuksesta, että tämäkin selvästi epäpoliittinen, erinomainen aloite värittyy esittäjiensä mukaisesti poliittiseksi. Lahden byrokratian hautaavassa valmistelukäsittelyssä se siirtyy vuoden tai kahden päähän ja koulukaaos Lahdessa saa laittomana jatkua kaikkien lasten ja perheiden turmioksi.

 

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2019/05/byrokratia-ei-toimi-rehellisesti

 

Lis%C3%A4liite.jpg