Temppupuisto.jpg

 

Lahti hakee jo kolmatta kertaa Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi.

 

Monikymmentuhansinen euromäärä on jo kulunut yli palkinnon arvon - 350000 euron - pelkkiin Lahden kolmeen eri kertaan viranomaistyönä pohdiskeltuihin, kymmeniin kokoustamisiin, luonnosteluihin, tutustumismatkoihin, arkkitehtipiirrosteluihin, ideointeihin sekä useiden tilastoeksperttien, konsulttien ja englanninkielen asiatekstien laadintaan perehtyneiden asiantuntijoiden työpanoksiin. Silmää hivelevän koreisiin asiakirjahakemuksiin on näin päädytty. Ainakin määrällisesti on tehty siis suurtyö, jonka tekstiselityksiä havainnollistavat 87 valokuvaa, 37 karttaa, 22 jäsennyskaaviota, 15 tilastotaulukkoa, 18 tilastokäyräkuviota ja 8 piirakkakuviota.

 

Tästä viimeisimmästä vuodelle 2021 tarkoitetusta lahtelaishakemuksesta ymmärtää jälleen, miten valtava eri viranomaismäärä ja heidän työllistämismerkityksensä tällaisen hakemuksen aikaansaamiseen tarvitaan, kuten Lahdessa kolmen hallintokunnan - Lahti-konsernin, sivistyksen sekä ympäristö- ja teknisen hallintokunnan - suuri työ tällaisen pelkän muodollisen asiakirjan luomiseksi.

 

sAARA%20VAURAMO%201.jpg

 

Ympäristöjohtajamme (alkuaan vihreä valtuutettu) Saara Vauramon omakehut ovat uljaat ja kuuluvat näinä päivinä medioissa.

 

 

Meneillään olevasta kilpailusta ymmärtää valitettavasti tittelin arvon tosin laimenneen alkuperäisestä 12 vuotta sitten aloitetusta Euroopan Unionin Euroopan vihreä pääkaupunki -kisailusta. Vain 8 kaupunkia ilmoittautui kanssamme enää tänä vuonna kisaan, vaikka Lahden kilpailutovereiksi riittäisi Euroopassa kaupunkeja satakaupalla. Tarvitaan siis äveriäs kaupunki, että syntyy laatuisa hakemus, napilla meillä ei pelata.

 

Puhumattakaan englanniksi tehdyn hakemuksen laadusta, joka kuten viime vuonnakin, on Vauramon mukaan taas paras hakemuksista ja palkinnosta päättävien välihaastattelun jälkeen hyväksytty jälleen kerran kisan kolmen parhaan finaaliin.

 

 

1. Ehkä tuhoisinta hakemukselle onkin, että hakijat  hakemukseen liittämillään valokuvilla eivät edes itse ymmärrä luonnon aitoutta ja terveyttävää vihreyttä.

 

Matkakeskus%20Lahdessa.jpg

 

a) Kupariko on se autuus, joka muuten täysin toimimattomassa, seinättömässä Lahden matkakeskuksessa nyt lumoaa kaikki palkintoraatiin kuuluvat valitsijat.

 

Me lahtelaiset tiedämme, mitä tuossa kuparinloisteessa on olla 25 asteen pakkasessa julkista liikennettä odottelemassa. Tai pohtia samalla maailman saastumista kuparikaivosten ympäristöhaittoja teollisuusprosesseissa ympäri maapallon. Hävettää moinen irstailu ja tyhmyys. Tätä kuparinkiiltoa tarjoillaan kuvina hakemuksen monessa kohdassa.

 

b) Entäpä otsikkokuva alatorin avajaisista. Mikä on maailman ja kaupunkien hengittävien puiden nykytila? Miten ympäristökaupunki modernisti siihen vastaa? Näinkö, että suomalaisten kunnioitettavan vanhojen lehtipuiden perinteikäs alatori on tehty uusiksi luonnonpuut hävittämällä ja muuttamalla alatorin puisto steriiliksi koko maailman suurimmalla ympäristövihollisella - muovilla. Maanpintaa ja kalusteita myöten tämä tekninen rakennelma on peitetty muovitekniikalla - sekä muutettu hieno hengitysilmaa terveyttävä vanhojen puiden puisto hauskuudeksi luulluksi temppuilutoriksi.

 

2. Tyypillistä on, että koko hakemus kulkee asukkaiden mielipiteitten ja toiveitten yläpuolella, virkamiesmäisellä ylätasolla ja täysin epärealistisesti. Esimerkiksi hakemuksen suomalaisilla mainesanoilla markkinoidaan Lahden kaupunkia kaavoitusmenettelyltään osallistavalla yleiskaavasuunnittelutavalla. Näin teoriassa, mutta käytännössä kaupunkilaisten mielipiteiden huomioon ottamisesta ei ole minkäänlaista todistetta, esimerkkiä, tulosta tai mustaa valkealla -merkintää yleiskaavatoteutusten valmistumisprosesseissa ja päätöksissä.

Ranta-Kartano on tuorein esimerkki yleiskaavan merkityksettömyydestä, sillä Lahden imagoa rakentavat tänä päivänä rakennusfirmat ja hotelliyrittäjähuiputtajat niin, että yleiskaavaan liittyvästä Korkeimman hallinto-oikeuden päättämästä asemakaavastakaan ei enää nyt seitsemän vuoden jälkeen ole mitään jäljellä. Lahdessa saa rakentaa poikkeusluvalla ja rahalla ympäristövaikutuksista ja kaupunkilaisten mielipiteistä välittämättä ihan mitä vaan.

 

3. Osallistavaa ei ole sekään, että koko hakemus on asukkaille saatavana vain englanninkielisenä. Miten lahtelaiset varsin vaatimattomasti kielentaitoisina voisivat ymmärtää moista teosta. EU:ssa jokaisen jäsenmaan omalle äidinkielelle on taattu merkittävä arvo ihmisten kanssakäymisen ja yleisen oikeusturvan perustana. Ei Lahdessa.

 

4. Lapset ja nuoret, osin perheetkin ovat saaneet kyllä oikeutetusti tilaa kaupungin ympäristötoimien esittelyissä. Mutta se, että kaupungin väestö on yli kolmasosalta eläke-ikäisiä, ei ole hakijoita liikauttanut alkeelliseenkaan huomioimiseen ympäristöasioiden hoitamisessa tai käytännön toteuttamisessa myös heitä silmälläpitäen. Tässä yksi suurista, vakavista ajatteluvirheistä hakemuksen kokonaisuudessa.

 

Installation of stormwater management elements in Ranta-Kartano, a developing residential area.

 

Kun jotakin sitten on mennyt hakijoille ja varsinkin teknisen viraston insinööriporukalle perille, kuten käsite hulevesi, ei malteta olla kuvittamatta asiaa kolmeen-neljään kertaan hakemuksessa samalla kuvalla, ikäänkuin hakemuksen laatija pyrkisi nyt vasta itse itsensä asiassa vakuuttamaan.

 

Lahtelaiset ovat ymmärtäneet, ettei Lahti enää mikään vihreä kaupunki ole

eikä se täytä edes tyydyttävästi useimpia vihreän pääkaupungin 12 kohdan kriteereistä:

 

Euroopan vihreä pääkaupunki -kilpailun osa-alueet:

"Kilpailussa kuvataan ympäristön tilaa, edistymistä ympäristöasioissa ja tulevaisuuden suunnitelmia 12 osa-alueen näkökulmasta. Arvioitavia osa-alueita ovat ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen, paikallisliikenne, kestävä maankäyttö ja viheralueet, luonto ja luonnon monimuotoisuus, ilmanlaatu, melu, jätehuolto, vesihuolto, jätevesihuolto, ekoinnovaatiot ja kestävä työllisyys, energiatehokkuus sekä ympäristöasioiden hallinta."

 

kynä.jpg

 

Kun ylläselostettu kolmas ympäristöpääkaupunkihakemus on jo ajat sitten jätetty kilpailun voittajaa valitsevalle raadille, Lahden asukkaat kauhistelevat, miten hakemusajan päätyttyä Lahden kaupunginvaltuusto teki 13.5.19 äänestyspäätöksen osallistua KymiRing-moottoriradan rakentamiseen kauas Lahdesta Iittiin, 2½ miljoonalla lahtelaisten eurolla.

On nimittäin osoittautunut, että tuo moottoriurheilurata on perustettu Salpausselän pohjavesialueelle. Ja ennestään jo järjellä ajatellen ymmärretään, ettei moottoriurheilu ole mitään Euroopan vihreiden pääkaupunkien tunnusmerkkejä.

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2019/05/kahdella-lahtelaismiljoonalla-kivaa-iitista

 

 

Vielä uudempi ympäristötuho paljastui pari viikkoa sitten Lahden kauniissa, suojellussa Kariniemen luonnonpuistossa: sen pohjoisreunalle oli Lahti Aqua raivannut koko Lahden tärkeimmän lintuparatiisin läpi omalle uudisrakennukselleen huoltotien ja pilannut siten koko harvinaisten lintujen pesimä- ja elinalueet sekä luonnonpuiston luontaiset lahopuiden ja kasvillisuuden tärkeät pieneliöiden ja lintujen elinympäristöt.

 

Kariniemi%201.jpg

Kariniemi%202.jpg

Kariniemen lintuparatiisi tänään.

 

Toivon tietenkin, että Lahti saisi arvokkaista luontopuitteistaan kunniaa, mutta sellaisesta, minkä se todella ansaitsee myös meidän kaupunkilaisten, luontoa rakastavien suomalaisten ja itse luonnon näkökulmasta.

 

 

kynä.jpg

 

Lahti%20on%20suomen.jpg

 

Tämä artikkeli Lahden kaupungin ympäristömaineen nostamisesta ansaitsemattomaan eurooppalaiseen kärkeen on tehty jo viikkoja sitten. Koko ajan sen jälkeen paljastuu todellisia ympäristötuhoja kaupungissamme.

Yllä oleva mustapohjainen tekohurskas hokema on leimannut joka päivä ja yö kaupunkimme nettisivun päänäkymää täysin totuudenvastaisesti.

Koko ajan ympäristöämme vaanivat ihmistuholaiset, joille oma kaupunkimme ympäristöhallinto on voimaton

– Kariniemen tuho, Päijänteenkadulta  kaadettu suuri arvokkaiden lehmuspuiden rivi taidekeskuksen tieltä, Iitin moottorirata ja viimeksi Hennalan rakennusluvassa säilytettäviksi määrätyt ja silti kaadetut kuuset ovat kaikki hakemuksen jälkeen tapahtunutta ympäristömme suurta ajattelematonta ja typerää pilaamista sekä kaupunkimme ainutlaatuisen luonnon korvaamatonta aliarvostamista.

 

Tämän kuun 20. päivä 2019 tuo tekemällä tehty, väkisin yritetty status Euroopan ympäristöpääkaupungista saa ratkaisunsa. Lahden kohdalla voitto olisi irvikuva todellisuudesta.

 

PS

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2014/03/kytolan-raiskaus

 

Lis%C3%A4liite.jpg