"Uuden kaupunginjohtajamme Pekka Timosen ensiotteet Lahden Puutarhajuhlassa 1.9.18 tuntuivat aluksi kovin välittömiltä, puhe mukavan luontevalta häntä kätellessämme, keskustellessamme ja silmiin katsoessamme - ero katsekontaktia vältelleeseen edeltäjäänsä oli myönteinen kokemus. Muutaman viikon ensikokemuksen jälkeen Timosen otteet herättävät enää vain pelkkää kummastusta.”

 

Pekka%20Timonen.jpg

 

Noin kirjoitin vuosi sitten Lahen uutisia -artikkelissa Kaupunginjohtajamme ensiaskelissa 16.10.2018.

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2018/10/kaupunginjohtajan-ensiaskelissa

 

Muistan hyvin myös hänen ensimmäisen julkisen, hienosävyisen puheensa Kasisalilla lahtelaisille asunnottomille Asunnottomien päivänä 17.10.2018. Kaupungin tervehdyksessään hän esiintyi humanistina ja puhui sivistyneesti ihmisarvosta.

 

 

 

Nyt Timonen reilun vuoden jälkeen ensikohtaamisestamme ja puheestaan on nostanut itsensä jo kaiken tietäväksi ja taitavaksi Euroopan keisariksi.

Kaupunginjohtajastamme on tullut ajattelemattomine äkkiotteineen omine, yksinvaltaisine päätöksineen meidän asukkaiden kannalta epäluotettava henkilö. Viimeksi hän täydellisesti ryvetti itsensä pyörtäillessään Lahden Euroopan ympäristöpääkaupungille valittavan huippupalkkaisen johtajavalinnan sekavissa valtuustojohdon höyhenissä.

 

 

 

Viime vuosina Lahdessa kaupungin palveluista käydyssä julkisessa keskustelussa jo ennen Timosta on kaupungille kilpistynyt täysin oma, yhteen henkilöön ja hänen toimeksiantoihinsa jumiutunut todellinen paikkakunnallinen ongelma, josta puhutaan ympäri maan - sivistyksen palvelualueen koulutuksesta ja hallinnoimisesta vastaavan Lassi Kilposen kehnot, toimimattomat ja kalliit ratkaisut. Hänen koulutussuuntaviivoistaan on juuri nyt vuoden päättyessä tullut ajankohtaiseksi 31.12.2019 päättyvät turhien ja tehottomien päällikkötason määräaikaisten aluehallintojohtajien toimien lakkauttaminen ja niistä seitsemänhenkiseksi välihallinnoksi paisuneen tarpeettoman hallintoportaan lopettaminen ja hallinnon uudelleen organisointi.

 

Kaupunkimme valtalehden Etelä-Suomen Sanomien kouluasioita tarkoin jo vuosia seurannut ja niistä kirjoittanut toimittaja Erno Laisi kirjoittaa asiasta 6.10. ajankohtaisen artikkelin nimeltä Näkökulma: Lahden sivistyslautakunnan tulee näyttää, mikä on viranhaltijoiden rooli poliitikkojen alaisena

https://www.ess.fi/uutiset/paijathame/art2572842

 

 

 

Pekka Timonen ottaa asiaan kantaa, kirjoittamalla ESS:n mielipideosastossa 10.10. mm. näin:

 

Toimittaja Erno Laisi esitti Näkökulmassa (ESS 6.10.), että Lahden kaupungin viranhaltijat olisivat poliittisten päättäjien alaisia. Näin ei ole. Kirjoituksessa mainitun sivistysjohtajan ja kaikkien muiden Lahden kaupungin työntekijöiden esimies on kaupunginjohtaja.”

https://www.ess.fi/Mielipide/art2573851

 

 

Timonen ei ole vielä päässyt Lahdessa itse käyttämään kaupunkimme asukkaana äänivaltaansa eikä tunnu muistavan, että elämme yhdessä maailman demokraattisimmista maista ja Lahti kunnallisessa yksinvallassaankin kuuluu tätä demokratiaa toteuttavaan valtiosääntöjemme lakisääteiseen järjestelmään, jossa on määrävuosin asukkaiden mahdollisuus äänestämällä vaikuttaa kunnan ylimpään päätösvaltaan. Demokraattisesti valituilla toimielimillä on lainmukainen ylin valta ja viranomaisina ne ovat myös Timosen esimiehiä.

 

Lahti on jaettu uudistetussa hallinnossa vuonna 2017 kolmeen palvelualueeseen - Konsernipalvelut, Kaupunkiympäristön palvelualue ja Sivistyksen palvelualue.

 

Alla on asiaan liittyvä Lahden kaupungin oma sivistyksen palvelualueen organisaatiokaavio, jossa ei lainkaan mainita Pekka Timosta / kaupunginjohtajaa päätöshierarkiassa. Kaaviosta myös selviää palvelualueen päätös- ja käskyvalta: lautakunnat ovat sivistysjohtajaa ylemmät päättäjäviranomaiset sivistyksen palvelualueella.

 

Sivistyspalvelualue.jpg

 

Lis%C3%A4liite.jpg