Tiistaina 12.11.19 kokoontuu kaupunkimme eniten ja huolettomimmin rahaa miljoonittain kylvävä poliittinen asiantuntijaelin, Tekninen ja ympäristölautakunta. Kokouksen esityslista on alla olevassa linkissä:

 

https://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/tekninen-ja-ymp%C3%A4rist%C3%B6lautakunta-12-11-(2)

 

Meidän asukkaitten on nyt kuitenkin pohdittava tämän lautakunnan todellisia aikaansaannoksia. Nehän syntyvät mitä moninaisimpien tutkimusten, asiantuntijoiden ja konsulttien luomina ja lautakunnan alaisten virkamiesten päätösehdotuksina. Tulokset ovat nähtävissä mm.Lahden täysin epäonnistuneen Matkakeskuksen, Mukkulankadun vaarallisen liikennetoteutuksen ja nyt Paavolan kampusalueen melkoisen epäonnistuneessa liikennesuunnitelman ensivaiheessa. Miksi näin holtittomasti toteutetuista töistä kukaan tai mikään taho ei joudu taloudelliseen vastuuseen?

 

Tässä vain pari surkeasti toteutunutta yksityiskohtaa Laaksokadun kampusajattelusta:

 

 

 

Karttac.jpg

 

Lahden kaupungin Tekninen ja ympäristölautakunta 11.12. 2018 § 178

 

Lainausotteet tehdystä päätöksestä:

 

Laaksokatu on esitetty katkaistavaksi ajoneuvoliikenteeltä Karjalankadun risteyksessä, jolloin Laaksokadulle ei ole enää mahdollista ajaa Iso-Paavolankadulta ja Karjalankadulta. Alue Laaksokadun päässä on esitetty kivettäväksi ja varustettavaksi istutuslaatikoin sekä penkein, Ajo kadun loppupäässä sijaitseviin kiinteistöihin tulee jatkossa tapahtumaan Laaksokatua pohjoisen suunnasta. Laaksokadun katkaisu perustuu Paavolan kampusalueen liikenneselvitykseen, jonka tiivistelmässä läpiajon vähentäminen on todettu tärkeimmäksi koululaisten liikenneturvallisuutta parantavaksi toimenpiteeksi.

 

Iso-Paavolankadulta tulevien ajoneuvojen ohjaaminen Karjalankadulle ei liikenneselvityksen mukaan aiheuta ruuhkautumista.”

 

Nyt sekä Laaksokadun kavennus että siihen liittyvät muut rakentamiset ovat valmiit.

 

 

 

Risteuskuva%202.jpg

 

Karjalankadulla liikenteen viitoitus ja linjaus länsi-itä -suuntaan on jokapäiväinen kolarivaara. Ohjaava liikennemerkki osoittaa, että kaksi kaistaa mutkittelee rinnakkain keskellä risteystä - kolareita ja läheltäpiti-tilanteita syntyy jatkuvasti.

 

 

 

A Laaksokadun sulkeminen Karjalankadulta on johtanut jatkuvaan Perustuslain 10§: n edellyttämän kotirauhan rikkomiseen. 

Nyt vajaa vuosi päätöksestä Laaksokatu on siis katkaistu ajoneuvoliikenteeltä Karjalankadulta ja Iso-Paavolankadulta. Risteysalueen Karjalankadun suojatie Laaksokadun kohdalta on poistettu, koko tien pää tasoitettu ja erotettu Karjalankadusta kahdella erittäin suurella ja korkealla betonisen oloisella ulkonaisesti katsoen tyypillisellä siirtolavakaukalolla. Kaukaloihin on viherkoristeeksi istutettu vihreitä varpuja (Lahti Green City). Lähempää ja käsin kosketellen nämä suunnittelijoiden istutuslaatikoiksi nimittämät kaukalot ovat kahdeksan senttiä paksuja, ulkomitoiltaan 90x160x260 senttisiä betonikaukaloita.

 

Kotirauha.jpg

 

Kotirauha2.jpg

 

Kun Laaksokadun pää on nyt typistetty ja tällaisilla betonirumiluksilla liikenteeltä suljettu, sen  uusittuun, käsin kahdella eri kivilajikkeella kivettyyn pintaan on pultattu kaksi metallista puiston penkkiä - istuinsuuntana on itä. Näiltä Laaksokatuun pultatuilta penkeiltä tuijotetaan suoraan Karjalankatu-Laaksokatu -kulman kolmikerroksisen talon (Karjalankatu 22) koteihin. Perustuslain takaama kotirauha on mennyt.

Suomen Perustuslaki 10§

Kotirauhan piiri kattaa ne alueet, joilla kotirauhan suoja on voimassa. Kotirauha merkitsee fyysistä turvallisuutta sekä suojaa ulkopuoliselta häiriöltä ja tarkkailulta. Yksityishenkilön ei tarvitse sietää tahtomattaan ulkopuolisten läheisyyttä, häirintää, katselua tai kuuntelua.

 

Jos penkit olisi pultattu vastakkaiseen suuntaan - katsomaan länteen - sen voisi jotenkin ymmärtää, sillä siinä pienkerrostalossa on tällä hetkellä Toimari-nimisen kansalaisyhdistyksen ruoanjakelupiste jonoineen. Toiseen penkkiin kiinnitetty tupakoivien roskakori enteilee vastakkaisen talon koteihin tupakansavuista ilmaa.

 

Järkevintä olisi ollut, jos nuo penkit olisi sijoitettu Laaksokadun typistetýssä päässä toisiinsa nähden vastakkain katsomaan  pohjoiseen ja etelään - ja niillä istuvat katsomaan siis toisiaan.

 

Kävellen keskustaan pitkin Karjalankatua, sen pohjoispuolta matkaavalle on tämä näkymä todella vastenmielinen ja ruma. Tuollaiset betoniset kauhistukset eivät kuulu mihinkään viherkaupunkiin saati ympäristökaupunkiin. Kuka on asialla ja millä päätöksellä? Miksei Laaksokatua ole lopetettu Karjalankadun suuntaista lehmuspuujonoa täydentäen?

 

 

 

Kannaksenkatu%20ruuhkautuu.jpg

 

B Liikenteen ohjaus on moninkertaistanut Paavolan kampusalueelle ja sen läpi kulkevan liikenteen ruuhkautumisen Kannaksenkadulla.

 

Nyt liikenne Paavolan kampusalueelle on siis suunnattu siten, että sinne voi kääntyä Iso-Paavolankadulta ja Karjalankadulta vain Kannaksenkadun risteyksestä. Tässä on tulos suunnitelman tämän osan toteutuksesta tänä aamuna koulupäivän alkaessa klo 7.45-8.15: liikenne oli puolituntia katkeamatonta, ruuhkaista, erittäin tempoilevavauhtista ja koostui nyt Iso-Paavolankadulta ja Karjalankadulta tulevista autoista ja kuljetettavista opiskelijoista, mopoista, pyöräilijöistä ja jalankulkijoista.

 

Huonosti valmisteltu ja asiantuntemattomasti tutkittu asia perusteluineen voi johtaa Teknisen ja ympäristölautakunnan toistuvasti kohtalokkaan kalliiseen, entistä hengenvaarallisempaan, huonommin ja kehnommin toimivaan liikennerakentamiseen. 

Tällaisten päätösten toteutukset ovat nyt nähtävänä, opiskelijoiden, heidän huoltajiensa jokapäiväisenä harmina ja myös päätökseen liittyvien kaupungin asukkaiden perustuslaillisia oikeuksia polkevina laittomuuksina.

 

 

 

Artikkeli on kirjoitussarjan

Asukkaat auttavat säästämisessä 3.osa

 

Lis%C3%A4liite.jpg