Lahden%20muotoiluinstituutin%20murhakopl

Aikuiskoulutuskeskusta vastapäätä oleva Muotoiluinstituutti kevättalvella 2020
 

Lahden Paavolassa, aikuiskoulutuskeskuksen rakennuksen sisällä ja ympärillä alkaa rymistä kuukauden päästä, mikäli nähtävillä olevasta rakennuslupapäätöksestä ei valiteta.

Julkisuudessa meille kaupunkilaisille ilmoitetaan näin kaupunkimme nettisivuilla:

...........................................................................................................................................................

Julkipano, rakennuslupa, 398-2020-271,

Paavolan kampus, liikuntahalli,

Terijoenkatu 13, Lahti

Nähtävilläoloaika 5.6. - 8.7.2020

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta 2.6.2020 § 36

 

Kiinteistö: Terijoenkatu 13, Lahti

Hakija: Lahden kaupunki / Tilakeskus

Rakennuslupa 398-2020-271

Aikuiskoulutuskeskuksen rakennuksen laajentaminen koko Paavolan

kampusaluetta palvelevalla rakennuksella, joka sisältää liikuntahallin ja keittiön

ruokailu- ja oheistiloineen.

D/917/2020

 

Tämä julkipano on laitettu nähtäville 5.6.2020 rakennusvalvonnan ilmoitustaululle

Lahti-Pisteessä, Lahden Palvelutorilla osoitteessa Kauppakeskus Trio,

Aleksanterinkatu 18, 2. krs. Julkipano on laitettu lisäksi nähtäville Lahden

kaupungin yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.lahti.fi < ajankohtaista <

kuulutukset ja ilmoitukset.

 

Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Päätöksen antopäivä on

8.6.2020.

 

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta

Marja Loippo

valmistelusihteeri


............................................................................................................................................................

 

Kovin helppoa ei tällaisen julkipano-käsitteen perään ole päästä kiinni. On haettava kaupungin Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen 2.6.2020 kokouspöytäkirjan pykälä. Selattava sitten vielä sen yksi ainoa liite. Silti mitään piirustuksia, joista ilmenisi rakennettavat muodot, ulkonäkö ja rakentamisen yksityiskohtainen sisältö, ei ole nähtävillä.
 

Puutunkin sen tähden tässä vaiheessa rakennuslupapäätöksen ensimmäiseen ja viimeiseen päätöslausekkeeseen.


 

 

Rakennuspaikka: Terijoenkatu 13 15140 LAHTI

Paljasjalkaiselle lahtelaisuudelleni osoite on täysin uusi. Kannaksen oppikoulun käyneenä tiedän sen viittaavan sotia edeltävään koulun osoitteeseen entisessä rajantakaisessa Suomessa, nyt Venäjällä. Tällaista sotarevanssiako Kannas tarvitsee tullakseen hyväksytyksi. Miksi me lahtelaiset emme moisesta melko typerän lapsellisesta katupäätöksestä tiedä?

 

Luvan hakija: Lahden kaupunki Harjukatu 31, PL 202 15101 LAHTI

Luvan myöntäjä Lahden Rakennus- ja ympäristölautakunta

 

 

Maksu :   Päätöksestä peritään kunnan hyväksymän taksan

mukainen  29 141,90 euron suuruinen maksu.

 

 

Haukon henkeäni. Tässä on se kuuluisa Lahden tulosvastuullisuus.

 

Kun Lahden kaupunki anoo rakennuslupaa, niin Lahden kaupunki perii itseltään tuon 30000 euron lupamaksun pelkästä leimasta.

 

Ymmärrän maksun perimisen, jos lupaa hakee joku muu kuin Lahden kaupunki.

 

Rakennuslupaleiman antajat, luvan tarkastajat sekä hyväksyjät, asiantuntijat, toimistohenkilökunnan, laitteet, välineistön, toimitilat, viralliset ilmoitukset, lautakunnan kokouspalkkiotkin me veronmaksajat olemme jo rakennuslupapäätöksestä vastaaville kuukausipalkkoina, palkkioina ja toimitiloina kustantaneet.

 

Voiko näin hölmöä se lahtelainen itsemääräämisoikeus ja tulosvastuu olla. Maksamme kahteen kertaan tällaisesta luvasta. Eikö järjenkäyttö olisi syytä ottaa päätöksiin ja niiden sisältöön - jos sitä vielä hitunenkin löytyy.

 

Lis%C3%A4liite.jpg