Näin elokuussa pyörivät lahtelaisen kunnalliselämän päätösruletit.

Tilastoja kuluvasta vuodesta erilaiset kaupungin yksiköt painavat, monistavat ja netittävät satojen sivujen kaaoksena alaisille, päälliköille ja päättäjille ja siinä sivussa meille asukkaille.

 

Sivistyslautakunta%202020.jpg

,

https://www.lahti.fi/paatoksenteko/lautakunnat/sivistyslautakunta

 

Lahden sivistyslautakunta on Suomen valtion oppivelvollisuuskoulun ja kaupungin varhaiskasvatuksen vastuullisimmassa tehtävässä hoitaa kaupungin opetusvelvollisuus kaikille oppivelvollisuusikäisille. Sivistyslautakunta on jo pitkään ollut kuin tyhjän päällä päätösbyrokratiansa jäykkyyden ja virkailijoidensa manipulointikykyjen ristipaineissa. Paljon olisi pitänyt jo karsia sivistyksen turhia raameja, mutta ei - esittelevät herrat ja rouva sen kun vaan pyrkivät lisäämään, vakinaistamaankin hallintobyrokratiaa opetustehtävän kustannuksella.

 

 

 

Sivistyslautakunnan 25.8.2020 kokouksessa on § 87, jossa mm. Lahden kaupungin tulevan vuoden 2021 tulo-ja menoarviosta keskustellaan ja päätetään jo nyt.

 

Sivistyksen palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2021

D/1547/02.02.00.00.01/2020

Asian valmistelija / Lisätietojen antaja:

 

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist,

Vastuualuejohtaja Lassi Kilponen,

Vastuualuejohtaja Heikki Turunen,

Päivähoitojohtaja Mika Harju,

Nuorisotoimenjohtaja Jouni Kivilahti,

Kirjastotoimenjohtaja Salla Palmi-Felin,

Rehtori Mari Ylä-Sankola-Peltola,

Controller Kristiina Vattulainen

 

Lainaan budjettiasiakirjan liiteosan sivun 39 taulukon osaa, josta selviää kuluvan vuoden 2020 toteutuva sivistyksen työtekijöiden määrä.

 

Henkil%C3%B6ty%C3%B6vuodet.jpg

Kokonaismäärä taulukon yhteenvedossa on 2675 sivistyksen palvelualueen henkilötyövuotta eli päätoimista työntekijää.

 

Erittelen lukijalle vielä sivistyksen neljän eri osa-alueen työntejöiden eli henkilötyövuosien määrän.

Henkil%C3%B6ty%C3%B6vuodet%20a3.jpg

 

 

Nyt on viimeisin aika tehdä suursiivous turhista byrokraateista, todellisista huomaamattomista, mutta äärimmäisen tuhoisista vuosiksi kiinnijuuttuneista virkabyrokraateista.

 

Tässä oma usein toistamani Lahden turhien kouluhallintovirkailijoiden kärki:

 

1. Koko ajan tyhjänpäällä jauhava aluehallintokoneisto, jossa työskentelee toistakymmmentä hyväpalkkaista virkailijaa turhan panttina. Yksi ainoa osaava koulusihteeri pystyy heidän työnsä hoitamaan kaupungin oppivelvollisten määrän koko ajan pienentyessä. Säästö yli kymmenen kallista virkamiestyövuotta.

 

2. Kaupungin turhin virka on vastuualuejohtaja, lukiojohtajan virka. Sillä on virallisesti tulevana vuonna 2021 enää kaksi lukiota hoidettavana,. Miten sellaiseen turhaan työhön tarvitaan oikein väliporrashallinto, yksi kaupungin opetusalueen kallispalkkaisin virka? Ihmettelen, miten juuri hänen esityksestään on tuo Paavolan kampushölmöys toteutumassa päättäjien suuruudenhimon saatttelemana - kaupunkimme lasten ja perheiden turmioksi.

 

3. Se kolmas on suulas, paljon lupaava oppivelvollisuuskoulumme vastuualuejohtaja -virkamies. Hän yhdessä sivistyksen sivistysjohtajan kanssa on vastuussa koko sivistysklaanistamme, sen onnistumisesta ja ajassa pysymisestä.

 

Voisiko henkilöt tervehdyttävän kuntademokratian ja oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi kerrankin vaihtaa.

 

 

 

Seurantaraportti SIVISTYKSEN PALVELUALUE tammi-kesäkuu 2020

Talous, toiminnan vaikuttavuus, henkilöstö, strategia

Lukekaa seuraavaksi vielä päätöksen perustelujen liiteasiakirjan loppu, joka koskee Lahden virkamiehiä, virkanaisia, kaupungin viranomaisia sekä päättäjiä sitovien Lahden kärkihankkeiden toteutumista kuluvana vuonna. (Lainaan tähän sen 12-sivuisesta asiakirjaosasta keskeisen tuloksen).

 

Kaupungin strategiassa viiden kärkihankkeen tavoitteiden on käymässä nyt jo elokuun alussa 12.8.20 tehdyssä toteutumisarviossa varsin kalpaten. Vain yhden hankkeen todetaan toteutuvan suunnitellusti.

 

 

Talouden seurantaraportin liite: STRATEGIAN KÄRKIHANKKEIDEN TOTEUMA

 

 

1. LAHTI OPISKELUKAUPUNKI

Kärkihankkeen tavoitteena on kehittää Lahtea innostavana, ainutlaatuisena ja innovatiivisena opiskelukaupunkina.

Kaikkiaan strategiaan oli suunniteltu kahdeksan erilaista alahanketta hankejohtajineen tämän kärkihankkeen toteuttamiseksi

- Kaksi toteutuu ja 6 hankkeista toteutuu vain osittain.

 

 

2. LUONNOLLISESTI LIIKKEESSÄ

Kärkihankkeen tavoitteena on luoda vahva ja yhdessä suunniteltu visio keskustan liikennejärjestelmän kehittämiseksi ja sitä tukevaksi kestävän liikkumisen visioksi.

- Yksi hankkeiden toimenpiteistä toteutuu, viisi toteutuu vain osittain ja yksi ei toteudu lainkaan.

 

3. YRITYSTEN LAHTI

Kärkihankkeessa kaupungin toimijoiden tavoitteena on tunnistaa tehokkaasti erityyppisten ja erikokoisten yritysten palvelutarpeet.

- Kärkihankkeessa on viisi eri toimenpideluonteista alihanketta, joista kaikki toteutuvat vain osittain.

 

 

4. PALVELUTORI

Palvelutorin lähtökohtana on julkisten palveluiden palvelukonsepti, joka sujuvoittaa kuntalaisten arkea, helpottaa julkisten palvelujen kestävää käyttämistä, lisää palvelujen tasavertaista saavutettavuutta ja mahdollistaa palvelukehityksen joustavuuden.

- Hankkeen toteutumiseksi on päätetty viiden eri toimenpiteen toteuttamista. Ne kaikki toteutuvat.

 

 

5. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI

Kärkihanke lyhyesti: vahvistamme yhdessä tekemällä lasten ja nuorten hyvinvointia edistävää toimintamallia.

- Kuudesta toimenpiteestä toteutuu kaksi ja neljä toteutuu vain osittain.

Kaupungin kärkihankkeiden toteutus jää siis todella kehnoksi.

 

K%C3%A4rkihankkeet.jpg

 

Kaksi kärkihankkeista (1. ja 5.) on selkeästi vain sivistyksen aluetta. Mitä näin kehnosti toteutuvasta sivistysjohtamisesta voi päätellä?

 

Toivottavasti sivistyslautakunnalla on nyt selkäranka ja ryhti sellaiset, ettei heidän tarvitse ajatella päätöksissä vain itseään tulevan kevään vaaleja silmälläpitäen - hyvä ja mukava nainen ja kiva mies -ajatuksella. Soisi äänestäjienkin pohtivan lautakunnan jäseniä järjen ja realismin näkökulmasta.

 

Kaupunkilaisena toivoisin talousarvioehdotuksen kasvatusalaan pesiytyneen turhan, tuloksettoman ja kalliin byrokratiarakenteen karsimista ja poistamista meidän lasten, nuorten ja Lahden sivistyksen koko kaupungin päätösilmapiirin puhdistamiseksi.

 

 

 

kyn%C3%A4.jpg

Pieni vertaus kasvatusalan toimivuuteen lienee paikallaan. En moraalisesti hyväksy ikäluokkien seulomista siten kuin Lahden yhteiskoulu tekee: kiinnittää jo perusopetuksen alakoulun viimeiseksi, kuudenneksi vuodeksi erillisen haun tuloksena uudet oppilaat opetukseensa. Valitsee siis pyrkijöitä. Näin kloonataan hyvätasoisin kaupungin oppilasaines Lahden yhteiskouluun. Lisäksi sinne pääsee pieni määrä sovitun asuinalueen oppilaita.

 

Näin saadaan opetuslapsista homogeeninen, opiskeluun orientoituva ja tasokas joukko. Ei ihme, että koulumuoto nousta pullistuu vahvan hiivataikinan lailla yli äyräittensä. Yhteiskoulu korvaavan koulun nykylainsäädännön mukaan pystyy vielä nyhtämään valtioneuvostotasolta rahoja uusiin tiloihin (Vuorikadun koulu) sekä kaikkiin vanhojen tilojensa remontteihin jopa niin, että alkuaan tuo tyylikäs arvorakennus alkaa jo muistuttaa arkkitehtuuriltaan tyylitöntä kampusta.

 

Opetuksen Lahden yhteiskoulu antaa myös Lahden kaupungin koulubyrokratialle. Yhteiskoulun hallinto kun hoituu kolmella rehtorilla (peruskoulu, lukio, aikuislukio - kaikki rehtorit ovat vapaamuurareita) ja kertoo sen, ettei turhia hallintovakansseja kouluhallintoon tarvita.

 

Lis%C3%A4liite.jpg

?mid=&wid=52624&sid=&tid=8733&rid=OPTOUT?mid=cd1d2&wid=52624&sid=&tid=8733&rid=M?mid=90f06&wid=52624&sid=&tid=8733&rid=M?mid=31af2&wid=52624&sid=&tid=8733&rid=M?mid=90f06&wid=52624&sid=&tid=8733&rid=M