LAhen vaakuna.jpg

 

Kaupungintalo.jpg

Lahti on sekaisin. Sen iänikuinen valtuutettujen ja virkamiesten välinen tasapainottomuus ei tunnu löytävän vaakakuppeihin tasapainoista tilaa. Lahden infrastruktuuria kuvaa parhaiten koko kaupungin fyysinen myllertäminen jatkuvine katutöineen, loputtomine heikkoine ja toimimattomine liikenneratkaisuineen, kunnan kiinteistöjen mielivaltainen myyminen ja ostaminen sekä henkinen epäuskottavuus jatkuvine yritysperustamisineen, loputtomine nimenmuutoksineen, ja henkilövaihdoksineen. Näin on ollut jo ennen pormestariajatusta. Näin on nyt ja myös sen jälkeen. Yksi asia on kuitenkin säilynyt muuttumattomana - kaupungin asukkaiden toiveiden ja ajatusten aito huomioiminen ei saa tässä kaupungissa lain suomaa asemaa.

 

Jouni Arola (@ArolaJouni) | Twitter

Lahden tilakeskuksen johtaja Jouni Arola

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2020/10/lahtelaiset-tinnilan-ja-hemson-hoivissa

Valtataistelu on juurtunut syvemmälle asioiden käytäntöön ja etukäteisjärjestelyihin. Lahdessa on jäljellä kaupunginvaltuutettujen valta nimellisesti vielä lautakunnissa. Vaan miten on? Lautakunnissahan asiat esittelee virkamies, jotka on valittu poikkeuksetta poliittisella mandaatilla. Se näkyy julkisemmin lautakunnan päätöksissä, joita virkamies on valmistellut ajankulukseen toimistossaan, soitellen kymmenittäin erilaisia puheluja ja käväisten tiheästi neuvonpidoissa poliittisen valintansa suorittaneen viitekehyksensä, puolueen kanssa. Etukäteen valmistellen ja juonitellen asiat ratkaistaan puhuttamalla lautakunnan omahenkisiä jäseniä - juonimalla todennäköinen äänestyspäätös yhdellä äänellä voitolliseksi. Tai vaihtoehtoisesti jonkin siipeilijäpuolueen saamiseksi mukaan äänestyskäyttäytymiseen lupaamalla sille pieni bonuskäytäntö, kuten virka tai lautakunnan määrätyn asian läpimeno vastavuoroisesti.

Monet lautakuntien asiat ovat olleet täpäriä äänestyspäätöksiä, samoin valtuuston päätökset ja kaikkien Lahden päätösten todellisen takapirulan, kaupunginhallituksen päätökset erityisesti - ihan kuin pelkästään esimerkiksi siitä, kuka Lahdessa loistaa häikäisevästi kaupunkilaisten silmät sokaisten koko järjestelmän kirkkaana majakkana. Jos tämä harvojen näennäisdemokratia ei toimi, tapana on, että uudistetaan päätös niin monta kertaa, että poliittinen täpärä määräenemmistö saavutetaan.

Asiat hoituvat niin kuin ne toimistopöytien ääressä papereille ja nettiesityksiin on kirjoitettu ja täydennetty kaupunkiin valitun muutaman kymmenen uuden ammattilaisen - projektijohtajan ja koordinaattorin - ammattiselityksin ja farisealaiskoulutuksien tuottamin satasivuisin selitysasiakirjoin.

Koloo1.jpg

Kestävä-Lahti -säätiön jäsenet

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2020/04/kestava-lahti-saatio-1

Lahdessa tämä viidakon laki, kaupungin yksinvalta, on entistä korostetummin tullut voimaan ympäristöpääkaupungin kyseenalaisen statuksen mukana. Vallan takuuksi vannotaan elitistisesti rahan voimalla - valtion, kunnan ja EU:n lisäeuroin - sekä kaupungin ulkopuolisten säätiöjulkkisten jo menneen maineen siivittämänä - ja oikeutetaan sijoittamaan kaikki toimet ja päätökset lain säätämän demokratian edelle. Vain Euroopan ympäristöpääkaupunki -termi edellytetään kaikkien päätösten yhteydessä kirjattavaksi, se riittää - asioiden sisällöllä ei enää ole väliä.

Todennäköistä kuitenkin on, ettei Lahti saa luulemaansa mainetta tuolla statuksella tämän vuoden Luxemburgin tapaan. Euroopan kansa, Amerikan, Venäjän ja maapallon kansat sekä miljonäärit on korona sulkenut omiin pilttuisiinsa. Suomeen ei matkusteta. Korona on lopettanut Lahdesta koko Euroopan ympäristöpääkaupunkistatuksen taloudellisen hohdon - todellista merkitystä kaupunkilaisten elämään sillä ei ole vielä ollutkaan.

 

Lahden kaupungin poliittinen systeemi on muodollisesti siis demokraattinen, demokratiassa enemmistö päättää. Todellisuudessa kuitenkin yksilötasolla päätös on täysin virkamiehen vallassa. Usein virkamies valitsee alaiset ja kun hakijoita tai nimitettäviä on paljon, valitsee niistä mieluisensa. Virkamiehet tekevät nyt monet asiat, jotka ennen hoidettiin demokraattisella ryhmäpäätöksellä. Niihin lautakunnan päätösmahdollisuus yltää vasta sitten, kun valitus tai oikaisu tupsahtaa hiekaksi päätösrattaisiin. Niihin taas löytyy suorastaan taistelurintamallinen torjuntakoneisto: Lahden kaupungilla on projektinvetäjien ammattikuntaa arviolta yli kolmekymmentä, niistä lakimiehiäkin puoli tusinallista. Heillä on velvollisuus, hyvät palkat ja aikaa torjua kaikki - erityisesti kaupungin asukkaiden järkevä ajattelu.

 

Mika%20M%C3%A4kinen.jpg

Lahden konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2019/09/mina-itse-pyorii

 

Granqvist.jpg

Lahden sivistysjohtaja Tiina Granqvist

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2019/03/lahden-sivistysjohto-ei-tunne-lakia

 

Kolmella toimialajohtajalla ja Tilakeskuksen johtavalla virkamiehellä on täysi yksinvalta. Omaan visusti muurattuun bunkkeriinsa aidatulla Lahti-konsernilla on rajattomasti päätösvaltaa ja rahaa. Puhumattakaan kaupunginjohtajasta, joka voi yksin päättää miljoonien edestä lähes kaikesta. Hänellä on valta vastaillakin kaupunkilaisten kysymyksiin, kelle huvittaa ja olla vastaamatta toisille. Tätä kaikkea nimitetään kaupungin itsemääräysoikeudeksi.

Missä laissa kaupungin itsemääräysoikeus on määritelty ja miten? Ei sitä olekaan, vaan laki määrää kunnan asukkaiden itsehallinnosta.

 

 

Perustuslaki 121§

Kunnallinen ja muu alueellinen itsehallinto

Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kuntien hallinnon yleisistä perusteista ja kunnille annettavista tehtävistä säädetään lailla. Kunnilla on verotusoikeus.

 

Kuntalaki

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa. Lain tarkoituksena on myös edistää kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä. Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa tehtävät ja järjestää sille laissa erikseen säädetyt tehtävät. Laissa säädetään myös siitä, kun tehtäviä on järjestettävä yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa (lakisääteinen yhteistoiminta). Kunta voi sopimuksen nojalla ottaa hoitaakseen muitakin kuin itsehallintoonsa kuuluvia julkisia tehtäviä.

 

 

Valtuusto%20edest%C3%A4%2031.8.20.jpg

Ensi maanantain 9.11.2020 Lahden kaupunginvaltuustossa käsitellään jälleen ties monennenko kerran samaa asiaa. Nyt lain edellyttämä kaupungin asukkaiden itsehallinto on asian valmistelussa ja tiedottamisessa muuttunut jo pari vuotta sitten pelkäksi asukkaiden osallistamiseksi.

 

Tässä pieni toimituksellinen ote valtuuston esittelylistan perusteista:

9.1.2020 § 91

Pekka%20Timonen.jpg

Lahden toistaiseksi valittu kaupunginjohtaja Pekka Timonen

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2019/10/kaupunginjohtajalta-demokratian-perusta-kateissa

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2020/03/koronaohjeita

Kaupunginjohtaja esittää  ja kehottaa 1.6.2021 aloittavaa kaupunginhallitusta perustamaan neljä toimikuntaa ja kumppanuuspöytää edistämään asukas- ja lähidemokratiaa toimialueilla. Kumppanuuspöytien tehtävät määräytyvät seuraavien reunaehtojen mukaisesti:

- kumppanuuspöydät rakennetaan esityksen mukaisesti kutsumalla kumppaneita alueella toimivista yhdistyksistä, järjestöistä, oppilaitoksista, yrityksistä, seurakunnista ja asukkaista,

- asukkaille ja toimijoille avataan mahdollisuus esittää halukkuutensa kumppanuuspöydän jäseneksi avoimella haulla, - kumppanuuspöydät ja niiden jäsenistöt asetetaan kaupunginhallituksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan,

 - kumppanuuspöytien jäsenistöt valitsevat keskuudestaan puheenjohtajat toimikaudeksi,

- kumppanuuspöytien poliittinen edustus perustuu vapaaehtoisuuteen siten, että luottamushenkilöt voivat ilmoittaa halukkuutensa jäsenyyteen asuinalueensa toimikuntaan,

 - kumppanuuspöytiin voidaan valita vähintään 10 ja enintään 15 jäsentä ja varajäsentä

- kumppanuuspöytiin tulee varata kaksi määräpaikkaa kaupungin luottamushenkilöille sekä kokoonpanossa on huomioitava mahdollisimman hyvin tasapuolisuus ja edustavuus,

- kaupunginhallitus päättää jäsenistöt, tarkemmat tehtävät ja määrittää kumppanuuspöytien toimivallan asettaessaan toimikunnat.

 

Mikko Komuölainen.jpg

Lahden hyvinvointijohtaja Mikko Komulainen

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2014/01/lahden-terveydenhoidon-uudistaa-osoiteautomaatti

Asiaa on valmistellut jo viime vuodesta alkaen ohjaustyöryhmä johtajanaan kauan piiloissa lymynnyt, parhaillaan Riihimäen kaupunginjohtajaksi hakeva kaupunkimme hyvinvointijohtaja Mikko Komulainen ja jälleen asialle on palkattu vielä erillinen projektikoordinaattori Tia Mäkinen. Palkattuna on ollut myös oikein asiaa suunnitellut Hellon Oy, erillinen suunnittelufirma, ja asiasta ovat kaupungin eri hallintoelimet, myös kaupunginvaltuusto pitäneet koulutustilaisuuksia ja seminaareja. Aikaa ja rahaa ainakin on palanut melkoisesti.

 Kumppanuuspöytä-nimisenä sama vuodesta toiseen tapahtuva jonninjoutava valtuustokeskustelu kunnan asukkaiden itsehallinnosta on jo siis otsikossa käännetty nurinpäin. Lain mukaan itsehallinnon päättäjiä ovat kaupungin asukkaat, mutta Lahden kaupungissa he saavat alistetun aseman aivottomina veronmaksajina - kaukana lain edellyttämistä itsehallinnon ajattelevista ja päättävistä asukkaista.

Tällä tavalla lain ehdoton vaatimus asukkaiden itsehallinnosta saadaan lopullisesti tukehtumaan rakentamalla sille täydellinen byrokratia ja antamalla pienelle poliittiselle klikille eli kaupunginhallitukselle yksinvalta valita kaupungin asukkaat tähän surkuhupaisaan alistavaan alamaisjärjestelmään.

 

PS

Kuvien alla olevista linkeistä voit muistin virkistykseksi kerrata, miksi näiden henkilöiden luottamus asioittemme hoitoon on mennyt.

 

Lis%C3%A4liite.jpg