Pormestari-normal.jpg

 

Vuosi 2016

KUMARRUS RAHALLE PYLLISTYS DEMOKRATIALLE

 

Rahan ja vallan siirtäminen omiin taskuihin aloitti pormestarisuunnittelun Lahdessa vuoden 2015 lopussa. Silloin päätettiin vuoden 2016 alussa siirtyä palkallisiin luottamusvirkoihin.

Pyrin selostamaan koko Lahden pormestariajatuksen harvoin, valituin aikaharppauksin tähän artikkeliin.

 

Pyllist%C3%A4j%C3%A4t.jpg

 

Uuden vuoden 2016, tuomilla puheenjohtajatitteleillä käärittiin rahaa omiin taskuihin ja pyllistetään kaupungin asukkaille: Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juha Rostedt, Lahden kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat Jarkko Nissinen ja Lasse Koskinen, Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Hannu Himanen, Teknisen ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Pekka Komu, Sivistyslautakunnan  puheenjohtaja Eero Vainio. Myös neljän muun lautakunnan puheenjohtajat ovat miehiä, mutta he eivät rahajuonittelussa pärjänneet.

 

Tämä kokoomuksen ja demareiden mieslauma ilman naisvaltuutettuja on näin jälkeenpäinkin ajatellen todellinen lahtelaisen oman edun, röyhkeyden ja oveluuden huippu. Kuin hieman välähdyttäen on armosta pienen apupuolueen (persulaisten) yksi miesvaltuutettu otettu mukaan tätä valtasyndikaattia täydentämään.

 

Sittemmin tiedämme, että tästä rahatarhasta on omatoimisesti lähtenyt kaksi, yksi kyvykäs (Vainio) valtakunnallisiin virka- ja valtapelurikasinoihin demareista ja yksi ovela kokoomuslainen (Himanen) taustalle kuin päällepäsmäröimään korkeammalta, eläkeläistarhasta neuvoskellen.

 


Vuosi 2018

 

PORMESTARIEN LEIPOJAT

 

Maaliskuu

Toimikunta%20ahoh.jpg

 

 

Yllä kuva Toimikunnasta, joka puolestamme on esittänyt kaupunginhallitukselle, että me, köyhä Lahti perustaisimme pormestarin 3-4 virkaa. Ylinnä kuvassa on kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Komu, joka on saanut toimikunnan ehdotuksen myönteisesti läpi kaupunginhallituksessa. Ei kyllä ihme, sillä toimikunnan 11 jäsenestä peräti kahdeksan on kaupunginhallituksen jäseniä. Tunnetko nämä yhteismieliset toimikunnan jäsenet ja heidän samanmielisen ajatusperustansa pormestari-instituution erinomaisuudesta Lahtemme pelastamiseksi?

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja (1)Pekka Komu, toimikunnan puheenjohtaja  -  kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (5) Milla Bruneau, varapuheenjohtaja  - kaupunginvaltuuston 1.varapuheenjohtaja (4) Mika Kari  - kaupunginhallituksen 1.varapuheenjohtaja (8) Juha Rostedt   - kaupunginhallituksen 2.varapuheenjohtaja (9) Aleksi Mäntylä  - valtuustoryhmän varapuheenjohtaja (3) Sirkku Hildén  - valtuustoryhmän puheenjohtaja (6) Hannu Rahkonen  - valtuustoryhmän puheenjohtaja (10) Rami Lehto  - valtuustoryhmän puheenjohtaja (7) Jenna Koskelo  - valtuustoryhmän puheenjohtaja (11) Sonja Falk  - valtuustoryhmän puheenjohtaja (2) Elisa Lientola.

 

Maaliskuun 12. päivänä 2018 Lahden kaupunginvaltuusto kokouksessaan päätti äänin 42-17 siirtyä seuraavalla valtuustokaudella vuonna 2021 pormestarimalliin. Valtuuston suurista ryhmistä Sdp oli yksimielisesti ja kokoomus lähes yksimielisesti pormestarin takana. Myös vihreät, enemmistö vasemmistoliitosta ja osa kristillisdemokraateista tuki pormestarimallia. Keskustassa mielipiteet jakautuivat puolesta ja vastaan. Selkeimmin pormestaria vastustivat perussuomalaiset, jotka jättivätkin muutosesityksen kaupunginjohtajamallissa pysymisestä.

 

 

Vuosi 2019

 

PORMESTAREILLE  LUVATAAN ROIMAT PALKKIORAHAT

Tammikuu

 

Lahden kaupunginvaltuusto hyväksyi tulevaan pormestarimalliin liittyvät muutokset johtamisjärjestelmään ja luottamushenkilöiden palkkioihin. Kevään 2021 kuntavaalien jälkeen valittavalle pormestarille maksetaan 9 500 euroa kuukaudessa. Kahdelle apulaispormestarille maksetaan 6 000 euron kuukausipalkkio. Pormestaristolle ei makseta erillisiä kokouspalkkioita.

 

 

Kuluva vuosi 2020

 

VUODEN 2021 KUNTAVAALIEN LÄHESTYESSÄ

 

Tammikuu

Ville Skinnari esittää mediassa, että pormestariehdokkaat pitää julkistaa hyvissä ajoin ennen kevään 2021 kuntavaaleja.

 

Maaliskuu

Sirkku Hildén kertoo medialle hakevansa pormestarin paikkaa, mikäli asettuu ehdolle vuoden 2021 kuntavaaleissa.

Mika Kari kertoo lehdistölle, ettei hän ole koskaan haaveillut pormestarin virasta.

 

Elokuun loppu

Lahden kaupunginvaltuusto palautti kokouksessaan 31.8.2020 äänin 52-7 pormestarimalliin siirtymisen uudelleen valmisteltavaksi. 

Pormestarin valintaa jäi kannattamaan vain koko Lahden Vihreän liiton 7-henkinen kaupunginvaltuutettujen ryhmä.

 

VIHREIDEN%20RYHM%C3%84%20bc.jpg

Eveliina Aaltonen, Tiina Jokinen, Jouni Kaikkonen, Aleksi Mäntylä, Nelli Nevala, Riina Puusaari, Aija-Riitta Saastamoinen

 

Pormestari-normal.jpg

 

Näin alkuperäisistä pormestarien leipureista jäi jäljelle vain yksi - eli Aleksi Mäntylä.

 

 

Lokakuu

Kokoomuksen valtuustoryhmä on päättänyt yksimielisesti irtautua pormestarimallista Lahdessa.

Lahden sosialidemokraatit ilmoittavat, etteivät  kannata pormestarimallia Lahteen. Kunnallisjärjestön edustajisto päätti kokouksessaan luopua pormestarimallista muuttuneen poliittisen tilanteen vuoksi.

 

Marraskuu

Lahden kaupunginvaltuusto 9.11.2020 käsitteli § 91 hallintosäännön muutosta pormestarimalliin siirtymisestä.

Ohessa lyhyet toimituksen referoinnit käytetyistä kuudestatoista valtuutetun puheenvuorosta:

 

Hildén  Nykyinen kaupunginjohtajamalli jatkuu. Kaupunginjohtajamalli on asia, jota pitää kehittää. Tulevan uuden valtuuston tulee siihen perehtyä. Tällä valtuustokaudella ei enää suuria muutoksia voi lähteä siihen tekemään. Meillä on liian vähän siihen aikaa. Täysin tämä pormestarimalliin käytetty aika ei ole mennyt hukkaan….Päätösten toimintatapojen muutokset voidaan jo tällä valtuustokaudella ottaa käytäntöön.

Komu Pormestarimallissa tarkoituksena on ollut vahvistaa poliittista valtaa ja ohjausta. Lahdessa valmistetun pormestarimallin kantavana ratkaisuna on pidetty valmistella pormestariohjelma, joka olisi voimassa vaalikaudesta toiseen. On kuitenkin selvää, että pormestarimallin läpimenolle ei ole edellytyksiä. Pormestarimalli kaatui, tavoitteet eivät.

Mäkelä Tämä on ilon ja onnen päivä. Vuonna 2018 meitä oli kaikkiaan 17 valtuutettua, jotka vastustimme pormestarimallipäätöstä. Tiedon lisääntyessä ja kaupunkilaisten vastustaessa olemme muuttamassa tätä päätöstä. Muistutan kaupunginjohtaja Timosta, että kaupunginjohtajan erottaminen on helppoa, siihen riittää kaupunginvaltuuston enemmistö.

Korhonen Me olemme kolmessa vaiheessa käsitelleet valtuustossa tätä pormestarimallin toteuttamista. Ensin periaatepäätös siitä, sitten hallintosääntö ja kolmantena pormestarien saamat palkkiot. Nämä palkkiopäätökset nousivat kohtuuttomiksi ja vahvisti käsityksemme . Kaupunginhallituksen päätösesitykseen pormestarimallin kumoamisesta liittyi kaupunginhallituksen oma päätös, jossa sanotaan, että jos kaupunki myöhemmin siirtyy pormestarimalliin, tapahtuu se kaupunginjohtajasopimuksen mukaisesti. Näin jätettäisiin takaportti pormestarimalliin palaamiseen.

Falk Tähän päätökseen ryhmämme on tyytyväinen. Valtuustoryhmästämme osa on vastustanut pormestarimallia. Voi olla, että Lahti säästyy monelta harmilta tämän päätöksen myötä.

Lientola Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ei jää kaipaamaan pormestarimallia. Se ei koskaan ole ollut meillä tavoite. Me ei olla oltu luomassa mallia, jossa pedataan jotain hyvää meidän omalle ryhmälle. Surkeaa on, että yhdessä tehty malli muuttuu yhdessä yössä epäkelvoksi. On tappiollista, että valtuusto peruu omia päätöksiään.

Korhonen (repliikki) Näemme, että Paavolan kampuksen osalta pieni viidenhengen kaupunginhallituksen jaosto tekee kaupunginvaltuuston edestä päätöksen.

Lehto Tätä päivää on moni kuntalainen odottanut niin kuin valtuutetutkin, että torpataan pormestarimalli. Kaksi ja puolivuotta sitten valtuusto päätti, että mentäisiin pormestarimalliin.

Talja Liitän tämän pormestarimallin käsittelyn siihen, miten kuntaa kehitetään, hallitaan taloudellisesti. Tässä kaupungissa tarvitaan selkeä hallinnon muutosohjelma.

Aaltonen Ei kaksi vuotta tehtyä ja valmisteltua päätöstä voi noin vain tehdä. Jos se olisi valmisteltu hyvin, se olisi tyydyttänyt päättäjät. Mitkä on tällaisen lapsellisen hiekkalaatikon todelliset motiivit. Kaksi vuotta on meille vain naureskeltu, kun me ollaan niitä valtuuston pienryhmiä. Kuitenkin me ollaan oltu mukana alusta alkaen kansalaisadressin mukana nimiä keräämässä toreilla ja muualla. Ja nyt tämä kansalaisten suuri vastustus kaataa koko pormestariajatuksen.

Puusaari Kuulun niihin harvoihin tässä salissa, joka on todella harmissaan pormestarimallin kaatumisesta. Jos neljä-viisituhatta kaupunkilaista on allekirjoittanut jonkin adressin, se ei tarkoita että se on koko kaupunki.

Aaltonen (repliikki)Osoitan kunnioitusta ja nostan hattua vihreille, että ne ovat pitäneet täysin selkärankansa eivätkä ole tässä päätöksessä muuttaneet kantaansa. Vaikka itse olenkin ihan eri mieltä pormestarin tarpeellisuudesta.

Koskinen Pormestarimalli pitää olla suora kansanvaali.

Hildén Suomen laki ei mahdollista pormestarin valintaa suoralla kansanvaalilla.

Koskinen (repliikki) Tämähän on Eduskunnan asia eikä vie kauan, jos laki muutetaan.

 

Pitkän saarnan näissä pormestari-idean maahanpanijaisissa esitti vihreiden Riina Puusaari. Hän paheksui valtuutettujen tyhmyyttä ja asiantuntemattomuutta päättää asioista ottamatta niistä selvää. Myös Lahden asukkaiden  4-5 tuhannen allekirjoituksen vakuuttamaa pormestarimallia vastustavaa kannanottoa Puusaari väheksyi - eihän se ole koko Lahti ja sen asukkaat.

 

 

Summa summarum

Kun viimein nyt kuluvana syksynä todellisuus on valtuustoon saakka valjennut, tehdään muka tasapeli, luovutaan koko näkyvästä pormestarin kaikkien himoitsemasta hyväpalkkaisesta yksinvallasta ja piilotetaan se kevätvaalien juonitteluluoliin leivottavaksi. Sieltä se sitten salaisuushiivan nostattamana pullautetaan täyteen ahmintaan, raatelevaan sotaan ja taisteluun Suurlahden herruudesta. Muodollisesti ihmisten annetaan nyt alkukevään hetket hallita, sillä poliitikkojen mielestä kovin ulkopuolinen taho, kansa, on kyllästynyt poliittiseen peliin ja kerännyt tuon lähes viidentuhannen nimen listan omilla allekirjoituksillaan pormestariajatuksen hautaamaan - harmillista!

 

Tunnollisena veronmaksajana hämmästelen, että suurimmaksi ketuksi taitaa nyt piiloutua Lahden kokoomus. Se oli tässä viimeisessä, 9.11.2020 pormestaria koskevassa valtuustokeskustelussa täysin vaitonainen - kuten rikostutkinnassa termitetään epäilyjen yhteydessä. Miksi? Siksikö, että sillä on jo pormestarituoliin istutettu ja balsamoitu mannekiini, nyt tulevan vuoden Euroopan ympäristöpääkaupunkikeisarittarena koko Euroopan palvottavana ja näin kokoomuksen mielestä julkisuuden koruksi glanssattu, ylivoimaisen siirtovalmis Suurlahden pormestariksi.

Pormestari-normal.jpg

 

Lis%C3%A4liite.jpg