Koronarokotukset%20kuva.jpg

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tietojen mukaan

Päijät-Hämeeseen ensimmäisessä erässä tuli noin sata rokotetta. Lahdessa rokotukset alkoivat maanantaina 28.12.2020 klo 13. Ensin rokotetaan keuhko- ja teho-osaston sekä päivystyksen henkilökuntaa. Sote-henkilöstön rokotukset järjestetään Päijät-Hämeen keskussairaalan ja Lahden kaupunginsairaalan rokotuspisteillä. Ensimmäisen vaiheen rokotukset koskevat sote-henkilöstöä ja ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asukkaita.

Henkilökunnalle aloitettu ja kaikki tälle viikolle tarjolla olleet 100 rokotusta on tehty. Ensimmäisissä rokotuksissa ei ole ilmennyt haittavaikutuksia.

Päijät-Hämeessä ensimmäisestä erästä ei säästetä puolta tehosterokotukseen. Hyvinvointiyhtymässä luotetaan siihen, että rokotetta ehtii tulla lisää kolmen viikon kuluessa. Päijät-Hämeeseen on tullut hieman alle tuhannen rokotteen lisäerä ja tulevaisuudessa rokotelaatikoita on tarkoitus tulla yksi tai kaksi viikossa.

Hyvinvointiyhtymän koronarokotuksia laajennetaan vuoden 2021 ensi viikosta (viikko 1) alkaen koskemaan ensihoidon, avosairaanhoidon, hengitystieinfektiovastaanottojen henkilökuntaa, koronanäytteenottajia, koronavirusdiagnostiikkaa tekevää laboratoriohenkilökuntaa sekä Lahden alueen ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan henkilökuntaa. Lisäksi teho-osaston, päivystyksen ja keuhko-osaston työntekijät, jotka eivät vielä ole rokotusta saaneet, voivat varata ajan. Yhteensä rokotusaikoja viikolle 1 on tarjolla 875 työntekijälle.

Toisen vaiheen rokotukset kohdennetaan ikääntyneille ja henkilöille, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia perussairauksia. Arviomme mukaan tammikuun aikana rokotamme henkilöstöä ja ikääntyneiden ympärivuorokautisten hoivapalveluiden asukkaita.

Rokotussuunnitelmasta tiedotetaan viikoittain, kun lisäerät rokotteiden määrästä ja saapumisesta Päijät-Hämeeseen tarkentuvat.

Suomessa käytettävä Covid 19  - rokote on BioNtech/Pfizerin kehittämää.

https://www.phhyky.fi/fi/neljas-korona-yleisoinfo-jarjestetaan-loppiaisen-jalkeen/

 

 

Aluehallintovirasto, Etusivu

Johdatuksena  Aluehallintoviraston 15.1.2021 saakka jatkuviin määräyksiin ja ohjeisiin koronasta on alla johtajaylilääkäri Tuomo Niemisen lyhyt ja selkeä katsaus Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin koronatilanteesta. Kuuntele se oheisesta  linkistä:

https://www.youtube.com/watch?v=XwIb9rGwNig&feature=youtu.be

Koronaviruksen%20kamppailukuva%20ja%20yl

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää Päijät-Hämeen alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 henkilöä. Määräys on voimassa 25.1.2021 saakka. Kaikkia kokoontumisia on syytä välttää, aina kun se on mahdollista.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskee yleisötilaisuuksia, kuten markkinoita, konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä. Aluehallintoviraston toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin eikä normaaliin, jatkuvaluonteiseen palvelutoimintaan. Myöskään viranomaisten kokoukset, kuten kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokoukset, eivät kuulu rajoitusten piiriin. Nämäkin suositellaan järjestettävän etäkokouksina.

Sairaanhoitopiirit ja kunnat ovat antaneet eri toimijoille ja yksityishenkilöille suosituksia mm. aluehallintoviraston määräysten ulkopuolelle jäävien tilaisuuksien ja palvelutoiminnan järjestämisestä sekä maskien käytöstä, joita jokaisen on syytä noudattaa omalta osaltaan. On erittäin tärkeää, että jokainen meistä noudattaa erityistä varovaisuutta ja ottaa huomioon viranomaisten antamat suositukset ja ohjeet, jotta epidemiatilanne saadaan hallintaan. Kaikki lähikontaktit toisiin ihmisiin, jotka eivät ole välttämättömiä, on syytä jättää tässä tilanteessa pois.

 

Suomen hallinto- ja terveysviranomaisten antamat määräykset ja ohjeet koronapandemiasta syyskuulta 2020:

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf/bef30f76-8187-9d78-1444-bb0686c8eeb6

Lis%C3%A4liite.jpg