Kaukon%C3%A4kym%C3%A4.jpg

Taas on tullut se aika, kun kuntavaaleissa neljäksi vuodeksi valitut uudet valtuutetut paljastavat ensi kertaa terävät päätöshampaansa, tällä kertaa kaupunkimme vuoden 2022 tulo- ja menoarvion sivuille.

Toisin kuin me tavalliset kaupunkilaiset luulemme, kaupunkimme virkamiesten tarkoitus ei olekaan elämämme, arkemme kehittäminen, vaan kehittämiseen liittyvien kaikkien menojen säästäminen. Mikä on tällainen veronmaksajien ylläpitämä organisaatio, jonka virkamiesten tehtävä on säästää kehittämisestä?

 

Lahden kuntabyrokratiassa juoni onkin tuttu, ovela, ikäänkuin me asukkaat emme sitä muistaisikaan: säästökäsky käy lautakunnille ja virkamiehille ilmeisenä toimeksiantona Lahden kaupunginjohtaja & Tapahtumateollisuus ry:n puheenjohtaja Pekka Timoselta.

Vaalit%202021a.jpg

Kehittämispäällikkö Kilponen, kaupunginjohtaja ja Tapahtumateollisuuden puheenjohtaja Timonen, sivistysjohtaja Granqvist ja Tilakeskuksen johtaja Arola.

Kaupunginjohtajamme näkee tulevaisuuden pelkästä omasta kapeasta norsunluutorniluukustaan ja maailman leveänä hienon yhteiskuntamme kellokasihmisillä täyttämänsä Lahti-säätiön markkinoiman unelmaisena, Euroopalle greenkapitaalikaupunkina ja koko maailmalle tapahtumateollisuuden esimerkillisenä pääkaupunkina. Tosiasiassa Lahtemme rypee maan suurimmassa työttömyydessä, suurimmassa pitkäaikaistyöttömyydessä ja nuorisotyöttömyydessä.

 

Tosiasioilta silmät ummistaen vakiojuonen kulku kaupunginjohtajamme ajattelussa on:

Lahden virkamiesten on sidottava meidät asukkaat kaupungin tulo- ja menoarvioon jatkuvasti kiristyvällä kaulapannalla maksattamalla tuon kaiken ulospäin näkyvän krumeluurimaailman ja virkamiehiämme kiehtovan fantasioiden kaunistaman ulospäinnäkyvyyden veroeurojemme määrää nostamalla.

Kuin kaiken hössötyksensä ja tapahtumateollisuutensa medianäkyvyyden sivussa Timosen pakkomielle on siis kaupungin tulevan vuoden 2022 budjetti ja hänen ehdotuksessaan

- budjetti on aina saatava näyttämään yliampuvin toimintakarsimisin sekä vero- ja maksukorotuksin tulevaan budjettiin, nyt vuoden 2022 vaihteeseen mennessä

- ja taas vuoden 2022 loppukuukausina hänen on edelleen julistettava median avulla meille asukkaille kaupungin budjetille käyvän kehnosti ja menojen ylittävän tuhoisasti tulot

 - mutta kuin suurena hyväntekijänä, omana ansionaan heti muutama kuukausi edellisestä, vuoden 2023 vaihteen jälkeen todeta, että hups, plussallehan se budjetti menikin ja reippaasti kymmenin miljoonin.

Tämä veroeuropelleily on Timosen kohdalla onnistunut useasti, viime vuodelta 2020 tuloksena nuo muka säästyneet 38,7 miljoonaa euroa - ja arvelen sen onnistuvan tämän kuluvan vuoden 2021 osaltakin.

Siis kohta lokakuun puolenvälin tienoilla Timonen taas julkistaa suunnitelmansa Lahden tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2022 laittaen aivan hatusta vedetyt kehittämisen (säästämisen) huippusummat haasteiksi kaikille lautakunnille ja lisätulojen hankinnan kaupungin omistamalle vain kahdelle (lähes seitsemästäkymmenestä) tuottavalle osakeyhtiölle sekä Tilakeskukselle.

Sitten lautakunnat pyrkivät kohtuuttomiksi asetettuja säästölistoja kokouksissaan edes hieman karsimaan ja Lahti Aqua ja Lahti Energia nostamaan roimasti meidän vesi- ja sähkölaskujamme, niistä rojaltit kaupungin kassaan kilauttaen. Niin saadaan tuo budjetti tuloiltaan juuri sellaiseksi kuin kaupunginjohtaja haluaa. Tilakeskus myy surutta kiinteistöjämme pilkkahintaan ja sopii myymänsä kiinteistöt vuokrattavaksi kaupunkimme palveluille. Näin saadaan kaupungin pääomamenot oveluudella pienenemään palveluyksiköiden vuokrasummien jatkuvasti kasvaessa täysin kohtuuttomiksi.

 

kyn%C3%A4.jpg

Ei siis ole ihme, että alkaneen nelivuotiskauden parin lautakunnan ensimmäiset tulevan vuoden 2022 budjettiin liittyvät kokoukset antoivat julkilausumat, etteivät ne voi hyväksyä keskushallinnosta tulleita suunnitelmia, joissa niiden toiminnasta säästetään toimintakuluja. Nämä kaksi esimerkkilautakuntaa Hyvinvoinnin ja vapaa-ajanlautakunta ja Sivistyslautakunta kun jo pelkillä nimillään edellyttävät hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lisääntyvän ja sivistyksen kasvavan.

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan alaisina palveluyksikköinä toimivat liikuntapalvelut, kaupunginmuseo, orkesteri, teatteri, liikunnan ja kulttuurin vastuualueen yhteiset kulttuuripalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut sekä osallisuus ja hyvinvointipalvelut. Lautakunta on täysin uusi Lahdessa.

On huomattavaa, ettei kaupunki enää uskalla edes lautakunnan nimessäkään käyttää sanaa kulttuuri. Samoin se, että kirjastotoimi oli aikanaan sentään sivistystä ja sivistyslautakunnan alaista toimintaa - nyt se on enää vain vapaa-aikaa ja hyvinvointia.

Ainoan virallisen kulttuuri-sanan löytää yhdestä viranomaisen tittelistä, joka on hienosti kulttuuriasiainpäällikkö - mitä lie sitten tekee, kun varsinaista kulttuurilautakuntaa ei enää Lahdessa ole.

 

Kohtalokasta on, että molempien esimerkkilautakuntien päätösesityksien valmistelusta ja esittelystä vastaa viimekädessä sivistysjohtaja, jolle tällaiset asiat ovat aikaisemminkin osoittautuneet täysin ylivoimaisiksi. Hän on menettänyt meidän kaupunkilaisten luottamuksen.Tästä on Lahden kaupungin Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksessa selkeä kannanotto:

”Lahden kaupunki on käyttänyt huomattavan määrän aikaa ja voimavaroja oikeusasiamiehen sivistysjohtajalle antaman (huomautus)päätöksen jälkiarviointiin. Tarkastuslautakunta pitää ulkopuoliselta lakimieheltä tästä asiasta hankittua kallista (10000 euron) lausuntoa tarpeettomana ja hyödyttömänä. Tarkastuslautakunta on huolissaan, jos tällainen ylimpien oikeusvalvojien päätösten perusteeton jälkiarviointi yleistyy”.

 

Tämän murheellisen päätöshierarkian todellisuuden todistavat nämä esimerkkilautakunnat kaupunkimme budjettiin liittyvissä syyskuisissa kokouksissaan.

Sivistyslautakunnan (varhaiskasvatus, perusopetus, nuorisotyö, lukio ja Wellamo-opisto) 7.9.21 kokouksessa lautakunnan jäsenet tekivät kuusi ehdotusta, joissa he säännönmukaisesti tekivät esittelijän vastaisen uuden esityksen ja esittelijä hävisi niistä neljä äänestyksen jälkeen ja kaksi esitystä vielä muuttui lautakunnan yksituumaisella päätöksellä, nekin vastoin esittelijän esitystä.

Sivistyslautakunnan  28.9.21 - §104 ja §105 - kokouksen esityslistalta on luettavissa lisää todistetta siitä, miten kaupungin kasvatus- ja kehittämisjohtaja Lassi Kilponen kolmen hengen valmistelijoineen esittää kahteen valtuustokysymykseen kansalaiset jo kyllästyttäneitä kilposvastauksia, joissa jälleen sivu- ja liitekaupalla jaaritellaan ja todetaan, että asiat olisivat jo kunnossa lähetettäväksi Sivistyslautakunnan hyväksymänä vastauksena kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Esittelijä ei sanallakaan noteeraa edes aloitteentekijöiden lähtökohtaa, jossa kaupunkimme viime vuoden 38,7 miljoonan ylijäämää ehdotetaan käytettäväksi aloitteessa mainittujen kasvatuksesta ja opetuksesta tehtyjen säästöjen pikaiseksi korjaamiseksi.

 

Hyvinvointi ja vapaa-ajanlautakunta puuttui kokouksessaan 8.9.21 osaavasti Tilakeskuksen perimiin kohtuuttoman suuriksi paisuneisiin vuokriin ja vaati mm. että

”Päätettävät mahdolliset karsinnat tulee kohdentaa liikuntapalveluiden osalta ensisijaisesti Tilakeskuksen ja konserniyhtiöiden ja -yhteisöjen perimiin vuokriin sekä niiltä sopimusperusteisesti ostettaviin harjoitusvuorokiintiöihin. Tämä tulee huomioida käytävissä sopimusneuvotteluissa.”

 

Kunnia ja tunnustus näille uusiutuneille lautakunnille ja niiden jäsenille - toimitte harvinaisen ryhdikkäästi. Älkää pelätkö edes kaupunginhallituksen ja uraputkeensa jumittuneiden virkamiestemme mielivaltaista byrokratiaa. Taistelkaa asiantuntijalautakunnan oikeudella määrärahojen ja henkilökunnan lisäämiseksi perheiden, lasten, nuorison ja asukkaiden arjen ja palveluiden parantamiseksi.

 

kyn%C3%A4.jpg

Toinen totuuden ja laillisuuden rajoilla toimiva kaupunkimme päätöstaso on uusi kaupunginhallituksemme. Otetaan tähän esimerkiksi yksi sen tuore päätös.

Lahti Euroopan vihreänä ympäristöpääkaupunkivaltiaana katsoi velvollisuudekseen nostaa agendaan - Kymirinkinsä tueksi - suuripäästöisten kulkuneuvojen erinomaisuuden ja teki oikein kaupunginhallituksen arvovallalla maanantain 13.9. 21, § 341 kokouksessaan seuraavan päätöksen:

Kansainvälisen moottoriurheilugaalan haku käyntiin

Kaupunginhallitus päätti, että Lahti osallistuu hakuprosessiin, jossa valitaan kansainvälisen moottoripyöräilyliiton palkintogaalan ja järjestökongressin isäntäkaupunki vuodelle 2022.

 

KOKO-LAHTI%20tulos%20b.jpg

 

Lahden vihreän ympäristöpääkaupungin tärkeimpiin päätöksiin ilmeisesti liittyy kaikenlaisen saastetta tuovan toiminnan paisuttaminen varoittavaksi esimerkiksi kuntalaisille. Kai siksi Lahden kaupunginhallitus päätti osallistua kilpailuun, jossa valitaan Suomen saastuttavin liikennekaupunki moottoripyörägaalan järjestämiseksi. Konsti saada se väkisinkin Lahteen on nimittää moottoripyöräilyä urheiluksi, sillä kaikki tässä kaupungissa menee päätöksissä hujauksessa läpi urheiluna. Lahti varasi 300000 euroa tuon urheilugaalan haun ja sen mahdollisen järjestämisen kustannuksiin - ja mikä laskelmallisinta Sibeliustalon hulppeat tilat. Juoni siihenkin liittyy. Nyt saadaan näennäisesti kaupungin täysin tappiolllista KOKO LAHTI OYtä avittaa viime vuoden yli 600000 euron vuositappiosta hieman vähemmän tappiolliseksi maksamalla sille kaupunginhallituksen käyttövaroista suoraan nuo 300000 euroa muka Sibeliustalon vuokraa. Korruption tuoksua on myös melkoisesti siinä, että KOKO LAHTI -yhtiön korkeapalkkainen toimitusjohtaja on Lahden kaupunginsihteerin puoliso.

 

 

Seuraavilla  kerroilla Lahden kaupunkiin liittyvissä Lahen uutisia -vuodatuksissa:

Aluevaali   Sosiaali- ja terveydenhoito  Selviämisasema   Infrastruktuuri

 

Lis%C3%A4liite.jpg