snapshot%20ryhm%C3%A4kuva.jpg

Tämä seuraava Lahden valtuuston 22.11.21 kokouksen taloushallintokäsittelyn puhujien osa ei enää tunne lainkaan eläviä ihmisiä. Siinä on vain erilaisten ryhmien edustajia, henkilöt eivät käytä puheenvuoroja. Sokea tai vain kuunteleva seuraaja ei tiedä, kuka elävä henkilö on puhujana. Semmoinen on kunnallinen byrokratia - instituutiokummajainen menneisyydestä.

Suoraa tai nauhoitettua keskustelupuheenvuoroa kuunnellessa vaikkapa pelkkänä kuvattomana radiolähetyksenä, emme siis tiedä, kuka puhuu kaikille avoimessa valtuuston budjettipuheenvuorossa. Tämä on sitä byrokratiaa, josta näin kaikille avoimessa tilaisuudessa moderniksi itseään luulevan Lahden kaupungin pitäisi nopeasti luopua. On huvittavaa luulla tällaisen valtuutettujen toistensa tituleerausälyttömyyden vielä nykyaikana herättävän arvokkuutta.

Tässä yhteenvedossa jätän miltei kaikissa puheenvuoroissa olevat kannanotot koronan aiheuttamasta epävarmuudesta tulo- ja menoarviota laadittaessa käsittelemättä, koska emme tunne tältä kohden lainkaan edes lähitulevaisuutta. Samoin mahdolliset suuret linjat kuten Sote jää hämäryyteen, emmehän vielä tiedä siitä mitään muuta kuin sen vuoden 2023 alusta alkavaksi. Varsinaiset suuret yhteiskunnalliset linjat, kansainväliset maailmantilanteen jännitteisyyden, hävittäjähankinnat Venäjän naapuruudessa ja muun lahtelaisittain tärkeän liike- ja kauppapolitiikan ohitan, koska niitä eivät valtuustoryhmien poliittiset ryhmäpuheenvuorot ihmeekseni lainkaan esittäneet.

Olen myös useimpien kaupunkimme valtuustoryhmien harhasuitsutukset Euroopan ympäristöpääkaupungista, MAL ja LUT -kirjainyhdistelmistä sekä työttömyydestä jo ruotinut virheinä Lahden kaupunginjohtajan valtuustolle antamina vanhentuneina ja tehottomina, pelkkinä kosmeettisina budjettieväinä - enkä enää kertaa niitä näiden puheenvuorojen kohdilla, ne voi lukea oheisesta linkistä:

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2021/12/valtuuston-talousarvio-pinnallisessa-puuhastelussa

 

Ensimmäinen puheenvuoro on kaupunginhallituksen puheenvuoro, (julkisti ryhmäpuheenvuoroja jaellut valtuuston puheenjohtaja Juha Rostedt).

 

Kaupunginhallitus (Sirkku Hildén)

SirkkuHilden.png

Paikalle astui henkilö, joka kuin pandoran lipasta koomisesti kantoi sylissään, laite oli valtavan näytön kokoinen ja jännitimme, mahtuuko se puhujapönttöön. Kyllä se mahtui.

Hän aloitti yli 9 minuuttia kestäneen ilmeisesti kaupunginhallituksen demarijäsenten yhteisesti kirjoittaman sisäluvun suoraan tietokoneensa päätteeltä.

Puheilmaisu oli sinänsä varsin selkeää, vaikkei se mitenkään luontevaa ollut, melko rauhallista kylläkin. Puhuja nosti katseensa sopivan usein pois näyttölaitteestaan katsomatta kuitenkaan kehenkään kuulijoista, vaan katse oli retorinen katse nousevan, liian suuren ja hajallaan istuvan kuulijakunnan yli. Orjallinen sisäluku jatkui koko puheen ajan teknisen laitteen ruudulta. Byrokratian jo 1900-luvun alun arkaaikauden suomen kielestä oli muutama sanonta vielä puhujan käytössä kuten tulee löytää -ilmaisu ja hieman modernimmat kuluneet ilmaisut tahtotila, haasteellinen, ynnä muut, jotka vuorottelivat sisäluvussa ja löytyipä mukaan ihan uusia sanakäytäntöjä ja muodostelmia, kuten edelläkävijyydestä huolehtiminen saati ongelmatiikka - mitä lie tarkoittanutkaan.

 Mitään uutta kaupunginhallitus ei nyt tulevaan budjettiin meille kaupunkilaisille tulevaisuuden takeeksi esittänyt.

-Kehuipa itseään keskusteltuaan muiden kaupunginhallituksen jäsenten kanssa kaupungin tulojen lisäämisestä, ja tehtyään päätöksen 2,2 miljoonan edestä, että kaupungin (= meidän) omaisuutta myydään ensi vuonna sillä summalla lisätulojen saamiseksi. Vakuutti vielä tuon lupauksensa rahaksi muuttamisen virkamiehillä, jotka näitä omaisuutemme myyntiesityksiä tuovat kaupunginhallituksen pöydälle, että tulevat saamaan asialle laajan poliittisen tuen. Ja puhuja ylisti vielä ansiokseen poliittista voittoa hallituksensa äänestyksessä, 1,6 miljoonan jo budjettiin merkityn poistosumman palauttamisesta sivistyspuolen tehtäviin. Molemmat asiat olimme jo reilu viikko aikaisemmin lukeneet lahtelaisista aviiseista.

Kaupunginhallitus oli tyytyväinen itseensä, erikoisesti lisävelkaantumiseen velkarahan lisäämisellä, joka keskittyy investointeihin - ne tuovat kuulemma työllisyyttä!

-Erityisesti kaupunginhallituksen puheenvuoro puuttui siihen, että kaupungin on saatava lisää yrityksiä ja yrittäjille on varattava valmiita yritystontteja ja lisäbudjetilla tarvittaessa autettava yrityksiä.

Mihin unohtui kaupunginhallitukselta Lahden kaupungin omistama yrittäjyyden suurin rahareikä - Ladec, jonka monikymmenpäiseksi paisunut henkilökunta erilaisine päällikköineen on juuri meidän veronmaksajien kustantama yrityksiä ja niiden perustamista varten luotu oma kaupungin ja lähikuntien yhtiö? Eikö uuden valtuuston järki ja kyky riitä ajamaan alas näin tehotonta omaa yhtiötä ja sen aikaansaamattomuudellaan työttömyyttä vain lisäävää byrokratiapesäkettä!

Poimin vielä kaupunginhallituksen mielipiteen Lahden päiväkoti- ja kouluasioista.

Kaupungillamme on kuulemma yksi parhaista päiväkoti- ja kouluverkoista. Kiitoksen puhuja suuntaa verkon toteutuksen fyysisiin ratkaisuihin - monitoimitaloihin, joita koko ajan jatkossakin aiotaan lisätä. Mihin verrattuna kaupunginhallitus kuvaa kaupungillamme olevan yksi parhaista - Lahtea Asikkalaan, Hollolaan, Orimattilaan vai mihin - peräti koko maahan vai Eurooppaan verraten?  Suurissa suomalaisissa sivistyskaupungeissa (kuten Turku, Jyväskylä, Oulu ym) ollaan kyllä paljon paremmalla tolalla - niissä on itse kasvatus ja opetus pääasiassa myös kouluverkoissa.

Kovin vieras tuntuu Lahden kaupunginhallitus olevan aidolle, pedagogiselle päiväkoti- ja kouluasialle. Kaupunginhallitus luulemalla kuvittelee kasvatustyön onnistuvan mahdollisimman monihäiriöisissä yli 800 koulutettavan lapsen ja nuoren muodostamissa yksiköissä, joihin se on jo aloittanut lahtelaisen lapsikatraan karsinoimisen. Kaupunginhallitus on lähes entisen Itä-Saksan mukaan kohta tehdasmaisesti suurlaitostanut koko kasvatuksen ja opetuksen. Surkea, vanhanaikainen on kaupunginhallituksen kouluverkkokäsitys lastemme ja nuortemme kannalta.

Lopuksi kaupunginhallitus hyvin tyytyväisenä lukee laitteeltaan takavuosiltakin tutut tekohurskaat loppusanat.

-Haasteista huolimatta Lahdella on loistava tulevaisuus. Tärkeätä on, että säilytämme edelläkävijyyden ympäristö- ja ilmastoasioissa.

Minkä edelläkävijyyden - sehän katkesi ja menetettiin täysin ulkokultaiseen, vuoden 2021 täyteen epäonnistumiseen, lahtisäätiöittämiseen ja muihin kalliisiin, muille kuin lahtelaisille suunnattuun kiiltokuvamaiseen vain ulospäin näkyneeseen ympäristöpääkaupunkitoteutukseen. On suuri työ saada ympäristökaupunki-Lahti tuhottuine metsineen, raiskattuine asuinalueineen, älyttömine kevyenliikenteen saasteisine tieratkaisuineen, kaavakauheuksineen, uimarantahävityksineen taas takaisin ympäristökaupungiksi.

-Ja monivuotinen fraasikohotus lopuksi:

Kun huolehdimme asukkaiden perustarpeista yhdessä yritysten, Lut-yliopiston ja kolmannen sektorin kanssa sekä antamalla asukkaille osallisuusmahdollisuuksia, saamme Lahdessa yhdessä positiivisen kierteen, joka kantaa pitkälle tukevaisuuteen.

Tuo on vanha laulu, jolle ei ole näyttöä eikä tulevaisuuden realismia. Sen tärkein - asukkaille osallistumismahdollisuuksia - on fraasin viimeisenä - edellisenkin valtuuston aikana sitä on hoettu, muttei aidosti ja tehokkaasti toteutettu, miten muka nyt tulevalla näköalattomalla vuosien 2022-23 tulo- ja menoarviolla?

Tuntuu, ettei Lahden kaupunginhallitus ota yhtään askelta kaupungin asukkaiden suuntaan kuin vain teoriassa ja juhlapuheisissa fraaseissa. Keille se on antanut vastuun: kolmannelle sektorille, vapaaehtoiselle työlle siis ja yrityksille, joista jälkimmäiset perustavat työnsä bisnekselle. Ei hyvältä näyttänyt kaupunginhallituksen puheenvuoro, joka jälleen suuri pandoralipas edessään matkasi rauhallisen tyytyväisenä yhdelle salin valtuustopaikoista.

 

Ensimmäinen varsinainen ryhmäpuheenvuoro SDP, olkaa hyvä (Rostedt)

 

SDP ( Minna Lampinen )

Minna%20Lampinen.jpg

Nyt esiin astui huomattavasti pienempää tietokonenäyttöä kantaen SDP:n puheenvuoron käyttäjä. Hänen äänensä, rauhallisuutensa, katseensa aidosti usein myös kuulijoihin vakuutti sanottavan aitoudesta ja sisäistämisestä. Sopivan verkkainen ja selkeä puhetapa sekä vain harvoja suomen kielen ruotsinsuomennoksiin kuuluvia vanhahtavia puhetottumuksia (tulee panostaa, tulee keskittää, tulee olla ym) käyttäen esitys oli taidollisesti parhaita tilaisuudessa kuulluista.

Mutta sitten sisältö, joka liiaksi noudatti kaupunginhallituksen puheenvuoron teemoja, jopa paristi ihan samat yksityiskohdat toistaen, jäi vakuuttavassa ilmaisussaankin kovin vaisuksi.

Lahden sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on lähtökohtaisesti tyytyväinen kaupunginhallituksen tulo- ja menoarvion esitykseen.

Hieman puolivuotisen valtuustotyöskentelyn (kaupunginhallituksenkin) tuomaa omauhoakin asiaan liittyi:

Sosialidemokraatit saivat yksimielisesti tuomansa asiat ja esitykset läpi joko yksimielisesti tai äänestyksellä. Ja siihen pitää, olla tyytyväinen.

(Eihän se niin useinkaan ollut: esimerkiksi varhaiskasvatuspaikkojen tutkimisesitys oli Sdp:n aloite ja se yhdellä demarien äänellä hävisi - koko kaupungin alueen tärkeään tasapuoliseen päiväkotisijoitteluun ehdotetun tutkimisen poistaen).

Talous on aina haasteellinen ja siihen keskusteluihin ei jäänyt riittävästi aikaa.

Mihin SDP:llä sitten johtavana lahtelaispuolueena tässä tärkeimmässä asiassa - budjetin teossa - oikein oli hoppu?

Haluan kiittää virkamiehiä ja lautakuntia asioiden hyvästä valmistelusta.

Mutta miten kaupunkilaiset otettiin tulo- ja menoarviokeskusteluihin ja tulevien vuosien  ideoiden antajina siihen mukaan??? Ei mitenkään muuten kuin vastaanottavina alamaisina.

SDP:n loppufraasi:

Lahden sosialidemokraattinen valtuustoryhmä uskoo Lahteen ja lahtelaisiin. Uskomme Lahden tukevaisuuteen ja kasvuun.

Tässäkin sanajärjestys on lahtelaisia vähättelevä, kuin pakollisesta velvollisuudesta me lahtelaiset on siihen laitettu kiusallisena välttämättömyytenä. Yhdessä kohden SDP:n puheenvuoron käyttäjä myös myöntää tulo- ja menoarviossa tehtävän kipeitä leikkauksia palveluverkossa erityisesti kaupungin keskustan ulkopuolelle suuntautuvin lakkautuspäätöksin. Miksi vieläkin edellisen valtuuston tapaan, miksi siellä kuntamme reuna-alueilla, joissa juuri luontainen asuinviihtyvyys on parhainta lapsiperheiden ja mahdollisten uusien asukkaiden elämän edellytyksille luonnon ainutlaatuisiin puitteisiin?

 

Kokoomus (Tomi Putula)

Tomi%20Putula.jpg

Puhujalla oli sama ote kuin edellisillä, mutta vieläkin kehnompi yritys edes vilkaista kuulijoihin. Taas nuo vanhentuneet tulee pitää, tulee viihtyä, tulee mahdollistaa jne sekä niitä vielä konditionaalissa - tulisi tehdä -muotoihin on osoitus heikohkosta puhekielen taidosta, kapulakielen hallinnasta, johon tällainen puhuja mielellään liittää vielä vierasperäisiä liikejuridisia kummallisuuksia kuten resilienssi, saadakseen tyhmille kuulijoille ne heitä viisaampana suomentaa.  Äänenkäyttö on selkeää, mutta puheen asenne oli täysin omahyväinen, pelkkää omaa kapeaa työalaa suitsuttava ja puolustava.

Useissa kohdin puhuja viittasi erilaisiin muiden valtuustoryhmien kannanottoihin ja totesi ne politiikaksi. Se oli hänen ainoa dokumenttinsa vastaväitteisiin.

Työllisyydestä hän saarnasi pitempään ja selitti sen tilaan syynä strategian tarkistamattomuuden. No strategiahan on juuri sitä byrokratiahöpötystä, jota kaupungin määräyskirjaset ovat täynnä, täysin veteen piirrettyä turhuutta ja noudattamatonta paperibyrokratiaa kaikissa ohjeissaan - kukaan järkevä ei strategioiden varaan voi ammattiaan tai elämäänsä perustaa – ei edes ihmisen elämän arjelle ja työlle kopea Lahden kaupunki.

Työllisyys pitää tuplata. Ja saavuttaa maan keskiarvoa parempi tulos. Yhteistyössä elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa tulee luoda yrittäjyyttä, hän julisti.

Mikä on rohkean ympäristökaupungin seuraava askel. On aika lopettaa ryhtymisrajoitteisuus, hän uhosi puheensa päätteeksi.

 

Kaikkiaan puhuja oli tyypillinen pikkukauppias, joka oli omaksunut kokoomuslaisen raharikkauden tavoitteet. Konkretiaa yhteiskunnan, saati Lahden asukkaiden tasa-arvon ja hyvinvoinnin tai kunnalliselämän yhteistyön elinvoiman ja tulevaisuuden parempaan suuntaan häneltä ei löytynyt. Puhujan 1920-luvulta peräisin oleva käsitys omasta kokoomuslaisesta oikeistopolitiikasta hymyilytti lapsellisuudellaan: kaikki, mikä oli eri mieltä kokoomuksen kanssa oli politiikkaa - voisiko saman malkavirheen löytää peiliin katsomalla.

Ehkäpä aikoihin kapea-alaisin, täysin pikkuporvarillisin oli tämä kokoomuksen puheenvuoro. Ainoa ajatus, jonka allekirjoitan kokoomuksen puheenvuorossa oli sen alku.

-Todistamme vuosi vuodelta tässä salissa samanlaista näytelmää.

 

En voinut olla puhevuoron jälkeen kaipaamatta monia entisiä kunnon laaja-alaisia kokoomuslahtelaisia - kuten vaikkapa poispotkittuja Kristiina ja Jyrki Joensuuta - inhimillisiä, turhan tuhlaamisen varoittajia sekä tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden suuria sympaattisia puolestapuhujia, saati menneiden vuosikymmenten suurta, yhteistyökykyistä Väinö Saariota. Heitä tällainen nykyisen lahtelaiskokoomuksen ahdas rahanurkkakuntaisuus, kiiltokuvamainen Euroopan ympäristöpääkaupunkilaisuus, höttöelämä ei siedä - nuo kokoomusvaltuutetut kun älyltään ja sydämen sivistykseltään ovat olleet liian ylivoimaisia lahtelaiskokoomuksen pikkuporvarilliseen sumppuun.

 

Lahden Perussuomalaiset (Mira Nieminen)

Mirea%20Nieminen%20persu.jpg

Perussuomalaisten puheenvuoronkäyttäjä oli uusi tuttavuus. Hänen tosin kovin tiukasti tietovälineensä pikkuruutuun naputtelemat teesit olivat varmoja ja selkeäsanaisia. Puhujan pitäytyminen katseellaan miltei pelkästään muistiinpanovälineestä lukemaansa oli hieman puuduttavaa seurattavaa. Hänen äänenpainonsa ja selkeäsanaisuutensa sekä puheen kuuluvuus olivat hyvää luokkaa. Vain turhan usein diftongien (ua, iä ym) ääntäminen oli sitä suomalaista huolimatonta arjen puhetta. Hieman pitkän puheenvuoron lopussa lauseiden loput menivät kiireessä kuulumattomiksi. Kaikkiaan puhujan esiintyminen vakuutti hyvin asiaan perehtyneeltä ja oli yksi yllätys puhujajoukon moninaisesta tasosta, myönteiseen suuntaan.

 

Muutama poiminta:

Perussuomalaiset ovat huolestuneita siitä, mikä on Lahden kehityssuunta. Tällä löyhällä asennoitumisella velkaantumiseen .. näköpiirissä olevat muutokset esimerkiksi väestöpohjakehityksessä, kaupungin muut sosiaaliluonteiset haasteet, yhteiskunnan eriarvoistuminen sekä korkea työttömyys, on Lahden veto- ja pitovoiman kasvattaminen ja talouden tasapainon löytäminen vaativan työn takana.

- Omaisuuden myynti on hyvin lyhytnäköistä talouspolitiikkaa, Ihmettelemme, myyntilistaa ei ole esitetty.

- Nytkin näyttää siltä, että budjettia voidaan paisuttaa miljoonalla sieltä ja täältä.

Tällä ja monessa muussakin kohdassa puhujasta tuntui kaupungin velanotto erittäin kyseenalaiselta.

- Lapsille tarjotaan terveet koulut ja päiväkodit sekä turvallinen arki.

- Sivistyslautakunta ei riittänyt toimialallaan talouden tasopainottamiseen tähtääviin toimenpiteisiin. On muistettava, että sivistyksen toimialaan jää kaupungin tärkein perustehtävä.

 

Puhuja kolusi puheessaan kaikki mahdolliset kaupungin budjettiin kuuluvat osaotsikot ja niiden näkökulmat selkeänä konkretiana, kuten sisäisen kehätiesuunnitelma Liisun Saimaankadun ja Mannerheiminkadun säilyttämisen, josta koko suuri yleisö Lahdessa on yleisönosastokirjoituksissa ja torimielipidekyselyissä saman kannan esittänyt.

Onko lahtelaisista perussuomalaisista tullut populistipuolue Lahteen, se tuntui joiltakin osilta, kun luettelo Lahden tehtävistä oli niin pitkä, ettei sen toteuttamiseen ole realistista mahdollisuutta. Selvisi puhujan ja puolueen populismikin: he haluavat myös osallistua valtakunnallisesti maahanmuuttokansan asioihin selvittämällä tänne tulevien kansalaisten kohdemaan kustannukset, taustat ja työntekomahdollisuudet. Kovin ihmisystävällistä tältä osin ei perussuomalaisten politiikka ole. Viisasta sitä vastoin oli, että tulevia muutoksia ei pitäisi kiirehtiä, vaan ne on tehtävä pitkällä aikavälillä ja harkiten. Varsinkin ilmasto- ja päästörajoituksiin he esittävät paljon hitaampaa aikataulutoteutusta.

Itse koen puhujan sanomassa Perussuomalaisen tärkeimpänä lahtelaisuuden terävöittäjänä kaupunkiyhtiöiden määrän ja tarpeellisuuden tutkimisen, päällekkäisyyden sekä turhien yhtiöiden lopettamisen ja yhtiöiden menojen karsimisen. Yhtiöillä pitää olla tarve sekä tehtävä eikä niiden toiminta voi perustua ikuiseen jatkumiseen. Ennustan puolueen lahtelaiskannatuksen lisääntyvän ja ajavan nopeasti suosiossa kokoomuksen kapean pinnallisen oikeistolaisuuden ohi.

 

PRO LAHTI (Kalle Aaltonen)

Kalle%20Aaltonen.jpg

Kaupunkimme neljänneksi suosituin valtuustoryhmä ja sen puheenvuoron käyttäjä ovat esimerkki siitä, miten kaikki byrokratia, sen koukerot, entiset henkilökemiaan betonoidut lautakuntien ja kaupunginhallitusten jäsentavoittelut eri valtuustoryhmissä sekä tästä valtuustokäsittely-byrokratiamyllystä johtuvat ja ikuisesti jatkuvat kokoukset, neuvottelut, pohdinnat, päätösasiakirjat ja toiveajattelut kaikissa päätettävissä asioissa ikään kuin vyöryvät tärkeimpien asioiden päälle, ne peittäen. Aaltosen oma persoona - täydellinen, teeskentelemätön, rehellinen luonnonlapsisuus on häkellyttävän aitoa. Hänellä on kanttia ohittaa tuo byrokratiateennäisyys, turha ja typerä muodollisuus, tituleeraukset ja pureutua suoraan asiaan. Se on harvinaista suomalaisten kaupunkien urautuneissa valtuustoissa.

Yksi tärkeimmistä puhujan ilmaisukapasiteeteista on puhua suoraan kuulijoille (ei kameralle tai katsomon kattoon) ja tarkkailla kuulijoiden vastaanottoa, jopa huomauttaa salissa istuvien arvon kokoomusherrojen Putula ja McCarron keskinäisestä,  häiritsevästä puhelemisesta hänen puheensa aikana, kun kokoomuslainen Rostedt ei kaupunginvaltuuston puheenjohtajatehtäväänsä tällä kohden hoida ja laita salin häiritsijöitä ruotuun.

Aaltosella on kanttia ottaa byrokratiavyöryn alle jääneet tärkeimmät kaupunkimme asiat esille ja tarttua niitä sarvista, pistää niiden tärkeysjärjestys keskeiseksi yhteiselämämme onnistumiseksi. Eihän meillä Suomen Lahdessa sisälukua ilman muistipapereita, saati mahdollisimman suuria sähkömuistinäyttöjä enää kukaan ilman luntteja muut kuin Aaltonen kykene kiinnostavasti - asioita pohtimaan ja kuulijoita herättelevästi - esiintymään. Kunnioitan tällaista luontevuutta ja teennäisyyden salakarien ronskia ja suoraselkäistä ohittamista.

Pidän hänen kokemustaustaansa yksipuolisena, hän ottaa paljolti esimerkkinsä vapaa-ajastamme, urheilusta, kehonrakentamisesta ja kansallispelistämme pesäpallosta. Kulttuuristakin voisi esimerkkejä löytyä lukuisasti rinnastettaviksi.

 

Mihin Pro Lahti sitten iskisi tulevien vuosien ja juuri päätettävän kaupungin tulo- ja menoarvion rahat ja hampaansa saattaakseen asiat tolalleen.

-Ympäristöpääkaupunki-tittelistä voi tulla Lahden kaupungille vielä entistäkin pahempi rasite. Nuoret tytötkin voivat mennä vaikkapa kauneuskilpailuihin ja kun se voitetaan, kuvitellaan, että sen varaan voidaan rakentaa tulevaisuus. Sehän ei mene silleen. Lahti on nyt tekemässä vähän samalla tavalla tämän ympäristöpääkaupungin kanssa. Eli me kuvitellaan, että se on paljon isompi asia kuin se on. Pahasti pelkään, että me jäädään riippumaan ja roikkumaan siihen ja menetämme paljon asioita sen takia.

-Valtakunnallinen tavoite on se, että jokin asia Suomessa tehdään vuoteen 2035 Suomessa ja Lahti kuvittelee voivansa ottaa siitä 10 vuotta pois ja olevansa edellä. Asiassa ei vain voi oikaista. Lahti koittaa nyt ahnehtia. Tää tapa tulee meille todella kalliiksi. Se on varma juttu.

- Sitten noin yleisellä tasolla. On asioita, joista on puhuttu joka vuosi. Ja ne menee vaan entistä huonommaksi. On päihdeongelma ja monet muut. Nyt vasta vihreät on ottanut ajaakseen kirjaston asioita, palkata sinne vartijoita, koska siellä asioiminen häiriintyy huumetyyppien touhuihin kirjastossa. Kymmenen vuotta sitten sanoin tästä asiasta, mitä meillä on ollut keskustassa nähtävissä. Olen toistanut sitä joka vuosi. Se ei kiinnostanut ketään, se on päässyt käsistä leviämään koko kaupunkiin.

-Kaikkiin hyvinvointiin ja terveyteen liittyviin aloitteisiin ja esityksiin on virkamiesten suhtautuminen ollut sama, lukemalla vain niiden ensimmäinen sivu ja sitten ei olekaan muuta tapahtunut. Jo kymmenen vuotta sitten tein aloitteen liikunnasta Islannin-malliin. Sitä ei kukaan edes lukenut. Nämä kaikki esitykset olisivat olleet ennaltaehkäiseviä, liikkumaan innostavia. Nyt kymmenen vuoden päästä oikein ESS:n sivuilla kirjoitetaan, että liikkumattomuus maksaa 127 miljoonaa vuodessa.

-Voisko olla Lahdessa niin, että täällä on tietty porukka, joka on päättänyt miten ja mitä ja kenen asioita viedään päätöksiin.Täällä vedetään päätökset ja rahat ihan hatusta. Ei missään kaupungin ulkopuolella puhuta, että maailman talous olisi hyvässä jamassa. Meidän pitäis ottaa (pesäpallon tapaan) lahtelaisista koppi, kun me tiedetään, että maailmantilanne menee alas ja ihmisten elämäntilanne samoin, ettei ne menisi enää syvemmälle, ja koetetaan saada tilanne paremmaksi auttaen ja yhdessä ponnistaen.

Se että me tässä tilanteessa perusteltaisi Lahden tilanne siihen, että Lahti nousuun ja että tänne tulis hirveesti veronmaksajia, on täysin epärealistista. Ei niin tule käymään. Sehän se meidän ongelma on. Me ei hyväksytä sitä tilannetta, mikä maailmassa on ja mikä meillä on täällä ja me koitetaan koko ajan esittää jotakin muuta.

Lahtelaiset vaikuttajat koettavat tehdä vaikutuksen kaikkiin muihin paitsi lahtelaisiin asukkaisiin. Meidän pitää huolehtia siitä, että näillä ihmisillä täällä menee hyvin - ja niillä resursseilla, mitä meiltä täällä löytyy. Ei niillä, mitkä me kuvitellaan joskus löytyvän. Niin kauan kuin täällä kieltäydytään puhumasta niistä oikeista ongelmista, oikeasti puuttumaan niihin asioihin, mihin pitäis puuttua. Vasen puoli ei pysty syntymäperimän vuoksi hyväksymään sitä, mitä oikea puoli esittää ja päinvastoin, meidän pitäis tulla vastaan. Ja Lahdessa ei tulla vastaan, koska se pilaa ideologiset päätökset. Tiedämme, että Lahti on myös työikäisten miesten alkoholinkäytössä ykkönen. Se pystytään nykyisin mittaamaan jätevesistä. Päihteet - miksi ihmisisillä on päihdeongelma. Koska niillä on tyhjyyttä elämässä.

-Reagoimmeko me asioihin ajoissa ja otetaan kiinni se koppi lahtelaisista. Mennäänkö laittamaan raha lapsiin vai katuihin (Liisu). Asiat on valintoja. Meil ei o ku yhet rahat. Ne on ne veronmaksajien rahat.

,

Vihreä liitto (Jouni Kaikkonen)

Jouni%20Kaikkonen.jpg

 

Lahden vihreän liiton edustaja tuntui jännittävän sisälukutaitoaan niin kovasti, ettei kertaakaan lukemisessaan vilkaissut muualle kuin muistiinpanojaan, joita katsoi tiukasti silmiään niistä irrottamatta. Nuhakin haittasi. Olen melko lailla pettynyt Kaikkosen sinänsä muuten aikanaan hyviin kannanottoihin valtuuston istunnoissa. Miksi näin kuolleeksi jumittunut, kylmä ja robottinen ilmaisutapa? Selkeäähän tuo sisäluku oli, mutta tosi rasittavaa, vai oliko se sitten jonkun toisen kirjoittamaa, mietin, kun sitä piti niin orjallisesti koko ajan katseellaan seurata, kuulijakin empatiassaan patsaaksi jähmettyneenä.

Joitakin huomioita hänen sisälukunsa aiheista:

-Valtuustoryhmillä on edelleen vaikeaa löytää yhteistä säveltä käsiteltävistä asioista. Äkkiseltään voi näyttää siltä, että valtuustoryhmät eivät ole samaa mieltä mistään.

-Sivistyksen palvelualueelle suunnitellut säästöt opettaja- ja avustajavähennyksineen on saanut valtavasti huomiota ja ihan syystäkin. On hienoa, että kaupunginhallituksessa säästöesitys saatiin peruttua. Tämä näytelmä on nähty ennenkin. Ensin virkamiehet ja kaupunginhallitus tekee säästöesityksiä sivistyksestä ja talousarviokokouksessa säästöesitykset pyyhitään.

-Säästäminen juustohöylällä palveluista ja hyvinvoinnista leikkaamalla tarkoittaa hoitovelan kasvamista.

Loppukannanotoissaan hän kuitenkin menetti uskottavuutensa ylistäessään kaupunginjohtajan jo esittämiä uusia tulevaisuudennäkymiä.

-Lahti on edistyksellinen esimerkki Suomelle nyt ja tulevaisuudessa - on niitä perustelemattomia hokemia, joihin ei usko kuin korkeintaan juhlapuhujat.  Ihmettelen myös Kaikkosen käsitystä siitä, että aina kaupungit kaikessa kilpailevat keskenään. Eivätkö ne voisi lopettaa kilpailemisen ja turhan kuluneen sloganin kaupungin veto- ja pitovoiman kasvattamisesta ja käyttää aikansa ja varansa kuntalaisten hyvinvointiin ja palveluihin?

 

Suomen keskusta (Jari Rissanen)

Jari%20Rissanen.jpg

Tämän puheenvuoronkäyttäjän olen menneinä vuosikymmeninä tavannut erilaisissa nuorisojärjestöasioissa. Nyt hänestä on tullut kovin varmatietoinen, reipas ja hyväsisälukutaitoinen poliitikko, jolle ilmeisesti myös kaupunginhallituksen jäsenyys on nostanut jo liiaksikin hallinnon osaamisvarmuutta pintaan. Niinpä hän ensin salissa olijoille selosti, mitä tämä talousarviokokous merkitsee, miten se on valmisteltu ja kuinka kauas tulevina vuosina sen päätökset vaikuttavat. Väittipä myös tämän kokouksen päättävän kaupunkilaisten esittämiä asioita ja vielä, että kokous on vuoden tärkein kokous. Monilla ryhmillä oli ollut taipumus paaluttaa julkisuudessa omia tavoitteitaan ennenkuin neuvottelut ryhmien kesken edes olivat päässeet alkamaan, Rissanen moralisoi. Oliko se suurikin moka tuo avoimuus siis, kysyy tämän kirjoittaja. Sujuvasti hän luki tekstinsä, vilkaisi kaavan mukaan kuulijoitaan silloin tällöin. Hänen sanomansa olisi voinut olla yhtä hyvin tuo kaupunginjohtajan tekemä, tilaisuuden ensimmäisen puheenvuoron teksti. Siis ei mitään uutta Suomen keskustalta Lahden asukkaiden hyväksi.

Pari omaa Suomen Keskustan ajatusta silti tähän yritän kaivaa:

- Kaupunginjohtajan ehdotus sisältää ensi vuodelle melkoisen alijäämän. Alijäämä ei ole tavoiteltavaa, mutta ryhmämme on valmis sitoutumaan kaupunginjohtajan esittelemään talouspolkuun, jossa tuo alijäämä muuttuu vuonna -23 pieneksi ylijäämäksi ja sen kanssa pystymme elämään.

- Esitimme talousarviokeskustelussa kaupunginhallituksessa kotihoidon kuntalisän käyttöönottoa. Rissanen kertoi, että hänen perheensä olisi tästä kuntalisästä hyötynyt 100-200 euroa kuussa, mutta esitykselle ei näyttänyt löytyvän riittävää kannatusta.

 

-Kolmas asia oli ns. LUMO-periaate, jota Rissanen puolusti, mutta Lahti on koko ajan karsastanut sen hinnakkuutta. Kaiken kaikkiaan Myllypohjan Monitoimitaloratkaisuun ihastunut, Lahden kaupungin aseman positiivisen odottavana määritellen, Rissanen toi kovin vähän mitään uutta Suomen Keskustan tuomisina kokoukseen pohdittavaksi, paria Rissasen myöhemmin esille lupaamaa ponsiesitystä lukuunottamatta.

Pelkkää kaupunginjohtajan esityksen kilttiä ja korrektia myötäilyä oli Keskustan edustajan puheenvuoron pääsisältö.

 

Kristillisdemokraatit (Sonja Falk)

Sonja%20Falk.jpg

Puhuja on mielivaltuutettuni ollut jo monissa keskusteluissa useana vuonna esiintymisessään. Hänellä on luonteva ote asiaansa ja kuulijoihinsa sekä luontaisesti hyvä, virheetön esiintymistaito. Valitettavasti nyt hän kahlitsi sen kirjoitettuun puheeseensa tietoruudulta lukien. Sonjasta oli jäljellä enää 60% hänen vetovoimastaan ja sympaattisuudestaan. Vahinko. Puhuja kehui, että kristillisdemokraatit tahtovat edelleen lisätä neuvotteluiden ja sopimisen kulttuuria yhteisissä asioissa ja päätöksissä ja että viimeaikaisissa keskusteluissa on löydetty yhteisiä suuntaviivoja muiden ryhmien kanssa.

Mitä Kristillisdemokraatit toivat tähän tulo- ja menoarviokeskusteluun omalla painotuksellaan:

-Kristillisdemokraatit haluavat rakentaa inhimillistä ja taloudellisesti kestävää Lahtea.

-Tasapainottaa kaupungin talouden kestäväksi.

-Olla Liikkuvan kaupunkilaisen asialla.

- Lahden houkuttelevuus asuinkaupunkina perustuu suurelti hyvinvointia tukevaan vapaa-aikaan.

-Esitämme, että Villähteen ja Erstan koulut jatkavat, samoin yläluokat nyt Nastopolin tiloissa.

Monista poimittuina Kristillisdemokraatit esittivät selkeitä ja konkreettisia tavoitteita tulevaan vuoteen 2022 ja hyviä, asiantuntevia ehdotuksia sen talousarvioon.

 

Vasemmistoliitto (Elisa Lientola)

elisaliento%C3%B6la.jpg

Puhuja on jo vuosien tuttu taiteilijana. Hän on yksi (ehkä ainoa taitava Lahden kirjoissa oleva) tuottava ja aikaansaava metalliveistäjä, jolla olisi suuri tulevaisuus julkisissa veistoksissa - niin kuin on tähänkin asti ollut.

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2014/06/kesan-taiteen-suuria-hetkia

Hän on läänintaiteilijana edelleen kiinni sopivasti taiteen syrjässä, mutta tuntuu nyt kuullun puheenvuoron pohjalta, että politiikka on viemässä koko henkilön mukaansa. Epäilemättä Suomessa vasemmistoliiton taidemyönteisyys on jo pitkään jatkunut ministereinä ja taiteen ymmärtäjinä sekä tukijoina. Lahden politiikassa puhujasta on muovautunut hieman  tiukkapuheinen, hyökkäävä herttakuusismainen henkilö. Lahden poilitiikkapehmeydelle se on hyväksi. Kun vielä Lientolan puheita alkaa jopa uskoa, selkeät vasemmistoliiton tarpeet, päämäärät ja mielipiteet ovat Lahdessakin nyt uskottavia. Ehkä vain viime vaalien pieni toverienvälinen kompastustapaus, ottelu Vasemmistoliiton lahtelaisjohtajasta johti turhaan syrjintään ja kaksintaisteluun: yhden tärkeän Vasemmistoliiton edustajan putoaminen valtuustosta oli suotta henkilökemiallinen tapaturma, johon taiteilijatemperamenttikin toi oman lisänsä..

 

Johdattelevassa puheessaan Elisa Lientola kuvaa itsensä 90-luvun laman vähän saaneeksi, syrjityksi kansalaiseksi. Lientolan  puhe on tuoreen ryöppyävää, kiinnostavaa ja selkeäsanaista kritiikkiä tulevalle Lahden kaupungin vuoden 2022 tulo- ja menoarvioesitykselle.

 

Poimin siitä muutaman mielipiteen:

-Tämä on yhdeksäs kerta valtuustossa, kun joudun puhumaan ja puolustamaan asukkaiden hyvinvointia ja palveluja. En koskaan ole pystynyt parantamaan niitä.

- Kuulun ikäluokkaan, jolta 90-luvun lama katkaisi siivet.

- Olemme kuulleet koko ikämme, ettei tulevaisuuteen ole varaa, leikata täytyy.

- Vaikka meistä osa selvisi, siirrämme hoitamattomuuttamme ja lapsiemme hoitamattomuutta tuleviin sukupolviin.

-Voimatonta vaihtoehdottomuutta vuosi toisensa perään.

- Eriarvoisuus on kasvanut ja periytyvä pahoinvointi seuraa kintereillä.

- Uusi sukupolvi kasvaa taas tilanteessa, jossa perikato on kulman takana.

 -Tällä talousarviolla ei luoda edellytyksiä valoisalle tulevaisuudelle eikä lahtelaisten hyvinvoinnille.

- Ongelma ei ole liian hyvät palvelut, vaan vuosikymmeniä seurannut pahoinvointi ja työttömyys, alhainen koulutus- ja tulotaso, mielenterveys- ja päihdeongelmat. Niitä ei korjata leikkaamalla. 

- Opetusalaa uhkaa joukkopako alalta.

-Talousarviolla petämme lupaukset aina juuri kriittisellä hetkellä.

 

Ryhmäpuheenvuorojen osuus kesti 1 tunnin ja 40 minuuttia. Muutamat puheenvuorot esittivät joitakin melko vaatimattomia korjauksia talousarvioesitykseen. Niiden teho ei riitä mihinkään todelliseen parannukseen, sillä summat olivat kovin vaatimattomia.

Tällaisen yleiskeskustelun saldo on siinä esiintyneiden eri valtuustoryhmien tulevan vuoden 2022 ideoiden ja päämäärien toteuttaminen tämän vuoden aikana: oliko tunti neljäkymmentäminuuttia sittenkin vain tuloksetonta höpinää - asiathan päätettiin heti tämän puheenvuororyöpyn jälkeen. Lahen uutisia tulee kommentoimaan asiaa alkavan vuoden kuluessa.

Yksi todella harmittava asia on pakko sanoa: valtuutettujemme puhetaito on taantunut. Valtuusto on kuin 1960-luvun sisäluvun lukemisharjoituksessaan takelteleva koululuokka. Eikä kirjallinen tekstikään useammalla ole hyvää suomea, juristilta lainattua tulee tehdä, tulee olla ym. sanontamuotoja vielä näin 2020-vuosikymmenellä. Menkää puheoppiin rehellisenä itsenänne. Katsokaa yleisöön puhuessanne, jos uskallatte. Lopettakaa teeskentely - se turmelee uskottattavuutenne.

https://www.mediaserver.fi/live/lahti

 

Lis%C3%A4liite.jpg