Kun ensi kerran tapasin Juhani Tommolan, silloisen asikkalalaissyntyisen yliopistomaailman yliopettajan, hän ilmestyi uutena kouluviraston hallintopuolen päällikkönä Kärpäsen koulun uimalaan, kaupungin miesopettajien iltasaunaan esittäytymään. Tässä saunaympäristössä hän ei enää sen jälkeen vieraillut. Ajankohdasta on jo yli neljännesvuosisata.

407995.jpg

Juhani Tommola

Monissa työvuoden suunnittelutilaisuuksissa, kokouksissa, neuvotteluissa, moninaisissa palavereissa, virallisisssa papereissa, puhelimitse, virantäyttöprosesseissa, eläkeläisten juhlissa, opettajien ja rehtoreiden kokouksissa jopa koulutuspalvelukeskuksessakin olemme tavanneet. Henkilönä hän - niin kuin meistä jokainen- on kaksijakoinen. Hänen älykkyyteensä on tunnustettu ja siihen liittyy tietynlainen näennäinen boheeminen välinpitämättömyys (usein selaili päivän lehteä jalat työpöydällä asiakkaaasta välittämättä) sekä mainio huumorin- ja tilanteentaju. Fiksu hän on kuin mikä, peittoaa monet edeltäjänsä tai oman virastonsa herrat, fiksu ylempien esimiestensäkin rinnalla. Hän osaa pitää pienelle joukolle hauskasti ja omalla huumorillaan sävytetyn puheen.Yhteiskunnallisessa ajattelussaan hänellä on selviä fakkiutumia: erityisopetusta hän ei ole koskaan pitänyt tärkeänä opetuslajina, koulupsykologitoiminnan ja oppilashuollon hän on ollut ajamassa tuon tuostakin muiden hallintokuntien huomaan. Asiantuntijana hän on joskus liian johdateltava.

Tämä mies on paljon työssään kuitenkin kasvanut. Samoin hänen vastuunsa koko Lahden koululaitoksesta on muuttunut merkittäväksi. Pystyykö hän sen kantamaan?

407992.jpg

Kuvassa Lahden sivistyslautakunta ensimmäisessä kokoonpanossaan. Lautakunta on onnettoman kh:n koululakkautuspäätöksen jälkeen jo merkittävästi muuttunut henkilökokoonpanoltaan; ajattelevimmat jäsenet ovat turhautuneet poliittiseen päätössaneluun.

Nyt tämä mies tarvitsisi apua ja kiireisesti. Hän on tekemässä suurimpia työuransa munauksia – lakkauttamassa Vuorikadun koulua. Päätösesitystänsä Sivistyslautakunnalle hän perustelee vuodentakaisella kaupunginhallituksen lakkautuspäätöksellä, päätöksellä, jolla ei vielä ole edes lainvoimaa (valitukset hallinto-oikeudessa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa).

Ja kaiken kukkuraksi: koko homma pitäisi muka tehdä myös Lahden keskustaan väkisin perustettavan yhtenäiskoulu - ajatuksen siivittämänä. Ajatuksen, jolla ei ole enempää pedagogista kuin taloudellistakaan perustaa saati tarvetta ja jota kaikki kouluyksiköt ja kaikkien koulujen vanhemmat vastustavat.

Vuorikadun koulu

408035.jpg

Tämä aikanaan 1902 valmistunut, lainopinkandidaatti J.K.Paasikiven koulutyöhön tarkoittama ja esittelemä koulurakennus on tänä päivänä rakennusarkkitehtoonisesti suojeltu kohde. Vaikka koulu ulkonaisesti näyttää vain historialliselta rakennukselta, sen jokapäiväiseen toimintaan sisältyy ennennäkemättömän paljon moderneinta lahtelaista koulunpitoa. Koulu on kansainvälisesti yksi tunnetuimmista lahtelaiskouluista: sen kielivalintamahdollisuudet (venäjä ja saksa) ovat poikkeuksellisia. Monivuotiset kansainväliset kontaktit, projektit, vierailut, ulkomaisten yhteistyökoulujen vastavierailut ja yhteistyö niin Venäjälle kuin Saksaankin on maanlaajuisestikin poikkeuksellisen uraauurtavaa koulutyötä. Koululla on ainutlaatuinen pioneeriasema myös maahanmuuttajalasten kouluna. Koululla on esimerkillisen toimiva vanhempainyhdistys. Koulun kasvatusilmapiiri on moderni ja valoisa, opettajakunta hienoa, tunnelma vapaa ja välitön. Koulu on vuodesta toiseen ollut vanhempien toivekoulu.

24.2.2007 Jälkikirjoitus edelliseen

Sivistyslautakunta päätti äänin 6-5, että Lahden keskustan koulurakenteisiin liiittyviä ratkaisuja vielä selvitetään ennen päätösten tekemistä.Sivistyslautakunta teki samassa kokouksessa päätöksen uuden koulun perustamisesta Lahteen: päätös ja sen perustelut ovat varsin omituiset ja palaan niihin myöhemmin.

Lautakunta päätti valita Tiirismaan lukion rehtoriksi  Liisa Pohjolaisen (Suomalais-venäläisestä koulusta) ja Lahden lyseon lukion rehtoriksi Tero Matkaniemen (Kuusankosken lukiosta). Lahtelaisehdokkaita ei kumpaankaan virkaan ehdotettu.