LISÄKIRJOITUS artikkelin lopussa

 

Lahden Ympäristöklusteria (=ympäristötietouden yhteenliittymä) markkinoidaan maan johtavana, jopa maailman merkittävimpänä ympäristöosaamisen keskuksena.
Kaupunkiimme onkin muotoutunut monen eri yliopiston keskittymä, ympäristötutkijoiden parhaimmisto, monet ympäristöyritykset ja ympäristötutkimuksen suomalaiset pioneerit.

 

DSC_0018.JPG

12.3.2009 Kansalaiset olivat kiinnostuneita tietämään Vesijärven veden pelastamistoimista. Salillinen lahtelaisia sai kuulla järven kuntoutumisesta hoitokalastuksen ja kalaistutuksien toimenpiteiden seurauksena.

 

 

Lahti sokea omille mahdollisuuksilleen


Lahden kaupungin omaa päätöksentekoa tuon ympäristöklusterin asiantuntemus ei hetkauta.
Kunnallinen päätöksentekomme ei osaa omissa päätöksissään lainkaan käyttää ainutlaatuista Lahteen syntynyttä alan tietoutta.
Niin paraikaa meneillään olevissa Ranta-Kartanoratkaisuissaan kuin F1 –venekilpailutukipäätöksissään Lahti puukottaa itseään rajusti selkään.
Miksei Lahtikaupunki tee myös näkyviä käytännön ympäristötekoja ja käytä täällä olevaa ympäristöosaamista? Käsittämätöntä.Päätöskoneiston uskottavuus koetuksella


Parhaillaan on Lahden kaupunginhallituksella käsiteltävänä kaksi oikaisuvaatimusta sen F1 –venekisoille myöntämästä avustuksesta.
Molemmissa oikaisuvaatimuksissa on painavimpana asiana kaupungin päätöskoneiston uskottavuus: samalla kun kaupunki osallistuu suurin varoin mm. Vesijärvisäätiön toimintaan, se syytää varoja kestävän kehityksen vastaiseen toimintaan. Farisealaista.

Kaupunginlakimies antaa päättäjille vääriä tietoja

Kaupunginlakimiehen tehtävä on päivästä toiseen selailla erilaisia lainselitysoppaita ja poimia sieltä fariseuksen tavoin selityksiä maalaisjärjen vastaisten päätösten syntymisen tueksi.

Toisinaan tämä kaupungin oma fariseus sotkeutuu omaan pykälänokkeluuteensa.
Lukijani voi selailla tällaisen työn tuloksia oheistetuissa liitteissä, jotka löytyvät Lahden kaupunginhallituksen ensi maanantain 16.3.2009 esityslistalta (linkit alla).

 

Kaupungin veronmaksajana, syntyperäisenä lahtelaisena hätkähdin monia täysin asiantuntemattomia esityksen valmistelijan päätelmiä, tässä pari niistä.

OIKAISUVAATIMUS 1
Kaupunginlakimies  lausuu
Kaupunginlakimies 27.2.2009:
Em. lupapäätöstä valmisteltaessa ympäristölautakunta oli kuullut muun ohessa Hämeen ympäristökeskusta, joka ei ollut katsonut luvan myöntämiselle olevan luonnonsuojelulain tai muunkaan lain mukaista estettä.

Lahden seudun ympäristölautakunnan päätös 8.8.2006 § 11:
Vesiliikennelain mukainen lupa F1moottorivenekilpailuun ja harjoituksiin Enonselällä


Pyydetyt  lausunnot
…..

Hämeen ympäris
tökeskus antoi asiasta pitkän, seikkaperäisen lausunnon, jossa se kävi mm. luonnonsuojelulain eri pykäliä lävitse ja  tiivisti seikkaperäisen lausuntonsa näin:

Hämeen ympäristökeskus
…….Edellä olevan johdosta ympäristökeskus
katsoo, että suunniteltu tapahtuma on luonnonsuojelulain vastainen…..
Ympäristökeskus ei puolla luvan myöntämistä.


Oikaisuvaatimukseen liittyy myös selkeä saastelasku F1-kisojen aikaansaamasta valtavasta hiilijalanjäljestä eli minkä verran pelkästään kisoissa käytetty polttoaine tuottaa hiilidioksidipäästöjä, jotka tuhoavat ilmakehäämme.

Sinun tai minun hiilijalanjäljen laskeminen on mahdollista helpon laskurin avulla.


OIKAISUVAATIMUS 2

Toinen oikaisuvaatimus käsittelee F1-kisoja  Lahden kaupungin allekirjoittaman Aalborgin sitoumusten vastaisena.

Aalborgin sitoumuksessa kunnat ja kaupungit sitoutuvat  euroopanlaajuisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisiin  velvoitteisiin toimia niin ekologisesti kuin sosiaalisestikin tulevaisuutta tarkastellen, luontoa ja luonnonvaroja säästäen.

Kaupunginlakimies 27.2.2009
Ns. Aalborgin sitoumuksia koskevassa päätöksessä 15.10.2007 § 179 on ollut kysymys siitä, että sitoumukset sisältävän asiakirjan allekirjoittamalla kaupunki on vahvistanut vuonna 1994 hyväksytyn ns. Aalborgin julistuksen ja määritellyt ne tavoitteet ja toimenpiteet, jotka kymmenestä sitoumusten aihepiiristä ovat oleellisia paikallisten olosuhteiden perusteella. Kysymyksessä on siis ollut strateginen kannanotto.

Kaupunginlakimies  ei taida tietää saati ymmärtää, että juuri ympäristöosaaminen ja Vesijärvi pelastusmäärärahoineen ja projekteineen ovat oleellisia Lahden paikallisille olosuhteille.

Missähän kaupungissa kaupunginlakimiehemme luulee toimivansa –ei ainakaan Lahdessa.

Tai missä kaupungissa kaupunginjohtajamme Jyrki Myllyvirta luulee toimivansa. Hän nimittäin esittää, että molemmat erittäin perustellut oikaisuvaatimukset hylätään.http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=4405&lan=fi
<2005-00691>Aalborgin sitoumukset ja kuntien kestävän kehityksen työ

 

LISÄKIRJOITUS  17.3.2009

Kaupunginhallituksen kokous16.3.2009

§ 180 ja § 181

Kh:n jäsen Kirsti Vaara esitti kaupunginjohtajan päätösesitystä hylättävksi. Hylkäysesitystä kannatti jäsen Antti Holopainen. Kaupunginhallitus äänesti. Tulos oli 9-2 kaupunginjohtajan päätösesityksen voittaessa äänestyksen.
TV