Yklapsen.jpg

Lahdessa liputetaan tänään lasten oikeuksien puolesta. YK:n Lapsen oikeuksien julistamisesta 20.11.1989 on kulunut nyt neljännesvuosisata. UNICEF suosittelee lippujen nostamista salkoon kaikkialla maailmassa, Suomen sisäministeriö on jo määrännyt valtion virastot ja laitokset liputtamaan 20.11. ja suosittelee yleistä liputusta muillekin.

https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/

Unicef-tunnustus lasten oikeuksien ylläpitämisestä on tänä vuonna annettu maan kirjastoille:

Kirjasto pyrkii ihailtavasti, lukuinnon vähentymisestä huolimatta, vastaamaan lasten sosiaalisiin, tiedollisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin. Se pyrkii tekemään itsestään, ei vain lapsille sallitun, vaan lapset tervetulleeksi toivottavan ja turvallisen tilan, olohuoneen - mikä ei tänä päivänä ole itsestäänselvyys.

Kuten tiedämme tässäkin asiassa, lasten mahdollisuuksista käyttää lähikirjastoaan, Lahti kunnostautuu maan kielteisimpänä kaupunkina ja erityisesti kaupunginjohtajamme Jyrki Myllyvirta: hän on kuluneena vuonna lakkauttanut Kiveriön kirjaston, esittää juuri laadittavaan Lahden ensi vuoden tulo- ja menoarvioon kolmen lähikirjaston - Mukkulan, Launeen ja Kärpäsen kirjastojen - lakkauttamista sekä juuri kunnostetun Ahtialan kirjaston siirtoa Ahtialan koulun vierestä terveyskeskuksen ahtaisiin tiloihin. Myllyvirran lasten oikeuksia polkeviin esityksiin kuuluu myös Tiirismaan lukion ja Kannaksen lukion yhdistäminen yli 1000 oppilaan mammuttilukioksi (arvaamattomin, hintavin koulupudokas- ja syrjäytymisseurauksin), samoin Tiirismaan yläkoulun, Lotilan koulun ja Harjun koulun yhdistäminen kasvottomaksi, hallitsemattomaksi lähes 1500 oppilaan mammuttikouluksi. Kun vielä katsotaan päättyvän vuoden 2014 Lahden strategialinjausta, jossa Lahti oli strategiansa painopisteeksi päivittänyt ”Lahti lapsiystävällinen kaupunki” ja todetaan, että varhaiskasvatuspalveluista kuluvana strategiavuonna on lopetettu 90 päivähoitopaikkaa, 2 perheryhmäkotia lakkautettu ja perhepäivähoitopaikkoja vähennetty, liputtamiselle ei liene enää mitään aihetta.

Miksi meidän kuntalaisten on siedettävä tätä samaa jatkuvaa korupuheiden valheellista sarjaa, jossa lapsen oikeuksista paatoksella paasataan ja päinvastaisella sisällöllä, karsimisilla, lakkautuksilla ja kaikkien kasvatusperiaatteiden vastaisilla suuryksiköiden perustamisilla vastataan? Missä on kaupungin sivistyslautakunnan asiantuntijavalta näissä päätöksissä? Entä minne ovat jääneet  lasten kasvamiseen ja opettamiseen koulutetun  pitkälle yli tuhannen ammattilaisen - lahtelaisten päiväkotien ja koulujen opettajien - mielipiteet näitä päätöksiä tehtäessä? Ennen kaikkea missä ovat lasten ja perheiden tasa-arvoinen kohtelu kaupungissamme, saati minne perheiden ja lasten toiveet ovat päätöksissä unohtuneet?

LAhen vaakuna.jpg

Odotan, että vielä ja pian tulisi aika, jolloin näin lasten oikeuksien päivänä 20.11. voin aidosti kaupungissamme liputtaa ja sanoa: "Tee kuten kaupunginjohtajamme esimerkillisesti tekee" -

Vietä enemmän aikaa lasten kanssa. Ole esimerkkinä heille. Puolusta lapsia ja katso, että päättäjät toimivat lasten kannalta oikein.

 

Lähde: Lahden kaupunki/ Esitys lasten ja nuorten lähipalveluiden muutostarpeista ja vaikutuksista toimitilakannassa 2014, 56 sivua