Kartanonpuisto%2016.3.%201.jpg

Kartanonpuisto 16.4.2021

 

Lahden kaupunginarkkitehdin ajattelukykyyn perehtyminen on Rantakartanon suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä opettanut meille kaupunkilaisille uudenlaista Lahti-ajattelua.

Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen on tällaisen ajattelutavan nerokas äiti.

Korkeimman hallinto-oikeuden pitämässä katselmuksessa 30.3.2012 sen jäsenten, meidän tilaisuuteen kutsuttujen asukasaktivistien sekä Lahden kaupungin hallinnon edustajien kiertäessä  Rantakartanon aluetta ja kolmekymmenhenkisen seurueemme pysähtyessä Lahden kartanon Historiallisen museon korttelikulman puiden kohdalle ja katsellessa Vesijärvelle Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori kysyi:

"Mitä näille puille tapahtuu. "

Ja vastaus tuli Karvinen-Jussilaiselta silmää räpäyttämättä:

"Puut säilyvät, mutta ne kaadetaan."

Historiallisen museon tontin hienot tammet ja Kisapuiston reunan ainutlaatuiset poppelien ja hopeapajujen kujat siis säilyvät, mutta ne kaadetaan?

Nyt vasta vuosia Karvinen-Jussilaisen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle sanoman ja sen sisältämän kaavoituskielenkäytön saamme me lahtelaiset konkreettisesti kokea. Sama karvis-jussilalainen logiikka on jo Toriparkin yhteydessä säilyttänyt komeat nuoret lehmukset ja hienon vanhan poppelin, jotka siis säilyvät, vaikka ne kaadettiin. Samoin on käynyt myös monelle Historiallisen museon tammelle, sillä kaatamisensa jälkeen upeat puut ovat erilaisiksi penkeiksi ja laudoiksi tehtyinä todellakin säilyneet.

Hopeapajut%203.jpg

Valokuva Christian van Niftrick

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2017/04/puut-sailyvat-mutta-ne-kaadetaan-1

Kyn%C3%A4.jpg

 

Juuri näinä huhtikuun 2021 päivinä

Lahden Rakennus- ja ympäristölupalautakunta valistaa meitä Lahden asukkaita. Kaupungin puistot eivät olekaan meille kaikille tarkoitettuja, vaan ainoastaan lähinaapureille. Kun me, jotka viikoittain käyskentelemme Ainopuistossa eli kaupunkimme yhden kauneimman rakennuksen Historiallisen museon & Fellmanin kartanon puistossa, niin kaikki mitä sen ympäristön hoidossa tapahtuu, kuuluu vain osallisille, tuon puiston lähinaapureille. Puiston lähinaapureita ei ole muita kuin Lahden kaupunki, sillä tiet puiston tontin joka puolella erottavat sen varsinaisista lähinaapureista.

Ainopuisto%206.4.jpg

Tähän koko  Kartanon puiston & Ainopuiston käsittävään karttaan toimituksemme on merkinnyt punaisella rastilla ne puut, jotka Lahden kaupungin Rakennusvalvonta on lupapäätöksessään 26.2.2021 merkinnyt toimenpideluvassaan kaadettaviksi. Huomaa, että suurin osa Lahdenkadun mäen melua ja saasteita suodattavasta puustorivistöstä ollaan hävittämässä.

Toimenpidelupapäätöksestä teki oikaisuvaatimuksen Salpausselän Luonnonystävät ry.

 

 Oikaisuvaatimus Ainopuiston toimenpideluvasta 398-2021-93

Salpausselän Luonnonystävät ry (jatkossa SSLY) esittää tyytymättömyyden kyseisen lupa-asian valmistelusta ja lupaprosessin käsittelystä. Saamamme tiedon mukaan Historiallisen Museon puistosta poistetaan 18 kappaletta vaahteroita ja lehmuksia ja muita huonokuntoisia puita. Lupa-asiakirjoissa on kirjattu, hankevalmistelussa ei katsottu tarpeelliseksi kuulla naapureita, koska toimenpiteen katsottiin olevan niin pienimuotoinen. SSLY katsoo, että lupaprosessin olisi pitänyt olla avoin ja läpinäkyvä, mitä se ei todellakaan ollut. Kyseinen puisto on monille kuntalaisille arvokas kaupunkipuisto, ikävä vain puistoa on hoidettu huonosti ja vanhojen puiden hoitoa on laiminlyöty. Olemme yrittäneet tutustua kaupungin kotisivuilla kyseiseen toimenpidesuunnitelmaan. On todettava, että kauniisti piirrettyä puistosuunnitelmaa on vaikea tulkita. Siinä on niin paljon merkintöjä, että poistettavia puita on hankala erottaa kuvasta.

Verkkotilaisuus, joka järjestettiin 18.3.2021, oli armotta aivan liian myöhään. Yleisinfo olisi pitänyt jo tehdä vuoden 2020 puolella niin, että lahtelaiset olisivat päässeet tuomaan kantansa suunnitteluun.

.....

Lahti, Euroopan Ympäristöpääkaupunki 2021 ei ainakaan tässä suunnitteluprosessissa eikä luvan
käsittelyssä ole edistänyt osallisuutta eikä vuorovaikutusta.
Haluamme myös tiedustella, miksi monta puuta sisältävä kaatamishanke ollaan toteuttamassa
ilman maisematyölupaa? Näkemyksemme mukaan kyseinen puunkaatohanke edellyttää MRL:n
mukaisen luvan! Kaadettavaksi esitetyt puut tulee merkitä värinauhoilla, koronaetäisyydellä
asukkaiden tulee saada infoa puiston kehittämisestä ja keskustella asiantuntijoiden kanssa.
Näkemyksemme mukaan näin puutteellisesti valmisteltu hakemus ja päätös eivät voi olla
lainmukaisia.
Käydessämme keskustelua kaupungin vihertoimen edustajan kanssa kyseinen henkilö kehtasi väittää, mikäli nyt puiston kunnostus viivästyy, paikalle saatetaan rakentaa kerrostaloja. Ainakaan tuo väite ei perustu olemassa oleviin maankäyttöratkaisuihin, mutta haluamme tietää, miksi virkahenkilöt käyttäytyvät näin asukkaita syyllistäen!

(Yllä toimituksen ote Oikaisuvaatimuksesta)

 

Päätös ylläolevaan oikaisuvaatimukseen

Lahden kaupunki, Rakennus- ja ympäristölupalautakunta, 06.04.2021 § 23

(Kokouspaikka: sähköinen kokous Teamsin välityksellä)

”Koska oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa tai haltija eikä valittajan voida katsoa olevan sellainen taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa on se jätettävä tutkittavaksi ottamatta.”

(Yllä toimituksen ote lautakunnan keskeisimmästä päätöksen osasta)

 

 

Päätöksen siitä, että me kaupungin asukkaat emme saa oikaista virheellistä suunnittelua, jossa upeat kartanoon kuuluvat puut kaadetaan ja tilalle istutetaan muutama outo koivulajipuu ja pari tammea, ovat tehneet Lahden Rakennus- ja ympäristölupalautakunnan seuraavat jäsenet:

Savurinne Reijo puheenjohtaja, Kirvesmies Tarja jäsen, Raaska Riikka jäsen, Wallenius Jani jäsen, Öster Kirsi jäsen, Carroll Paul jäsen, Rissanen Jari jäsen, Kaartinen Leena jäsen, Kautto Vuokko jäsen, Lehto Rami kaupunginhallituksen edustaja,

Alho Olli esittelijä, Kemppainen Mika esittelijä, Laitinen Tarja asiantuntija, Blomgren Cecilia asiantuntija, Sivonen Markku asiantuntija, Heikkilä Hermanni asiantuntija

Punaisella kirjoitetut nimet pyrkivät myös uuteen Lahden valtuustoon kesäkuun 2021 vaaleissa.

 

Ei ole vaikea selvittää myös oikaisuvaatimuksen tehneen Salpausselän luonnonystävien nykyisen hallituksen  kokoonpanoa. Siinä on kaupunkimme vuosikymmenten ajan aikaansaavin, kansainvälisesti tunnustetuin, Lahden ympäristöasiantuntija Kari Porra, jolle juuri viime vuonna annettiin Lahden mitali kaupungin merkittävimmästä, pitkäkestoisesta ja laaja-alaisesta ammattimaisesta ympäristötyöstä, siinä on Helsingin yliopiston vieraileva tohtoritutkija Marju Prass, on huipputasoinen luontokuvaaja Markku Lehtinen, tohtoriväitöskirjan tehneitä, lintuharrastuksesta palkittuja luontoeksperttejä, huippu luonnonmenetelmäpedagogi, tunnustettu kirjastonhoitaja ym. Tällaiselle asiantuntijajoukolle Lahden rakennus- ja ympäristölupalautakunnalla on kanttia sanoa, etteivät he ole taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös kuuluu.

 

Ainopuisto%2016.4.21%202.jpg

Kuva 16.4.2021

Nämäkin kaupunkimme historiaa henkivät puut  Ainopatsaan ympäriltä kaadetaan. Samalla poistetaan kaupungistamme taas kerran merkittävä sukupolvista kertova kokemus, arvokkuus ja menneisyys sekä korvaamaton kesäinen idylli ja herkkä luontokokemus.

 

Kapteeni%20ja%20rullatehtaan%20ino%20c.j

Punaiset%20ruusukkeet%201.jpg

Ainopuiston teatterin esitykset kesinä 2016 ja 2017 elivät Lahden kartanon komeassa puistossa keskellä  entisen Lahden kylän tärkeintä ajan ja seudun korkeinta päätösvaltaa, kapteeni August Fellmanin omistaman kartanon puistoa.

 

             Lyijykyn%C3%A4.jpg

Poimintoja keskeisistä lakisäädöksistä

YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI 2014

5 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

2) ympäristön pilaantumisella sellaista päästöä, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa:

d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä;

e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä

 

191 §

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) asianosaisella;

2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät

 

KUNTALAKI 2015

Oikaisuvaatimusoikeus § 136-139

Lautakunnan, lautakunnan jaoston ja lautakunnan alaisen viranomaisen päätöksestä tehdään oikaisuvaatimus lautakunnalleOikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kunnan jäsen on:

  1. henkilö, jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on (kunnan asukas);
  2. yhteisö, laitos ja säätiö, jonka kotipaikka on kunnassa; sekä
  3. se, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa.

Yhteisöjä ovat esim. seurakunnat, kuntayhtymät, osakeyhtiöt, osuuskunnat ja yhdistykset. Oikeushenkilön kotipaikka määräytyy yleensä sääntöjen, yhtiöjärjestyksen, perussopimuksen tai vastaavan perusteella

 

Maankäyttö- ja rakennusasetus 1999

46 §
Puiston tai muun yleisen alueen suunnitelma
Maankäyttö- ja rakennuslain 90 §:n 4 momentissa tarkoitetussa puiston tai muun yleisen alueen suunnitelmassa tulee esittää alueen rakentamisen ja käytön periaatteet.
 

Jos puiston tai muun yleisen alueen suunnitelmalla on erityistä merkitystä siihen rajautuvien alueiden kiinteistön omistajien tai haltijoiden, alueen käyttäjien tai ympäristökuvan kannalta, aluetta koskevan suunnitelman valmistelussa on noudatettava soveltuvin osin samaa menettelyä kuin katusuunnitelman valmistelussa

 

Lis%C3%A4liite.jpg