972672.jpg

Lahti kulutushysteriassa

Kun luen Lahden strategioita, löydän sieltä vain pari kohtaa, joissa kaupunkimme kehittämisnäkymissä on valoisaa tulevaisuutta meille lupaavia periaatteita, mutta kymmenittäin iskulauseita, joissa Lahtemme tulevaisuus sinetöidään lisääntyvän kulutuksen, ihmismäärän kasvun ja talouden kaikkinaisen määrän kasvattamiseen.

Lahden  elinkeinostrategia, kansainvälistymisstrategia, kaupungin strategia ja kaupungin henkilöstöstrategia ovat kyllästyttävän pitkiä listoja kaupungin tulevaisuusnäkemyksistä ja tavoitteista vuoteen 2025 – listoja, joiden lopputuloksena näkyy pinnallinen  talouskasvu, mutta todellisuudessa ihmisyhteisön onnellisuuden lopullisen tuhon merkit.

Lahti –yhteisömme laahautuu strategioillaan yhä syvemmälle niihin upottaviin uriin, joihin miltei jokainen eurooppalainen ja amerikkalainen yhteisö on jo vajonnut: talouskasvu ja sen kiihdyttäminen, alueen ihmismäärän paisuttaminen ovat iskostuneet kuntajohtajien, luottamuspäättäjien aivokuoriin vailla niiden ihmisiä ja yhteisön elämisen lopullisesti tuhoavaa tietoa.


Hyvinvoinnin lisäämien ei-kulutuksellisin keinoin

1275892644_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Finlandia-talon kalliolle kokoontui eilen kymmenittäin tutkijoita ja tavallisia kansalaisia piknikille pohtimaan maailman vaihtoehtoisia tulevaisuusmahdollisuuksia.

Eilen kautta maailman kokoontui toisinajattelevia filosofeja, kansainvälisiä talous- ja kansatieteilijöitä, eurooppalaisen ympäristöpolitiikan korkeantason tutkijoita sekä tavallisia ihmisiä köyhyyseleisesti piknikille puistoihin ympäri maapallon pohtimaan maailman tulevaisuuden tilaa: liikkeen nimi on Degrowth. Sen jalansija on suurimmillaan Ranskassa, Espanjassa, Italiassa ja Britanniassa. Sivistysvaltio Ranskassa on jo degrowth -puolue.

1275919997_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Degrowth, suomeksi kohtuutalous, kasvuton talous, kestotalous ja myötämäkiyhteiskunta (Timo Järvensivun kaaviona vuodelta 2010)

 

Ihmiset ja ympäristö

Menestystä mitataan tänään yksinomaan talouskilpailulla.
Menestyksen mittariksi voimistunut degrowth-ajattelu nostaa vastakohdaksi ja tärkeimmäksi sen, miten järjestelmä pitää huolta ympäristöstä ja ihmisistä.

Keinot ovat selvät: kaikenlainen kuluttamisen lisääminen aiheuttaa pitkäaikaista ympäristön tuhoamista ja sosiaalista epätasa-arvoa. Niinpä taloudellinen kasvu jäädytetään parinkymmenen vuoden kuluessa, köyhyys ja työttömyys puolittuvat työn jakamisella ja vapaa-ajan lisäämisellä. Ylimitoitetun jatkuvan kasvun ihanteen hylkääminen tuo tilalle kasvihuonepäästöjen vähenemisen, yhteisöllisyyden, vähempään tyytymisen ja onnellisuuden.

1764504.jpg

Piknikillä Pikku-Vesijärven puistossa

Degrowthlaisittain ajatellen Lahti muuttuisi strategioiltaan täysin, mm. kaupungin sitoutuminen kestävän kehityksen periaatteisiin on jo nyt virhe – se kun lopulta nojaa myös jatkuvan talouskasvun päämääriin. Tulevaisuudessa olisi vain kaksi Lahden strategiatavoitetta: ihmisistä ja ympäristöstä huolehtiminen.

Lahti –yhteisö tähtäisi onnellisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen ei-kulutuksellisin keinoin jakamalla työtä, lisäämällä vapaa-aikaa, kuluttamalla vähemmän, käyttämällä aikaa taiteeseen, musiikkiin, perheeseen, kulttuuriin ja yhteisön erilaisiin aktiviteetteihin ja kanssakäymisiin.

Esimerkiksi: Lahden seudun kehitysyhtiö Lakes menettäisi turhana järjestelmänä kokonaan merkityksensä. Paikallisen Etelä-Suomen Sanomien nykyiset mainosten valtaamat sivut muuttuisivat ei-kulutuksellisia toimia ja tapahtumia esitteleviksi ja mielenkiintoisiksi lukea. Seudullisen osuusliike Hämeenmaan Lahden alueen valloitus muuttuisi palveleviksi pikkukaupoiksi kaikkialle kaupunkiimme.


Asennemaailmamme muutoksen aikakauteen

 

1252549465_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Viime vuosisadan alkukymmeniltä lahtelaisille ja tuleville sukupolville säilynyt kaunis rakennus keskellä Lahtea (Töyrykatu 5) odottaa parhaillaan päätöstä saada jatkaa elämäänsä eri yhteisöjen kokoontumispaikkana.


Kun Osmo Soininvaara paraikaa laatii Suurlahden mallia Lahdelle ja lähikunnille, nuo yllä olevat degrowthlaiset periaatteiden toteuttamismallit antavat Lahden kaupunkiyhteisölle modernit, tulevien sukupolvien elämänmahdollisuuksia kunnioittavat takeet ja muuttavat Lahden maailman esimerkkikaupungiksi ihmiselämän onnellisuudesta hyvässä, ei-kaupallisessa yhteisössä ja luontoympäristössä. 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Degrowth

2010681.jpg

Lahden kaupunginjohtajalle jätettiin 28.5.2010 yli 1000 lahtelaisen allekirjoittama kuntalaisaloite, jossa vaaditaan kaupungin muuttamista henkiselle hyvinvoinnille suotuisaksi elinympäristöksi.