Joskus on hyvä vaikkapa vain jälkikäteen vilkaista, miten meidän kuntalaisten valitsema korkeimman tason luottamusedustajisto, kaupunginvaltuusto hoitaa asioitamme.

Melkoisen surkeaan lopputulokseen tulemme kerta toisensa jälkeen. Palaamme aina samaan onnettomien päätöshierarkioiden lähtöruutuun - demokratia eli kansantahdon toteutuminen on kaventunut kaupunginhallituksen, virkamiesten ja kaiken päättämisen väliin tulleen kaupunkikonsernin yksinvaltaisten toimien ja sen palvelujen kallispalkkaisen konsernipalvelujohtajan ylivallassa. Ei ihme, että näin vaalien lähestyessä muutama kaupunginvaltuutettu rupeaa jo asiasta taas kirjoittelemaan aviiseihin.

 

Kaupunginvaltuustolla on siis todellinen pelkän leimasimen tehtävä päätöksissämme. Sääli valittuja, hyvässä uskossa neljäksi vuodeksi yhteisiä asioitamme hoitamaan uhrautuneita ja niitä päättämään luulleita valtuutettujamme!

 

Valtuuston%20kokous.jpg

Lahden kaupunginvaltuuston kokous 31.8.2020

Nyt kaupunginvaltuustomme oli koronakokouksessaan valloittanut Sibeliustalon yhden suuren salin tilan. Siellä etäisyydet toisiin valtuutettuihin olivat riittävän suuret. Valtuutetuille annettiin ohjeet käyttää puheenvuoroissaan salissa kauaksi muista valtuutetuista sijoitettuja mikrofoneja sekä olla niitäkin käsin koskettelematta. Valtuutetuilla oli myös käsidesejä käytössä sekä jaossa maksuttomia maskeja, mutta vain yksi heistä kehtasi sitä käyttää - olisi meille valtuuttomille alamaisille malliksi voinut useampikin niin tehdä.

 

Otan tuosta kokouksesta omaan harvapiikkiseen jälkikäsittelyyni Tarkastuslautakunnan, jolla on ylin valta puuttua kaikkeen laittomuuteen ja virheelliseen menettelyyn kaupunkimme budjetin, varojen ja laillisuusmenettelyjen osalta.

 

Lahden%20tarkastuslautakunta.jpg

Kaavio%20talousarviosta.jpg

 

§ 59 Vastauksen antaminen kaupunginvaltuustolle tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta

Käsittelyjärjestys tässä asian valtuuskokouksen vaiheessa on, että tarkastuslautakunta oli tehnyt vuoden 2019 tarkastuskertomuksen, jossa tarkastuslautakunta oli löytänyt huomautettavaa kuudesta kohdasta ja  Lahden kaupunginhallitus antanut nyt vastauksensa tarkastuslautakunnan huomautuksiin valtuustokäsittelyä varten.

Toimitus korostaa kaupunginhallituksen vastaukset ruskealla värillä.

 

Reijo%20Oksanen3.jpg

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Lahtinastolan Reijo Oksanen käytti ensimmäisen puheenvuoron, josta lyhyt referointi:

Reijo Oksanen totesi kaupunginhallituksen vastanneen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan antamiin huomautuksiin kaikkiaan kuuteen lautakunnan tekemään huomioon:

 

1.Strategian epärealististen väestöennusteiden suhde toteutettavien palveluiden mitoituksiin. Lautakuntaa kiinnosti strategian toimeenpano tältä osin. Palveluja ei ole syytä mitoittaa strategian mukaisten väestöennustusten mukaisiksi.

Lahti käyttää kolmea eri ennustelinjaa, joista kaksi on tavoitteellista ja yksi on ns.trendilinja. Kaupungin palveluiden suunnittelu perustuu trendiennusteisiin. Se on realistisempi kuin ylioptimistisiin tavoite-ennustuksiin uskominen.

 

2.Tarkastuslautakunta toivoi hyvinvointijohtamiseen selkeyttä. Kaupungin ja ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän rajapintojen hoitamisessa on ollut paljon toivomisen varaa. Asiassa on ollut paljon epäselvyyttä. Vastauksen mukaan asia on keskeneräinen. Kaupungin omakin organisaatio on kehitys- ja muutosvaiheessa. Toivottavasti nämä kuntalaisten tärkeimmät palvelut tulevat kuntoon mahdollisimman pian, totesi Oksanen.

 

3.Tarkastuslautakunta oli huolissaan Sap-Hr henkilöstötietojärjestelmän toimivuudesta ja kustannuksista. Lautakunta toivoi vertailua muihin henkilöstöjärjestelmiin. Henkilöstöpalvelut on käynnistänyt selvityksen, jossa vertaillaan kahta eri henkilöstötietojärjestelmää. Kaupunkikonsenipalvelujen tutkimustilauksessa vertaillaan kahta eri järjestelmää, niiden hintoja ja etuja. Tutkimus valmistuu syyskuun lopussa. Tarkastuslautakunta kiittää tästä lyhimmästä, mutta selkeimmästä vastauksesta.

 

4.Kaupungin tarkastuslautakunta on huolissaan Kuntien Tieran toiminnan kalleudesta. Siihen osallistuminen ei ole tuonut tavoiteltuja 2-4 miljoonan euron säästöjä. Kaupunginhallirtus pitää kaupungin edustusta Tierassa tärkeänä. Toivottavasti jatkossa nämä säästöt syntyvät kaupungin edustajien työllä tässä yhtiössä.

........................................................................................................................................................................

Tiera on kuntatoimijoiden ICT-kumppani

Valtakunnallisena, kuntaorganisaatioiden omistamana yhtiönä tarjoamme laadukkaita ja tuotteistettuja ICT-palveluita ja digiratkaisuja asiakkaidemme sujuvan arjen ja toiminnan kehittämisen tueksi.

Olemme omistaja-asiakkaidemme luotettu asiantuntija ja kumppani. Kuntakentän asiantuntemuksen lisäksi käytössä ovat valmiiksi kilpailutetut ja yhteentoimivat kuntaratkaisut.

............................................................................................................................................................................

 

5.Tarkastuslautakunta kummasteli sivistysjohtajan rehtorille antaman huomautuksen käsittelyä, siltä osin kun laadittiin lausunto Eduskunnan oikeusasiamiehelle. Ihmettelimme, mikä intressi kaupungilla on hankkia ulkopuolinen kallis asiantuntija ja asettaa eduskunnan oikeusasiamiehen asiantuntemus kyseenalaiseksi.

 

kynä.jpg

Tässä vaiheessa kokousta - selkeästi, viileän asiallisesti kokousta johtanut valtuuston puheenjohtaja Lahtinastolan Hannu Rahkonen huomautti Oksasta puheenvuoron kestosta. Miksi. Eikö juuri Tarkastuslautakunnan tehtävä ole antaa mahdollisimman tarkka ja asioihin perehtynyt selonteko käsityksestään kaupungin edellisen vuoden tilien hoidosta ja kaupunginhallituksen vastauksesta valtuutetuille. Kokousta seuranneelle kaupungin asukkaalle jäi epäselväksi, miten tätä asiaa tarkastuslautakunta tai kaupunginhallitus oli viimeksi hoitanut. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja harppoi esityksensä viimeisessä minuutissaan nopeasti loppuun näin:

"Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota, että tilintarkastusta kilpailutettaessa valitaan edullisin hinta, mutta itse tilintarkastuksessa kikkaillaan erilaisilla lisätöillä, jotka nostavat hinnan korkealle. Esimerkiksi tilintarkastuskertomus maksoi 30 000 euroa, mutta siihen liittyviä lisätöitä tilattiin kaikkiaan 200 000 eurolla. Tarkastuslautakunta vaatii jatkossa yhtenäiset käytännöt asiantuntijoiden ja konsulttipalvelujen käytölle. Sen vuoksi tilintarkastuksessa on nyt sopimuskohta, joka edellyttää yli kymmenen päivän työstä lupaa tarkastuslautakunnalta. Kiitän kaupunginhallitusta hyvistä vastauksista. Tarkastuslautakunta perehtyy niihin myöhemmin."

 

Keskustelu jatkui:

 

Erkki%20Nieminen2.jpg

Valtuutettu Erkki Nieminen lausui mm.:

” Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan ominaisuudessa pari sanaa. Noin yleishuomiona kiitän noista vastauksista, niihin on paneuduttu ja vastaukset on olleet pelkkää asiaa....Mä olen itse ollut aika kauan tarkastuslautakunnassa.... Haluan vielä sen verran korostaa kun tääl on nuorempiakin valtuutettuja, että Lahden kaupungin tarkastuslautakunta on valtakunnallisestikin erittäin arvostettu ja saanut kunniaa. Suomessahan on järjestetty ns. Suomenmestaruuskilpailut siitä, mikä kunta tai kaupunki tekee parhaan tilinpäätöksen arviointikertomuksen. Tampereen yliopisto on sitä hoitanut. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana valtuutettu Wahter sai tämän merkittävän arvostuksen ensi kertaa ja toinen kerta oli, kun allekirjoittanut oli tarkastuslautakunnan puheenjohtajana…”

kynä.jpg

Tällä kohden kokousta viimeistään selvisi meille kaupungin asukkaille, miten muutamat valtuutetut selviävät kärkipäähän valtuustossa käyttämistään puheenvuorojen suurimmista lukumääristä. Myös kaksi muuta saman puolueen Niemistä paljon nuorempaa valtuutettua oli jo § 56 aloitteen Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi Lahdessa -yhteydessä käynyt kertomassa oman erinomaisuutensa ja aikaansaannoksensa toimistaan aloitteen päätöspykälän yhteydessä. Tämä kissanhännän nostamistapa lienee puolueessa vanhemmilta jäseniltä opittu tapa päästä puheenvuoromääräkilpailun kärkisijoille.

 

Vatuutettu Jorma Ratia:

"Tierasta ollaan oltu valtuustossa huolissaan jo viimeiset kymmenen vuotta.

Jorma%20Ratia.jpg

 

”….Muutamalla sanalla rehtori Akolan tapauksesta, kun sattumalta nyt siihen olen hyvin perehtynyt, niin kyllähän tämä vastaus on aivan omituinen. Täällä sanotaan näin, että Kaupunginhallituksen mielestä oikeusasiamiehen linja merkitsi kaupungin työnjohto-oikeuden kaventamista. Ja koska kaupunki on suuri työnantaja, on kaupungin syytä selvittää oikeusasiamiehen kanta kunnolla. Ja sitten hankittiin lausunto 100 sivua, joka käsitteli perusoikeuksien kansallisia ja kansainvälisiä linjauksia. Mutta sehän ei liittynyt mitenkään, ei mitenkään apulaisoikeuasiamiehen päätökseen. Eihän apulaisoikeusasiamies käsitellyt työnjohto-oikeuden linjauksia, vaan hän käsitteli toimialajohtajan varoituksen laitonta antamista ja niiden perusteita. Siinähän oli yksityiskohtaisesti selvitetty, miksi kaikki perusteet olivat lainvastaisia. Ja mitä teki kaupunginhallitus. Ei mitään. Kyllä minusta on aika häpeällistä. Lausunto maksoi 10 000 euroa. Siinä lausunnossa ei otettu mitään kantaa itse asiaan. Lahden kaupungilla on tiettävästi neljä lakimiestä tällä hetkellä palveluksessaan. Miksei käytetty heidän asiantuntemustaan. Oliko asia jotenkin kiusallinen  en tiedä  Mitä tekee neljä lakimiestä, jotka eivät osaa antaa lausuntoa ja hankitaan sitten ulkopuolinen asiantuntija. Tää on minusta sitten huippu se, että eduskunnan oikeusasiamiehen päätös on perusoikeuksista, ei siel mitään puhuttu perusoikeuksista ja siitä mitä perustuslaki sanoo. Siinä käsiteltiin rehtori Akolan saamaa varoitusta.  En mä ymmärrä tällaista ollenkaan. Mutta ehkä mä olen liian vanha ymmärtämään. Kiitos. "

 

 

kynä.jpg

En aivan varma ole Ratian vuosia jatkuneesta melko häilyvästä ja kovin impulsiivisesta päättämistavasta monien asioiden kohdalla, mutta juuri toimialajohtajan antamasta huomautuksesta rehtorille Ratia ansaitsee asiaa hoitaneena juristina myönteisen noteerauksen, sillä hän on varmasti tässä asiassa Lahden asiantuntevin ja tietävin.


 

Maallikkona kysynkin. Mitä oikeasti tässä asiassa on tapahtunut tarkastuslautakunnan tekemälle 5. kohdan huomautukselle - oikeusasiamiehen päätökselle: Oikeusasiamies päätöksessään - todettuaan sivistysjohtaja Tiina Granqvistin  alaiselleen antaman huomautuksen laittomaksi - velvoitti Lahden kaupungin hyvittämään asian väärin kohdellulle rehtorille. Miten se on tapahtunut - me Lahden asukkaat emme ole sitä kuulleet vieläkään. Nyt tarkastuslautakuntakin on luopumassa varsinaisesta asian selvittelystä ja siirtää asian pelkästään talousasiaksi vaatimalla yhtenäiset käytännöt asiantuntija- ja konsulttipalvelujen käytännölle.          

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja lausui kiitokset kaupunginhallituksen antamista hyvistä vastauksista. Miksi? Vastauksethan olivat täysin ympäripyöreitä kuten - asia on keskeneräinen, kaupungin omakin organisaatio on kehitys- ja muutosvaiheessa, asia valmistuu syyskuun loppuun mennessä, on valmisteilla ja muita toivottavasti asia etenee – kaltaisia sanahöpinöitä.

Hämmästelemme, että Lahti voi heittää 200 000 euroa  noin vain ylimääräisesti lisätöihin tarkastuskertomuksen aikaansaamiseksi, kun on ensin kilpailuttanut edullisimman (30 000 euroa maksavan) talousarvon tekemistarjouksen. Päivittelemme, että tarkastuslautakunta toimii ilman aikomustakaan hoitaa tai velvoittaa asianosaisia laittamaan havaitut epäkohdat  kuntoon.

 

Tuntuu, että Lahden kaupunginhallitus ei ota omassa hallintobyrokratian ylivallassaan tosissaan tarkastuslautakunnan tärkeää tehtävää ja niin tarkastuslautakunnan on hampaattomana ruvettava vain nyökyttelemään monelle asialle, jotka ovat jääneet rempalleen.

 

Valtuusto%20edest%C3%A4%2031.8.20.jpg

 

Siinä samassa aliarvioinnissaan kaupunginhallitus syyllistyy koko kaupunginvaltuuston ja sen lautakuntien työn vähättelyyn. Valtuustohan voisi päättää vaikka tilintarkastuskertomuksen yhteydessä kaupungin tilien hylkäämisestä,- tai ehdottaa konsernipalvelujohtaja Mika Mäkisen erottamista, koska hän pyysi poistua jäävinä ja vastuullisena tämän tilintarkastuskertomuksen huomautuksista. Monet tarkastuslautakunnan esiin nostamat asiat ovat todella häpeällisen huonosti, tuhlailevasti ja vastuuttomasti kaupungissamme hoidettuja ja Lahti-kaupungin mainetta pilaavia ja olleet sitä jo usean vuoden ajan.

 

PS

Lukijani voi itse tutkia tämän 47-sivuisen arviointikertomuksen. Lahen uutisia on jo aikaisemmin kertonut mm. arviointikertomuksessa mainituista kärkihankkeista ja niiden tuloksista.

https://www.lahti.fi/PaatoksentekoSite/LautakunnatSite/Documents/lahti_arviointikertomus_2019.pdf

 

Artikkelin kuvamateriaali Lahden kaupunginvaltuuston kokouksesta 31.8.2020 ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 2019.

 

Lis%C3%A4liite.jpg