Loppiaisena 6.1.2018 Lahdessa ilmestyvä Etelä-Suomen Sanomat julkaisi laajan artikkelin Lahden peruskoulujen hälyttävän huonosta opetusilmapiiristä (sivut 2-4). Kun Lahen uutisia on inkluusiota ja erityisopetusta sekä Lahden koulutilannetta käsitellyt jo reilu vuosi sitten kolmessa artikkelissaan, sain lukijalta pyynnön palauttaa ne tähän uudelleen luettavaksenne.

TV

 

Perjantaina, 21. lokakuuta 2016

Lahden kouluelämä mutapainissa 1

Aapinen.jpg

Tänä syksynä pieni lahtelaiskoululainen odotti innolla elämänsä ensimmäistä oppikirjaa. Pettymys oli kuitenkin suuri, sillä hän sai käytetyn, kulutetun, alleviivaillun ja hieman jo nuhruisen aapisen pieniin käsiinsä.

Juuri samaan aikaan aloitti Lahden peruskouluorganisaatiossa uusi, nyt jo viides byrokratiaporras kolmen korkeasti palkatun miehen voimin kaupungin kouluelämän kehittämisen. Olisiko jotakin suhteellisuudentajua löydettävissä rahankäytössä ja jatkuvan byrokratian paisuttamisessa oppilaan oikeuksien kustannuksella.

 

 

Tämän kolmiosaisen artikkelikokonaisuuden ensimmäinen osa selvittää lukijalle valtion kouluhallinnon kyseenalaista linjaa matkivan Lahden ylisuuren koulubyrokratian vaikutusta peruskouluissa nykyisin vallitsevaan opiskeluilmapiirin levottomuuteen.

 

Toisessa osassa artikkeli tyrmää Lahden peruskoulusta vastaavien kouluviranomaisten harhakäsitykset uuden opetussuunnitelman velvoittavuudesta opetuksen järjestelyihin.

 

Viimeisessä osassa artikkeli pyrkii todistamaan perusopetuksen ainoaksi tehtäväksi jokaisen yksilön ainutkertaisuuden, monipuolisen kunnioittamisen ja jalostamisen.

 

Lue koko artikkeli: https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2016/10/lahden-kouluelama-mutapainissa

 

 

 

 

 

Perjantaina, 4. marraskuuta 2016

Lahden kouluelämä mutapainissa 2.

Opertussuunnitelman%20perusteet.jpg

Tämä artikkeli valaisee Suomen perusopetuksen toteuttamiseksi annettuja määräyksiä sekä niiden paikkakuntakohtaiseksi käytännöksi tehtyä ohjekirjaa - Opetussuunnitelmaa.

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2014 on kaksi vuotta sitten julkaistu valtioneuvoston, opetusministeriön ja opetushallituksen koulusäädösten mukainen 463-sivuinen asiakirja, jonka määräysten ja ohjeiden pohjalta laaditaan paikkakuntakohtainen perusopetuksen opetussuunnitelma.

Lue koko artikkeli: https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2016/11/lahden-kouluelama-mutapainissa-2

 

 

 

Maanantaina, 12.joulukuuta 2016

Lahden kouluelämä mutapainissa 3.

Opertussuunnitelman%20perusteet.jpg

 

Tämän kolmiosaisen artikkelikokonaisuuden ensimmäinen osa selvitti lukijalle valtion kouluhallinnon kyseenalaista inkluusion ja integraation linjaa myötäilevän ja matkivan Lahden ylisuuren koulubyrokratian vaikutusta kouluissa nykyisin vallitsevaan opiskeluilmapiirin levottomuuteen.

Osa 1, http://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2016/10/lahden-kouluelama-mutapainissa

 

Toisen osan artikkeli tyrmäsi Lahden perusopetuksesta vastaavien kouluviranomaisten harhakäsitykset opetussuunnitelman velvoittavuudesta sekä Lahden opetussuunitelman laatijoiden ala-arvoiset tulkinnat uusiksi perusopetuksen opetussuunnitelman keskeisiksi sisällöiksi.

Osa 2. http://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2016/11/lahden-kouluelama-mutapainissa-2

 

Tässä viimeisessä, kolmannessa osassa pyrin todistamaan oppivelvollisuuskoulumme jokaisen yksilön ainutkertaisuuden, monipuolisen kunnioittamisen ja jalostamisen kasvatuksen ja opetuksen päätehtäväksi.

 

Artikkelikuva.jpg

 

Lue koko artikkeli: https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2016/12/lahden-kouluelama-mutapainissa-3

 

Lis%C3%A4liite.jpg