Lahden kaupungista on monen kaupungin huonon esimerkin tapaan vajaa vuosi sitten tullut hajautettu ja kansalaisten kannalta vaikeasti hahmotettava suuri hallinnollinen, sekava yksikkö. Me kuntalaiset joudumme nykyisin asioimaan Lahti kaupunkikonserni -nimisen kasvottoman järjestelmän kanssa.

https://www.lahti.fi/tietoa-lahdesta/kaupungin-organisaatio

 

Lahden%20valtuusto%202018.jpg

 

Lahden kaupunginvaltuutettujen käsitykset omasta oikeassa olemisestaan nojaavat heidän luuloonsa, että me äänestäjät olemme antaneet heille tämän täyden ymmärryksen äänestämällä heitä. Julkiseen kaupunkilaisille annettavaan tietoon sekä vielä suurempaan, salattuun kaupunkiyhtiöiden maallikkojäsenille, kaupunginvaltuutetuille, lautakunnan jäsenille annetun tiedon luotettavuuteen liittyy meidän kaupunkilaisten kerran neljässä vuodessa allekirjoittama valtuutus, jonka annamme äänestysnumeron kirjoittamalla. Tällaista kaupunkilaisten äänestyksellä valitsemaa demokratiaa kaupunginvaltuustomme jokainen jäsen kokee joka päivä neljän vuoden ajan edustavansa.

 

Tällaisessa demokratia-ajattelussa on politiikanpelureiden helppo juonia ja esittää päätöksiä suoraan alaistensa, kaupungin nöyrien tai viekkaiden virkamiesten kanssa, jopa näiden aloitteesta. Vaikka noissa päätöksissä ei järkeä, logiikkaa, taloudellisuusajattelua olisi, ne saadaan jo etukäteen manipuloitua vähintään tuon yhden äänen enemmistöpäätökseen. Tällaisessa demokratiassa ja sen uskottavuudessa me lahtelaiset olemme eläneet ja elämme edelleen.

 

 

Tässä jutussa pitäydyn keskeisesti vain muutamaan viranomaisluonnehdintaan ja yksityiskohtaan lahtelaista perusopetusta valaistakseni.

 

Lahdessa kouluasioista on tullut yksi keskeinen hälläväliä-päätösten automaatio. Lastemme ja nuortemme koulutus ei ole kaupunkimme strategioissa muodikas brändi: sille ei viimeaikainen lahtelaispolitiikka ole suonut edes 59-jäsenisen kaupunginvaltuuston antamaa päätöstakuuta. Suuret koulupäätökset tekee nykyvaltuuston valitsema pieni sivistyslautakunta, jonka jäsenistä monellakaan ei ole käsitystä tämän päivän koulun arjesta eikä koulutusta tai kokemusta kasvatuksesta. Valtaosa valtuutetuistamme lekottelee suurempien pilvien päällä heitä kiehtovissa päiväunissa, toisen maaseutukaupungin, Lappeenrannan, meille lahtipoloisille luomissa yliopistokuvitelmissa.

 

Koulu- ja kasvatusasioissa meiltä unohtuu yhä myös vastuut: peruskoulun toteutumisesta ovat vastuussa oppilaan huoltajat ja lain edellyttämästä toteuttamisesta vastaa kaupungissa järjestettävä peruskouluopetus virkamiehineen. Koko Lahden peruskoulutus on henkilöitynyt erilaisin virkanimikkein ja saatu myös harvinainen virkanimike vastuualuejohtaja, jolle ymmärrän kokonaisvastuun kaikessa Lahden lasten varhaiskasvatuksessa ja oppivelvollisuuskoulutuksessa kuuluvan.

 

Kymmenien Lahen uutisia -toimitukseen parina viime kuukautena lähetetyn asiaan liittyvän sähköpostikirjeen ja kannanoton, lukuisten alan ajankohtaisten tutkimusten, useiden vanhempien ja Lahden opettajien ammattiyhdistyksen laajojen yhteisten kannanottojen perusteella käyn läpi peruskoulumme käytännön työtä. Pohdin, mikä Lahden peruskoulun perusopetuksen keskeisen virkamiehen lasten ja nuorten kasvun vastuualueen johtajan työssä on sellaista, että siitä tulee vanhemmille, opettajille ja muille opetuksen asiantuntijoille liian usein epäuskottava, täysin paperinen maku.

 

Koulu- ja kasvatusasioissakin löytyy omat manipuloijat, joille on annettu aivan liian paljon tilaa ja valtaa toimia, työnsä ohessa tavoitellen myös omaa etua ja karriääriä. Lahden yli 850 peruskoulun opettajan, 27 rehtorin ja 10431 peruskoululaisen ja heidän huoltajiensa osallisuus ja osallistuminen lapsen koulunkäynnin onnistumiseen on pieni ajanjakso, mutta kenties tärkein lapsen ja nuoren tulevalle aikuisuudelle ja elämälle. Se vaatii tarkoin mietittyjä kasvatusasenteita, rehtiyttä, vilpittömyyttä ja lapsen ymmärtämistä ainutkertaisena yksilönä. Huoltajilla on paras asiantuntemus jokaisen yksilön ainutkertaisesta persoonallisuudesta ja lahjakkuudesta. Opetuksen järjestäminen yli kymmenelletuhannelle peruskoululaiselle vaatii sivistynyttä asennetta, aitoa ja uhrautuvaa yhteistyötä, tasa-arvon ymmärtämistä lasten edellytyksistä alkaen ja lasten asuinpaikkaan päätyen.

 

Meille vanhemmille on selvinnyt, että perusopetusta johtava kaupungin virkakoneisto on paisuttaakseen omaa hallinnollista byrokratiaansa ja korostaakseen profiiliaan nipistänyt vuosi vuodelta yhä enemmän peruskoululaisten opetukseen oppilaskohtaisesti käytettävästä euromäärästä. Lahdessa se oli vuonna 2016 enää 4727 euroa, kun koko maan keskiarvo oli 5018 euroa oppilasta kohden. Lahtelaisen peruskoulun 10431 oppilaan oppilaskohtaisen euromäärän korottaminen suomalaiskoulujen keskiarvon tasolle maksaisi hieman yli kolme miljoonaa. Tuolla summalla saisimme kaupunkiimme 60 keskipalkkaista opettajaa lisää! Se toisi helpotusta perusopetuksen resurssipulaan sekä hyviä veronmaksajia perheineen kaupunkiimme.


Vastuualueen johtaja Lassi Kilponen [88938 €] saa rauhassa loistaa kaupungin budjettinumeroita sormeilevien ihastukseksi opetusmenojen vähäisyyden budjettivalokeilassa. Vastineeksi Kilponen on luonut ympärilleen täysin koululakien ulkopuolisen pikkudynastian, johon hän on haalinut henkilökuntaa, useimmat itse kiinnittämällä. Tällä itsepunnitulla hallintokoneistolla on helppo teettää työt, siirtää oma vastuu kiperissä tilanteissa ja loihtia numeroaskartelua vaikka tyhjästä  lisää. Kaupunkimme seitsenportainen kouluhallinto lieneekin maan kuntakohtainen ennätys.

Kilposen alaisena on nyt (epävirallinen) aluepäällikköhallinto, jossa kolme korkeapalkkaista aluepäällikköä ja heidän neljä sihteeriään saa palkan ainakin vuoden 2019 loppuun asti. Kustannus tästä keinotekoisesta aluehallintojärjestelmästä on vuosittain noin 420000 €. Aikaisemmin yli neljänkymmenen peruskoulun ja lähes 10000 peruskoulun oppilaan aikana asian hoiti yksi ainoa kouluviranomainen yhdessä koulujen rehtoreiden ja koulusihteerien kanssa.

Työn palauttamien yhden pätevän henkilön hoidettavaksi toisi säästöjä 385000 €/vuosi ja sillä saataisiin esimerkiksi 12 pätevää vakituista koulunkäyntiavustajaa täydentämään koulujen huutavaa työvoimapulaa.

 

Lisäksi perusopetuspalvelujen vastuualuejohtajan alaisena on suunnittelu- ja kehittämispäällikkö Juha Patrakka [55852 €]. Kilposen viimeisin byrokratialisäys on noin vain ilman hakua nimittää opetukselle palvelupäällikkö Johanna Saastamoinen [~48000 €], joka muutaman vuoden hoiti päätoimisesti erityisopetuksen suunnittelua, erityisopetuksen ammattilaisten mielestä kyseenalaisella asiantuntemuksella. Kilposen alaisuudessa on vielä mm.pari palvelupäällikköä, ainakin kaksi koordinoivaa projektipäällikköä ja lisää palvelua antavia palveluvirkailijoita tietohallinnosta ja konsernihallinnosta, tilastoassistentti, ja tietenkin hän mieltää alaisikseen kaikki 27 rehtoria sihteereineen.

 

Kilponen on taidokkaasti onnistunut manipuloimaan sivistyslautakuntaa ja sivistysjohtaja Tiina Granqvistiia [110400 €],  mutta meille vanhemmille ja opettajille sanahelinä jo riittää.

 

Kilposen astuttua virkaan vuonna 2010 saimme tilaisuuden kuusijäsenisenä erityisopetuksen ammattilaisryhmänä tavata hänet. Alkukohtaaminen tuntui myönteiseltä, kunnes keskustelujen aikana tajusimme hyvin pian hänen täyden tietämättömyytensä erityisopetuksen laajaan, jokaista yksilöä tavoittavaan maailmaan. Tasa-arvo edellyttää yksilöllisesti lahjakkaiden oppilaiden pitkälle menevää huomioimista ja arvostamista rauhallisessa opetusympäristössä. Ennen Kilposta tämä tasa-arvo sekä erityisopetus sitä todella tarvitseville että yleisopetuksen työrauha ja päivittäinen onnistumisen kokeminen oli vielä mahdollista ja kouluelämä Lahdessa sentään jonkinlaisessa hallinnassa.

 

Kilposennkoekuva%20%C3%B6.jpg

Ahtialan koulun auditoriossa marraskuussa 2016

 

Mikään tuosta Kilposen ainaoikeassaolemis -asenteesta ei ollut muuttunut viidessä vuodessa. Kokeilimme vuonna 2016 marraskuussa erityisopetuksen pitkäaikaisina entisinä työntekijöinä, yhdessä vielä virassa olevien erityisopettajien ja lasten vanhempien kanssa käydä kuuntelemassa yleisölle avointa ns. oppimisen tuen asioita käsitellyttä tilaisuutta Ahtialan koululla.

 

Ehkä kuvaavinta tilaisuudelle ja Kilposen asioiden hoidolle oli koulun suuren auditorion täyttämän yleisön tuskastuminen. Selkeimmin palautan tunnelman tilaisuudesta Lahen uutisia -julkaisuun tekemässäni jutussa, sen lukijoiden kommenteissa, joista lainaan tähän yhden:

 

Salme Nieminen kirjoitti 11.11.2016 klo 16.02

"Olin Ahtialan koululla viime keskiviikkona Oppilaan tukea koskevassa tilaisuudessa, jossa koulujemme ylin päällikkö Kilponen ei antanut suunvuoroa meille kaupunkilaisille. Eivätkä opettajatkaan tahtoneet puheenvuoroa saada. Taitaa olla väärissä käsissä kaupunkimme peruskoulutus. Kilponen ei ilmeisesti aidosti tiedä asioista riittävästi, koska yrittää kierrellen ja kaarrellen todistaa taitavuutensa ja uuvuttaa meidät kuulijat jatkuvalla äänessäolollaan. Hieman vähemmän itsetehostusta ensi kerralla, ja todelliset asiantuntijat kaupungissa oppilaiden tukiasiassa esille, pyydän."

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2016/11/lahden-kouluelama-mutapainissa-2

 

Kilposen toimia edelleen seuratessani huomaan, ettei hän edelleenkään ymmärrä erityisopetuksesta olennaista, sen voi tarkistaa vaikkapa suhteellisen tuoreesta 2016-17 käyttöönotetusta Lahden kaupungin peruskoulun opetussuunnitelmasta, sen oppimisen tuen pääperiaatteesta ja verrata sitä Valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteisiin.

 

Kuluvan vuoden 2018 tammikuussa Lahden alakoulujen opettajat kertoivat laajan työpaikkatutkimuksen tulokset (Etelä-Suomen Sanomat 6.1.18) ns. inkluusiomallin epäonnistumisesta Lahden kouluissa. Kilponen ei tuntunut ymmärtävän asian vakavuutta ja akuuttisuutta yksityisen oppilaan kannalta, vaan intti yhdessä sivistyslautakunnan puheenjohtajan kanssa sekä Ylen radiohaastattelussa ja vielä 19.4.18 lehtikirjoituksessa asioita koko ajan paranneltavan ja kehiteltävän.

 

 

Ehkä viimeisin pisara meille kaupunkilaisille Kilposen tosiasioita peittelevässä julkisuusahneudessa on yrittää tehdä Unicefin avulla Lahdesta Lapsiystävällinen kaupunki.

Tämä Unicef-kaupunkitunnustusidea toimii tekemällä kaupungin oma kirjallinen suunnitelma ja sovitun ajanjakson jälkeen kirjallinen selvitys suunnitelman toteutumisesta. Mitään käytännön toimenpiteitä lapsiystävällisyydestä tämä järjestelmäidea ei sisällä. Kun Kilponen on pääarkkitehtinä ja esittelemässä Suomen Unicefin kotimaan asioita hoitavalle henkilölle paperilla tehdyn suunnitelman ja paperilla tehdyn toteutuksen, Kilposta tuntematon uskoo tietenkin kaiken tapahtuneen myös käytännössä. 

Lahden kaupungintalopuitteiden juhlallisessa julkisuudessa sitten ojennetaan Lahti Lapsiystävällinen kaupunki -sertifikaatti ja tosiasiat saadaan tämän pintaloiston avulla piilotetuksi selän taakse.

 

Siis: joka neljännen lahtelaisen peruskoulun oppilaan kokemat kelvottomat ja homeiset oppimisympäristöt ja väistötilat, monilla ikäryhmillä koko oppivelvollisuusajan, ovat huutaneet lapsiystävällisyyttä, tällä hetkellä kymmenen koulun homeiset koulurakennukset ja allergisoivat väistöopetustilat huutavat lapsiystävällisyyttä, maamme kaupunkien pienimmät, törkeän alhaiset oppilaskohtaiset opetukseen käytetyt euromäärät huutavat lapsiystävällisyyttä. Juuri samaan aikaan Lapsiystävällinen kaupunki -sertifikaatin antamisen kanssa julkaistu tieto, että Lahti lakkauttaa ja sulkee 33 lasten leikkipuistoa eri puolilla kaupunkia, lopettaa pari päiväkotia ja perhepäiväkotia, kertoo varhaiskasvatuksen asioiden olevan perusopetustakin synkemmässä tilassa ja kaikkea muuta kuin mitä Unicef ja Lahti Lapsiystävällinen kaupunki tarkoittavat.

"Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFIN kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Mallin tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palvelujen järjestämisessä."

 

Lähituttavat, tutut opettajat ja kasvattajat päästivät hörönaurun saatuaan paikallismedioista tietää, että Suomen Unicef, suureksi kansainväliseksi lapsityön keulaksi luultu järjestö, antoi jo kolmannen kerran Lapsiystävällinen kaupunki -tunnustuksen tällaiselle Lahdelle.

 

Meille Lahden asukkaille on ollut rasittavaa kuukaudesta ja vuodesta toiseen kuulla ja lukea vanhempainilloissa, tiedotteissa ja medioissa opetuksen ja kasvatuksen vastuualueen johtajan selityksiä asioista  ja niiden tilasta, katteettomia lupauksia myös opetushallituksen nimissä, mutta vielä lohduttomampaa on, että monien vanhempien on ollut pakko tulla esiin lehtien mielipideosastoihin vaatimaan lapsilleen lain suomia oikeuksia; nyt eikä huomenna!

 

Opetus- ja kasvatusasioiden vastuullisen henkilön pitää olla muutakin kuin puhuva pää. Hänen on ymmärrettävä päätehtäväkseen taistella lasten oikeuksien, ainutkertaisuuden, yksilöllisesti lahjakkaan lapsen ja nuoren persoonallisuuden ja arvokkuuden puolesta, opetuksen määrärahojen puolesta  muiden hallintokuntien koko ajan laajenevassa ja voimistuvassa puristuksessa. Tärkeintä on palauttaa vanhempien ja opettajien asiantuntijuus ja luottamus lahtelaiseen perusopetukseen. Se ei ole vaikeaa, jos löytyy taitava, nöyrä, viisas yhteistyön tekijä lasten ja nuorten vastuualueen johtoon.

 

Launeenv%C3%A4ist%C3%B6tilat.jpg

Launeen%20koilu%202018.jpg

 

Launeen yli 800 oppilaan koulun parakkikylä on seuraavat kaksi vuotta tällaisen vaarallisen liilkenne-, räjäytys- ja kaivuutyön aluetta nelikaistaista kehätietä ja syvälle maan alle kaivettavaa tunnelia koulun viereen rakennettaessa. Lapset kulkevat kouluun vilkkaasti liikennöidyn työmaa-ajoneuvojen ja paikallisliikenteen sivulle tehdyssä huterin muovisuojuksin erotetussa rännimäisessä aitauksessa. Launeen koulu on ollut jo kohta viisitoista vuotta hometta ja tulvivaa vettä paossa väistötiloissa.

Kauempana maisemassa siintävät nosturien ja kauhurien metalliset ahneet leuat ja taustametsät saavat kohta samanlaisen raiskauksen kuin kuvan etuosassa luonnolle on jo tehty. Lapset ja luonto ovat tässä tie- ja koulu-hirvityksessä täysin toistarvoisia asioita.

Samanlainen todellisuus on tällä hetkellä yhdeksällä muulla parakkien ja väistötilojen muodostamalla lahtelaiskoululla.

 

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2018/04/lahden-perusopetus-tuuliajolla-2-1

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2018/03/lahden-perusopetus-tuuliajolla-1

 

Lis%C3%A4liite.jpg