7f7959e1567f278cff8c64602c15f494_1.png

Hyvä lukijani. Toimittamani Lahen uutisia on ilmestynyt jo yli neljä vuotta. Olen tuona aikana kirjoittanut jutun pari viikossa, arkistoon on kertynyt melkoinen pino erilaisia artikkeleita, pääosin Lahti-kaupunkiin olennaisesti liittyvistä kansalaisvaikuttamisen sekä koulutus- ja kulttuurielämän asioista. Tällaisen suhteellisen pienen julkaisun (parhaimmillaan 1000-2500 jutunlukijaa) eettisenä ja moraalisena ajatuksena olen pyrkinyt  noudattamaan tarkoin journalistin ohjeita - päämääränä  keskustelun herättäminen kansalaisyhteiskunnan päivänpolttavista tulevaisuuden kysymyksistä sekä lasten, vanhusten ja yleensäkin kansalaisten kohtelusta erilaisissa yhteisöissämme ja koko yhteiskunnassamme.

http://www.journalistiliitto.fi/pelisaannot/journalistinohjeet/

 

 

Kirjoitin vuonna 2010 myös perusteellisesti Päijät-Hämeen koulutuskonsernin toimitusjohtajan tavasta kohdella alaisiaan, alla linkki kirjoitukseeni.*  Päijät-Hämeen koulutuskonsernin toimitusjohtaja Arvo Ilmavirta pyysi asianajajiensa välityksellä poliisia tutkimaan, täyttyvätkö kirjoituksessani eriasteiset kunnianloukkausrikoksen tunnusmerkit ja asiat tutkittuaan saattamaan ne yleiselle syyttäjälle syyteharkintaan.

*    http://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2010/08/olemme-luottamuksen-arvoisia

 Lainaan seuraavassa Salpausselän syyttäjäviraston minulle lähettämää päätöstä numero 11/2389, sen neljäsivuisen päätöstekstin kahdelta viimeiseltä sivulta: 

PÄÄTÖS SYYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ 13.12.2011

"Virtasen tapa käsitellä ajankohtaisia asioita blogissaan vaikuttaa yleisestikin kärjekkäältä ja hänellä on ilmeisesti tarkoitus saada keskustelua aikaan. Näin on tässäkin käynyt. Koulutuskonserni on merkittävä työnantaja ja sen ylläpitämissä oppilaitoksissa huomattava määrä opiskelijoita. Konserniin liittyvät asiat ovat siten tärkeitä ainakin Lahden seudulla. Virtasen keskustelu onkin katsottava osaksi yleistä mielenkiintoa herättävää keskustelua ja tällaisessa tilanteessa kirjoittajalle kuuluu tietynlainen oikeus provosoimiseen. Arvostelu on myös kohdistunut pikemminkin Ilmavirran toimintatapoihin kuin tähän henkilönä.

Vaikuttaa myös siltä, että Korkein oikeus on viimeaikaisessa oikeuskäytännössään (esim. 2011:71 ja 2011:101) korostanut aikaisempaa enemmän sananvapausnäkökohtia.

Näillä perusteilla katson, ottaen huomioon myös perustuslain ja Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten sananvapaussäännökset, että kirjoituksessa on Ilmavirran asema huomioon ottaen pysytty sallitun provosoinnin ja liioittelun rajoissa, eikä rangaistavasta halventamisesta ole näyttöä.

Lopputulos: Edellä mainituilla perusteilla asiassa ei miltään osin ole todennäköisiä syitä epäillä Virtasta kunnianloukkausrikoksesta, eikä syytettä siten nosteta.

Kihlakunnansyyttäjä Jukka-Pekka Havumäki "

 Kun syyttäjän päätöksen jälkeen kaikki asiaan liittyvät poliisitutkintapöytäkirjat, lausunnot ja niiden yksityiskohdat ovat julkisia asiakirjoja, lukijani voi mennä ne tutkimaan Lahden poliisilaitokselle.

 

 

Toimitusjohtaja Arvo Ilmavirran perusteeton sihteerinsä Sari Rivallin irtisanominen yli puolitoista vuotta sitten  johti lukuisiin poliisikuulusteluihin ja päätyi viimein käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Irtisanomisprosessin viimeinen vaihe tapahtui viime tiistaina: Lahden käräjäoikeuden piti silloin neljän päivän ajan puida kyseistä juttua ja peräti 20 eri todistajaa oli kutsuttu kuultavaksi todistamaan asiassa.

 

Kun riensin oikeustalolle seuraamaan asian käsittelyä, oikeussalien lämpiössä haastemies ilmoitti, ettei juttua Rivalli/Päijät-Hämeen koulutuskonserni käsitelläkään, vaan siinä tulee osapuolten sopuratkaisu. Näin molempien osapuolten henkilökohtaisesti läsnä olevina siirtyvän asianajajineen käsittelysaliin. Lähdin kotiin odotettavissa olevasta sovusta tyytyväisenä.

Tänään luin Uusi Lahti -lehdestä (28.1.2012, sivu 7), että sopimuksen mukaan Päijät-Hämeen koulutuskonserni maksaa irtisanotulle sihteerille 12 kuukauden palkan työsopimuksen perusteettomasta irtisanomisesta. Kun sopimus vahvistetaan oikeudessa ensi viikon tiistaina 31.1.2012, selviää, kuinka suuri summa maksettavaa meille veronmaksajille kertyy toimitusjohtajan menettelystä sekä jutun selvittämis- ja asianajokuluina. 

Meille kaikille sihteeri Sari Rivalli on rohkea, kannustava esimerkki kansalaisten oikeudesta arvostella viranhoitajien virheellisiä ja kyseenalaisia ratkaisuja sekä puolustaa asemaamme kansalaisyhteiskunnan oikeinkohdeltuina, tasa-arvoisina jäseninä. Ihmisarvoamme ei mitata rahalla eikä arvoasemalla, vaan oikeudenmukaisuudella.