467194.jpg

Saksalan kaupunginosan hienoa koulurakennusta ei kaupungin byrokratian mukaan enää tarvita koulukäyttöön.

On terveellistä silloin tällöin vilkaista tilastoja. Kaikkien toimialojen virkailijat osaavat tilastoin todistaa, kuinka hyvin ja erinomaisesti he ovat virkojaan hoitaneet. Tämän tilastotodistelun osaavat erityisesti vanhustenhoitoa ja omaishoitoa järjestävät valtion ja kuntien tilastonikkarit, mutta myös koulutoimen väki taitaa tilastokikat niin hyvin, etteivät päättäjät pysy perässä.

Kun kouluelämän tilastoja, erikoisesti erityisopetuksen numerotodistelua ilmestyy mediaan, huomaan olevani nuori, vetreä ja kirkasälyinen pojankloppi, vaikka melkein koko seuraavan allaolevan tilaston ajan olen ollut eläkkeellä.

Kirkasälyisyyteni tae on lapsenlapset, joista osa on jo lukion käynyt, osa taapertelee koulutien ensimmäisiä alakouluvuosia. Heidän kauttaan useamman kaupungin kouluelämä on minulle tuttua.


1297923464_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Erityisopetukseen siirretyt peruskoulun oppilaat otto- tai siirtopäätöksen perusteen mukaan 10.6.2010

Otto- tai
siirtopäätöksen
peruste

Esiopetus

Vuosiluokat
1–6

Vuosiluokat
7–9

Lisäopetus

Yhteensä

Muutos
edellisestä
vuodesta

Muutos
edellisestä
vuodesta, %

Poikia

Tyttöjä

Vaikea kehitysviivästymä

328

1 709

953

75

3 065

–372

–10,8

1 888

1 177

– joista vaikeimmin kehitysvammaisia

138

755

443

33

1 369

106

8,4

..

..

Lievä kehitysviivästymä

221

3 906

3 909

81

8 117

–408

–4,8

4 951

3 166

Aivotoiminnan häiriö, liikuntavamma tai vastaava

94

4 729

2 550

40

7 413

238

3,3

5 317

2 096

Tunne-elämän häiriö tai sosiaalinen sopeutumattomuus

17

3 383

2 562

47

6 009

158

2,7

5 031

978

Autismin tai Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet

45

837

495

17

1 394

–14

–1,0

1 164

230

Kielen kehityksen häiriöstä (dysfasiasta) johtuvat oppimisen vaikeudet

437

5 864

3 429

19

9 749

240

2,5

6 528

3 221

Näkövamma

14

154

104

8

280

–33

–10,5

177

103

Kuulovamma

22

243

156

3

424

–18

–4,1

254

170

Muu syy

150

5 257

5 262

48

10 717

120

1,1

6 953

3 764

Yhteensä

1 328

26 082

19 420

338

47 168

–89

–0,2

32 263

14 905

Osuus peruskoulun oppilasmäärästä, %

10,0

7,5

10,1

26,8

8,5

.

.

11,4

5,5

Peruskoulun oppilasmäärä 20.9.2009

13 322

347 060

191 684

1 263

553 329

–7 732

–1,4

283 647

269 682

 

Lähde: Koulutustilastot 2009. Tilastokeskus

21860 erityisopetussiirtoa on tehty lähes veteen piirretyin perustein