Sivistyslautakunnan ryhmäkuva.

Lahden sivistyslautakunta 2019

 

Lahden sivistyspalveluissa käydään jälleen ala-arvoinen ja nolo vääntö kaupunkimme uppiniskaisen sivistysjohtajan ja vanhempia sekä henkilökuntaa edustavan demokraattisesti valitun sivistyslautakunnan välillä.

 

Määräaikaiset, huonosti jo kolme vuotta sitten perustellut ja perustetut aluepäällikkövirat neljine sihteereineen ovat osoittautuneet vanhempien ja opetushenkilökunnan laajojen yksimielisten kannanottojen mukaan heikosti sivistystoimialaa palveleviksi ja lainmukaisesti määräaikaisuuden päättyessä 31.12.2019 nämä tilapäiset virat lakkaavat.


 

Vasta kuukausi sitten, 27.08.2019 § 92 sivistyslautakunta torjui sivistysjohtajan päätösesityksen kaikkiaan kuuden aluepäällikköviran perustamisesta: tämän kolme vuotta kestäneen kolmen määräaikaisen aluepäällikköhallintojärjestelyn kokeilun jatkumisen ja kolmen uuden aluehallintopäällikön viran perustamisen. Sivistysjohtaja kirjoitutti päätökseen eriävän mielipiteensä.

 

Lautakunta hylkäsi päätösesityksen ja antoi sivistysjohtajalle valmistelukehotuksen tuoda lautakunnan päätettäväksi vuoden 2019 loppuun mennessä esitys uuden lasten ja nuorten kasvun vastuualueen aluemallin valmistelun tavaksi ja aikatauluksi.

 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Maria Mäkynen:

Palaute on ollut sen suuntaista, että päätökset tulee ylhäältä päin saneltuna ilman, että opettajat ja rehtorit tietävät, mitä ja miksi on päätetty. On aika hälyttävää, jos kokeilun tarkoituksena on ollut parantaa yhteistyötä ja tulokset ovatkin olleet päinvastaisia. Lautakunta oli yksimielinen siitä, että jotain muuta täytyy lähteä kehittämään.”


 

Silti jo monessa muussakin esittelyssään uppiniskaiseksi ja peruskoulu- ja lukio-opetuksesta sekä varhaiskasvatuksen asioista ymmärtämättömäksi, osaamattomaksi, yhteistyökyvyttömäksi osoittautunut Lahden kaupungin sivistysjohtaja Tiina Granqvist ehdottaa tiistaina 1.10.2019 kokoontuvalle sivistyslautakunnalle jälleen, jo kolmannen kerran, että sivistyspalvelualueen kolmen aluepäällikön määräaikaisia virkoja jatkettaisiin toukokuun 2021 loppuun saakka. Jääräpää, mikä jääräpää.


 

Ensi tiistain sivistyslautakunnan kokoukseen sivistysjohtaja on muotoilut aatoksensa kahdeksi eri pykäläksi:

 

Kokouksessa 1.10.2019 sivistysjohtaja ehdottaa sivistyslautakunnan päättävän 

§111 mm. uutta sivistyspalvelualueen aluehallintomallia valmistelemaan kolmea vakituisessa virassa olevaa sivistyspalvelualueen virkamiestä ja 

§112 kolmen perusopetuksen aluepäällikön määräaikaisen viran jatkamista 31.5.2021 asti.


 

Missä ovat palvelualueen suurinta, varsinaista työvoimaa edustavan henkilökunnan, varhaiskasvattajien ja opettajien edustajat, missä perustuslain edellyttämä sukupuolinen tasa-arvoisuus, kun naisvaltaista henkilö- ja opettajakuntaa ja sen työn hallintoa ehdotetaan valmistelemaan pelkkä miesten miehittämä virkamiesrintama.

 

Olisiko lautakunnan syytä antaa nyt vuorostaan sivistysjohtajalle huomautus virkatehtäviensä laiminlyönnistä - hänen kieltäytyessään lakkauttamaan nuo määräaikaiset, heikosti perustellut ja toimineet tilapäiset virat.


 

Uskon uuden, virkeän sivistyslautakunnan jo nyt määrätietoiseksi osoittautuneen päätösten järkevyyden ja yksimielisyyden pitävän. Meidän kuntalaisten, lasten ja lasten huoltajien kannalta on onnetonta, että perheiden ja lasten elämään, varhaiskasvatuksen ja kouluelämän ilmapiiriin on eksynyt epäkelpo sivistysjohtaja, joka katsoo oikeudekseen jatkuvasti niskuroida ja pompotella esimiestään, sivistyslautakuntaa.

 

Lahden sivistyslautakunnan jäsenet:

Maria Mäkynen, Sari Niinistö, Kimi Uosukainen, Anneli Viinikka, Eemeli Salomäki, Reijo Oksanen, Markus Vierumäki, Sami Metsäranta, Martti Mäkelä, Henni Hyytiä-Ilmonen, Marja Kaitainen, Elisa Lientola, Merja Vahter

 

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2019/05/byrokratia-ei-toimi-rehellisesti

 

 

PS  2.10 klo 8.00

Ohessa Lahden kaupungin nettisivujen linkki sivistyslautakunnan asiasta tekemään päätökseen, josta ei tullut läheskään yksimielinen, vaan äänestystuloksella 7-5.  Sivistyslautakunta (Kok+ Vas) taipui turhien virkojen jatkumiseen ja erityisesti Lassi Kilposen ansiottoman aluehallintosuunnitelman typeryyden jatkumiseen

Kaupungin tiedottamisen kannalta on ala-arvoista, ettei tuota tärkeää äänestystulosta lainkaan ole sen omassa tiedotteessa kaupunkilaisille välitetty..

 

https://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/sivistyslautakunta-1-10-2019

 

Lis%C3%A4liite.jpg