Lahden%20vaakuna.jpg

 

Lahti tunnetaan nykyisin päiväkodeistaan, peruskouluistaan ja nuorisotiloistaan, jotka ovat kunnoltaan kyseenalaiset, peruskoulu levoton ja erilaisia oppijoita syrjivä, heikosti toteutettu oppivelvollisuuskoulu.

 

Yksi syy on koulukiinteistöistä vastaavan Lahden Tilakeskuksen asiantuntemattomuus ja saamattomuus, jonka tuloksena miltei jokainen koulukiinteistö on päästetty homeen valtaan ja opetus on ollut pakko siirtää väistötiloihin.

 

Suurin syy on kuitenkin lahtelaisen peruskoulun hallinnollinen ja pedagoginen johtaminen, siirtyminen suuriin kouluyksiköihin, vähäisiin oppilaskohtaisiin neliöihin ja ylvästeltävän pieniin oppilaskustannuksiin sekä erityiskoulujen ja erityisluokkien lopettaminen - erityisopetusta joka koulutunti vaativien, rajallisesti lahjakkaiden oppilaiden siirtäminen yleisopetuksen suuriin häliseviin kouluihin ja luokkiin.

 

Lassi%20Kilponen.jpg

 

Pääarkkitehtina Lahdessa on ollut viimeiset yhdeksän vuotta lasten ja nuorten kasvun vastuualueen johtaja Lassi Kilponen. Hän ei ole kuunnellut Lahden kaupungin lasten vanhempien eikä alaistensa koulujen opettajien ääntä. Hänen aikanaan kouluelämästä on tullut lähes päivittäinen painajainen liian monelle oppivelvollisuutta suorittavalle lahtelaislapselle ja tämän huoltajille. Sen kestämiseksi hän on haalinut itselleen lautakunnalle tarpeellisuusnäkökohdilla perustelemiaan avustavia päälliköitä ja muuta henkilökuntaa alaisekseen kaikkiaan seitsemän henkilöä.

 

Kilposen asioiden valmistelusta, esittelyistä ja manipuloinneista on jäänyt pelkkä tyhjä inttämisen ja ongelmat kieltävä ylimielinen käytös, joka heijastuu hallitsevasti  sivistystoimialan päätöksiin. Myös hänen virkajärjestelyitänsä on johtanut valituksiin. Tällainen on Lahti ja sen vinoutuneeseen henkilökemiaan jumittunut oppivelvollisuuskoulu.

 

 

On muistettava, että oman vaalipiirimme mallinukeksi nimetty Sanni Grahn-Laasonen (opetusministeri 2015-2019 ja samalla kulttuuriministeri 2015-2017) viimeisteli opetusministerinä viime vuodet tällaista kaikkien pedagogisten kouluasiantuntijoiden tuhoon tuomitsemaa koulunpitoa, sitä jatkuvasti medioissa vaalien alla kehuskellen, mukaansa tietenkin haalien Kilposen kaltaisia perässähiihtäjiä. Viisasta ja ajattelevaa opetusministeriä olemme olleet kaikki nämä kuluneet lähivuodet vailla.

 

 

Sivistyslautakunnan ryhmäkuva.

 

Lahtelaisen kouluelämän aivan viimeaikaisista käänteistä myös paikallinen Etelä-Suomen Sanomat on usein tehnyt laajoja, ansiokkaita katsauksia, mm. toimittaja Erno Laisin tutkitut ja tarkoin perustellut jutut asioiden todellisuuden selviämiseksi ovat olleet avuksi läpivalaista lahtelaisen peruskoulun tulehtuneisuus ja toimimattomuus. Laisin 6.10.19 koko sivun suuruisessa artikkelissa käydään läpi, miten tulehtuneet ovat Lahden sivistyslautakunnan ja sen alaisten johtavien viranhoitajien välit. Tällaisessa ilmapiirissä hoidetaan Lahden kaupungin varhaiskasvatus-, koulu- ja nuorisoasioita. Vain yksi nykyisen sivistyslautakunnan jäsen, Kim Uosukainen on uskaltautunut olemaan omalla lehtikirjoituksellaan lasten, nuorison, vanhempien ja opettajien laajan enemmistön puolella. 

https://www.ess.fi/Mielipide/art2573364

 

 

Lahen uutisia on tästä integraation ja inkluusion nimissä tehdystä koulutuhosta varoittanut ja kirjoittanut yli kolmekymmentä artikkelia. Olen viestinyt asiasta useasti myös Lahdessa ilmestyvään Etelä-Suomen Sanomiin ja vielä kahdesti Helsingin Sanomiin. Erityisopetuksessa koko virkaurani toimineena, olen katsonut sen velvollisuudekseni. Olen saanut vuosien aikana kahdenkesken tavata kahdesti Lahden kouluasioista vastaavan lautakunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan Anneli Viinikan. Lisäksi lukuisat vanhemmat ja opettajat ovat erilaisin yhteydenotoin, kirjoituksin ja lehtihaastatteluin pyrkineet saamaan Lahden peruskouluasiat jonkinlaiselle siedettävälle tolalle.

 

 

Tässä lukijalleni muutama linkki Lahen uutisia -artikkeleihin.

 

INKLUUSIOSTA

 

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2015/03/erityisopetus-hunningolla-lahdessa

 

 

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2016/10/lahden-kouluelama-mutapainissa

 

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2018/11/lahtiko-sivistyskaupunki

 

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2019/05/lukuvuoden-todistus

 

 

 

LAHDEN OPPILASKOHTAINEN MÄÄRÄRAHA

 

Oppilaskohtainen%20opetus.jpg

 

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2018/05/lahden-perusopetus-tuuliajolla-4

 

lahenuutisia.vuodatus.net

 

 

 

 

Yksi esimerkki kymmenistä yrityksistä

 

Kun Lassi Kilponen piti ns. vanhempainiltoja kaupungin eri oppilaaksi-ottoalueilla vanhemmille ja seudun asukkaille vuonna 2016, kävimme jo silloin toteamassa hänen kelvottomuutensa kouluelämän kokonaishahmottamiseen sekä yhteistyöhön vanhempien ja opettajien kanssa.

 

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2016/11/lahden-kouluelama-mutapainissa-2

 

 

Pyysimme tuon kokouksen jälkeen neuvottelun sivistyslautakunnan silloisen puheenjohtajan Sirkku Hildénin kanssa - aiheena vanhempien laaja huoli lastensa opetuksesta ja Kilposen väkisin ajama siirtyminen inkluusioon koko kaupungissa ilman minkäänlaisia lisäresursseja.

 

Meitä oli Lahden seudun vanhemmat ryn jäseniä, pitkään erityisopetuksessa työtä tehneitä lasten kasvatuksen asiantuntijoita mukana neuvonpidossa. Hän tuntui asiat ymmärtäneen lähes puolentoista tunnin keskustelussa. Mitään todellista muutosta siitä ei kuitenkaan seurannut. Tiedustellessani pian jälkeenpäin häneltä korjaavia toimenpiteitä, hän totesi lautakunnan päättäneen asiantuntijoiden suosituksesta, että Lahden peruskoulutointa hoidetaan edelleen inkluusioperiaate päämääränä.

 

 

 

Nimet%C3%B6nPisak%C3%A4yr%C3%A4.jpg

Viimeistään tällaisten tilastojen jälkeen opetusministerin ja kuntien peruskoulutuksesta vastaavien olisi pitänyt täysin muuttaa peruskoulun yleiseen integraatioon johtavaa suuntaa.

 

 

Eilen julkistettiin tuore kyselytutkimus Eduskunnasta, jonka mukaan 70% kansanedustajista haluaa erityisluokat takaisin kouluihin – "Niiden poistaminen oli valtava virhe" kyselytutkimus ykskantaan todistaa.

Eduskunnan 200 jäsenestä 124 vastasi YLE:n kyselyyn. Vastausten perusteella tulee toinen ääni valtakunnan koulunpitokelloon.

Kovin kauas opetushallinnon ylin taso (Opetus- ja kultturiministeriö+ Opetushallitus) on loitonnut kansanedustajien realismista ja käsityksestä peruskoulun tilasta Suomessa. Ylen kyselystä voi lukija katsoa oman kansanedustajansa mielipiteen asiasta.

 

 

Tänään tämä aikanaan arvostamani lahtelaispoliitikko Sirkku Hildén on Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Kaupunginhallitus on itsemääräämisoikeudellisen Lahden kaupungin ylin toimeenpaneva elin. Hätähuuto suomalaisen oppivelvollisuuskoulun tilasta kaikuu eduskunnasta asti. Nyt on aika tarttua rajusti oikeiden, aitojen, joka ainoasta lahtelaislapsesta huolta kantavan vanhemman ja opettajan asiantuntemukseen.

 

Lis%C3%A4liite.jpg