Fellmania.jpg

 

Lahdessa pidettiin meille kaupunkilaisille tarkoitettu keskusta-alueen kaavailta 28.10.2015. Läsnäolleista tilaisuuden 45 henkilöstä arviolta reilu kolmasosa oli kaavojen suunnitteluun tai hallinnoimiinsa tonttialueisiin liittyviä viranomaisia ja kaupunkilaisia sekä loput vajaat kolmekymmentä kaavoituksesta enemmän tai vähemmän kiinnostuneita Lahden asukkaita. Nopealla silmäyksellä kaavatilaisuudesta löytyi vain yksi kaupunginvaltuutettu, hänkin aikalailla asiasta ulkona, salin taka-osassa pitkällä kännykkäpuhelullaan omia asioitaan keskustellen, muita häiriten.

 

http://www.lahti.fi/www/bulletin.nsf/headlinespublicfin/DE61ECBEDFE480B0C2257ED900509F62

 

Mitä sitten tällaisesta tilaisuudesta pitäisi suunnittelijoille ja kaupunkilaisille vuorovaikutteisesti syntyä ei ainakaan kaupunkilaisen kannalta vieläkään selvinnyt. Suunnittelijoille tämä oli näyttö korrektista lain edellyttämästä muodollisen vuorovaikutteisuuden täyttämisestä, ja asukkaiden oikea kaavoihin vaikuttaminen toimii kaupungissamme yhä näin: tehkää mielipiteitä, muistutuksia ja valituksia päätöksistä. Tämä yhteistyömuotoko on sitä vastuunottamista yhteisistä asioista? Perinteisessä lahtelaisessa päätöskulttuurissa kaavapäätökset syntyvät kaupungissamme niin tiheään ja liukuhihnamaisesti, etteivät edes päättäjät saati kaupunkilaiset perässä pysy. Sen illassa ymmärsimme ja turhauduimme jälleen.

 

Oskarein%20piha.jpg

 

Oskarin%20iha14.jpg

Rautatienkadun ja Hämeenkadun ns. Rajasen kulma taisi olla illan ainoa asemakaavasuunnitelma, josta me lahtelaiset voimme toivoa tyydyttävää ratkaisua kaupunkimme viimeisen ehjän, toimivan puutalon säilymisestä monikerroksisen keskustarakentamisen lomassa.

 

Sinänsä kaavatilaisuudet ovat viime aikoina tulleet tiedottamisensa ja järjestelyjensä osalta huomattavasti aikaisempia tasokkaammiksi: asiaa valmistelevat viranomaiset ovat paikalla hyvin valmistautuneina, samoin kaavaluonnokset selkeästi läsnäolijoiden nähtävillä. Hyvään päätöskulttuuriin, kaupunkilaisten ja suunnittelijoiden vuorovaikuttamiseen tarkoitettu tilaisuus oli nyt tosin tuloksiltaan etukäteen pilattu: lehdistössä kaupungin arkkitehdit kertoivat käsiteltävien kaavaehdotusten menevän sellaisinaan läpi kaupungin päätösbyrokratiassa, näin meitä illan osanottajia, ajatuksiamme, mielipiteitämme täysin aliarvioiden.

 

Keskusta-alueen kaavaillassa (Möysäkin oli nyt laskettu keskustaksi) oli vireillä kymmenen kaava-asiaa, joista seitsemän yksinomaan asuinrakentamiseen tarkoitettua kaavahanketta. Laskin, että lisäasuntoja näissä kaavakohteissa on näistä hankkeista tulossa vähintään 3000 ihmiselle. Mistä semmoinen ihmismäärä yks kaks tänne Lahteemme lehahtaa? Ei mistään. Kuluvan vuoden kaupunkimme asukkaiden nettolisäys on 69 uutta lahtelaista. Taskulaskimesta tarkastaen menee ainakin 44 vuotta ennen kuin nyt asukasillassa esiteltyjen keskustakaavojen asukasmäärä saavutetaan.

Pelkästään asuntorakentamiseen on keskustassa jo aivan liian suuri määrä asuntoja rakenteilla ja kaavoitushankkein tulossa päätettäväksi. Lahti-kaupunkimme työllisyys vähenee koko ajan, Lahteen muuttavien asukkaiden määrä samoin, eikä luulisi olevan vaikeaa ennustaa, että myös asuntojen tarve pienenee. Lahden keskustassa on valituksenalaisia, päätettyjä, hyväksyttyjä ja jo rakenteilla olevia kaavoja ja rakennuksia sekä myytäviä, vapaita uusia ja vanhoja asuntoja monille tuhansille ihmisille tarjolla.

 

Kaavoittajat.jpg

Lahden kaupungin maankäytön kaupunkisuunnittelun henkilökuntaa Rautatienkadun mäessä

 

Tarvitaanko enää näin valtavan suurta, kaikkiaan yli kahdenkymmenen korkeasti koulutetun kaavoittajaviranomaisen joukkoa tällaiseen suuresti ylimitoitettuun, turhaan työhön? On realismia ja reilumpaa viimeistään nyt todeta, että heidän ahkera ja asiantunteva työnsä menee valtaosaltaan hukkaan. Eikö kaavoituksen todellinen tarve, laatu ja terveellisyys kaupunkimme asunnoissa ja palvelutiloissa, sittenkin ole Lahden kehityksen ja asukkaiden kannalta nyt ylimitoitettua asuntorakentamisen määrää moninkertaisesti tärkeämpää hoitaa kuntoon.

 

http://www.lahti.fi/www/cms.nsf/www/Kaavoituskohteet