Suomen Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseksi järjestetään aluevaalit. Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue, jolle vaaleissa valitaan aluevaltuusto.  Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaaleissa aluevaltuustoon valitaan 69 jäsentä.

 

Hyvinvointialue d.png

             Päijät-Hämeen hyvinvointialue

 

Uusi paisutus suomalaiseen byrokratiaan - aluevaalilautakunta

Aluevaalien toimittamisesta paikallistasolla huolehtivat kunnat sekä aluevaaleja varten asetettavat aluevaalilautakunnat. Toimeenpanolain 16 §:n 2 momentin mukaan aluehallintovirastojen on asetettava kullekin toimialueensa hyvinvointialueelle aluevaalilautakunta ensimmäisiä aluevaaleja varten. Aluevaalilautakunnan jäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa hyvinvointialueen kunnissa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Aluevaalilautakuntaan sovelletaan muutoin, mitä vaalilain (714/1998) 12 a ja 12 b:ssä säädetään.

 

Aluevaaleja varten Etelä-Suomen aluehallintovirasto asetti tänään 8.10.2021 aluevaalilautakunnat, joiden tehtävänä on aluevaalien ehdokasasettelun ja vaalituloksen vahvistaminen. Suomen ensimmäiset aluevaalit toimitetaan 23.1.2022 ja vaaleissa valitut aluevaltuustot aloittavat toimintansa 1.3.2022.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyysi esitykset jäsenistä puolueilta tai niiden piirijärjestöiltä. Aluehallintovirasto on nimittänyt aluevaalilautakunnan jäsenet siten, että lautakunnan kokoonpano täyttää tasa-arvolaissa naisia ja miehiä koskevan sukupuolijakauman. Mahdollisuuksien mukaan aluehallintovirasto on myös noudattanut puolueiden tai niiden piirijärjestöjen tekemiä esityksiä.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaalilautakuntaan aluehallintovirasto nimesi seuraavat jäsenet:

puheenjohtaja Jouko Pylväs (Suomen Sosialidemokraattinen puolue/Lahti)

varapuheenjohtaja Paula Kurki-Suonio (Kansallinen Kokoomus/Lahti)

muut varsinaiset jäsenet:

Tuija Kosonen (Perussuomalaiset/Orimattila)

Harri Pasila (Vihreät/Hollola)

Pirkko Ahola (Keskustapuolue/Padasjoki)**

varajäsenet:

Sinikka Elers-Kärki (Kristillisdemokraatit/Lahti)

Vuokko Kautto (Vasemmistoliitto/Lahti)

Maria Björkman (Suomen Ruotsalainen kansanpuolue/Lahti)

Erkki Weurlander (Suomen Sosialidemokraattinen puolue/Lahti)

Eero Laitinen (Kansallinen Kokoomus/Heinola?)

** Aluehallintokeskuksen alkuperäisessä ilmoituksessa oli a vaihtunut o-kirjaimeksi

oikea nimi on siis Pirkka Ahola (Keskustapuolue/Padasjoki)

Kynä ö.png

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella on 12 kuntaa (?). Miten pelkästään puolueista nimitetty aluevaalilautakunta pystyy täyttämään kahdentoista kunnan asukkaiden tasa-arvoisen kohtelun tällaisessa suurinta kuntaa suosivassa vaalijärjestelyssä? 

 

1.7.2021 astui voimaan laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustointa koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021, ”toimeenpanolaki”). Uudistuksessa on perustettu maahan 21 hyvinvointialuetta, joiden päättävänä elimenä toimii vaaleilla valittu aluevaltuusto.

 

 

Aluevaalikuva.png

Aluevaalien aikataulut

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Tämän mukaisesti vaalien muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • vaalirahoituslain mukainen kampanja-aika on alkanut: 23.7.2021
 • aluevaltuuston koon määräävä hyvinvointialueen asukasluku on virallisesti vahvistettu: 31.8.2021
 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (millä hyvinvointialueella kukin on äänioikeutettu): 3.12.2021
 • ehdokashakemusten jättäminen aluevaalilautakunnalle: viimeistään 14.12.2021 ennen klo 16
 • aluevaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot): 23.12.2021
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen: 11.1.2022
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022
 • aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022 
 • aluevaltuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.

 

Ehdokasasettelu

Ehdokkaita aluevaaleissa voivat asettaa puoluerekisteriin merkityt puolueet ja valitsijayhdistykset. Puolueet voivat muodostaa vaaliliittoja ja valitsijayhdistykset yhteislistoja. Asetetut ehdokkaat ovat ehdokkaina koko hyvinvointialueella. Puolueen ehdokkaat asettaa joku puolueen keskusorganisaation nimeämä ja aluevaalilautakunnalle ilmoittama hyvinvointialueella toimiva puolueyhdistys. 

Valitsijayhdistyksen voi perustaa vähintään 50 hyvinvointialueella asuvaa äänioikeutettua.

Ehdokaslistan maksimipituus on 1,25 kertaa hyvinvointialueella valittavien valtuutettujen määrä. (Päijät-Hämeen hyvinvointialueella ehdokaslista saa olla enintään 86 ehdokasta).

Kunkin ehdokkaan kohdalle ehdokaslistojen yhdistelmään merkitään numeron, nimen ja ammatin lisäksi hänen kotikuntansa.

Puolueet ja valitsijayhdistykset tekevät ehdokashakemukset aluevaalilautakunnalle.

 

Katso kaikki tiedot Aluevaalista:

https://vaalit.fi/aluevaalit

 

Lis%C3%A4liite.jpg