Er%C3%A4tauko%20kunniakirja.jpgErätauko on SITRAn (Suomen itsenäisyyden juhlavuosirahasto) kehittämä rakentavan keskustelun menetelmä. Lue lisää sivulta www.eratauko.fi  

 

Erätauko Dialogiteko 2019 -perusteluissa todetaan, että Lahden kaupunki on valtakunnallinen suunnannäyttäjä dialogin laajamittaisessa käyttöönotossa sekä asukkaiden kanssa että kaupungin oman organisaation sisällä. Lahti on panostanut dialogisuuden näkyvyyteen myös mediassa. Lahden kaupunki on kouluttanut viisikymmentä dialogin ja Erätauko-menetelmän fasilitaattoria ja muodostanut rakenteita, joiden avulla on voitu varmistaa, että koulutuksessa opittua osaamista on hyödynnetty ja työntekijöiden dialogitaidot myös käytännössä vahvistuneet.


 

Kun Lahden kaupungin ulkoista mainetta yritetään kohentaa, jälleen on löytynyt kätevä ja helppo tapa nostaa kissan omaa häntää - osallistutaan SITRAn ideoimaan Erätauko Dialogiteko -projektiin.

 

Siihen ei tarvittu Lahden osalta kuin kaupungin strategiasuunnittelija Olli Toivonen. Hän haravoi sitten vajaan prosentin - 50 henkilöä – kaupungin lähes 6000 työntekijästä työaikana koulutettavaksi keskustelemaan.

 

 

Erätauko Dialogiteko -kilpailu

Erätauko Dialogi -idea on vasta puoli vuotta sitten oikein säätiöitetty Jenny ja Antti Wihurin rahaston antaessa apurahana 200000 euroa Erätauko Dialogisäätiön perustamiseen. Pienillä rahoilla ei siis pelata. Suomen kulttuurirahastoissa pyöritetään vain suurta rahaa.

Perustamisensa jälkeen Erätauko Dialogisäätiö julisti heti keväällä 2019 kilpailun dialogin kehittämiseksi maassamme. Tällaiseen aika tuulesta temmattuun kilpailuun saa osallistua Erätauko Dialogi -idean mukaan kuka tahansa tai mikä tahansa yhteisö. Suomen Dialogiteko 2019 tittelin palkkioksi riittää kunniakirja ja maan ykkösmaine. Lahti osallistui tuolla 50 henkilön kokoonpanolla, joka kävi keskustelemassa kaupungin strategiasuunnittelijan kanssa keskenään ja kertoi 800 henkilön keskustelleen Erätauko-idean mukaisesti erilaisista aiheista.

 

 

Vuoden 2019 loppusuoralle Erätauko Dialogin organisaatio valitsi seuraavat ehdokkaat (satunnainen järjestys):

 

- Lahden kaupunki - dialoginen muutos

- Dialogiakatemia - dialogikoulutukset

- Helsingin tuomiokirkkoseurakunta - Toivon dialogit -kokonaisuus

- Tuffi Films - Yksittäistapaus-vaikuttavuuskampanja

- Suomen kulttuurienvälinen yhteisö - moninaisuus dialogeissa


 

Voittaja valittiin 14.2. 2020 vertaisverkostotapaamisessa, jossa ehdokkaat esiteltiin tarkemmin ennen verkkotapaamisäänestystä. Valintatapahtuma järjestettiin Kalliolan setlementissä Helsingissä.

#erätauko #dialogpaus #timeoutdialogue

 

Nyt sekä Lahden kaupungin nettisivuilla että fiksuiksikin luulemieni valtuutettujen suulla ja kirjoituksilla nostetaan nenät pystyyn, kun dialogin edistäjänä Lahti on Suomen ykkönen vuonna 2019.

 

Minulla eikä varmaan kenelläkään Lahden asukkaalla ole todellakaan mitään sitä vastaan, että kaikkialla, joka paikassa ja aina keskustellaan ja osataan keskustella. Tällainen pienen Suomen mittapuussa suurilla rahoittajainstituuteilla ja säätiöillä vahvistettu keskustelumalli saadaan valtakunnallisissa lööpeissä näyttämään esimerkilliseltä. Se on tasapuolisesti ympäri maan toteutuakseen kovin epäluotettava mitta rinnastaa erilaiset ihmiset, seudut ja yhteisöt samalle kalkkiviivalle oikein kilpailuasetelmaan.

 

Idean taso Lahden kohdalta on sama kuin aikanaan täällä jo pari kertaa saatu Unicefin Lasten oikeuksien päivän tunnustus. Sinnekin kaupunki itse ilmoittautuu, sinnekin sivistystoimialan johtavat virkamiehet päästään sepittävät anomuksen ja näin saadaan kaupungin lapsiystävällinen toiminta näyttämään paperilla hyvältä. Samaan aikaan lasten oikeuksia poljetaan hävittämällä kymmenet lasten leikkipuistot, sekoittamalla koko toiminut päivähoitojärjestelmä, sen toimijat sekä toimipaikat uudelleen kilpailuttaen.

 

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2018/11/lasten-oikeudet-lahdessa-2018

 

SITRAn Erätauko-kilpailussa todetaan pyrittävän parempaan dialogiin kaupungin työpaikoilla. Pyrkimys on taatusti helppo Lahdessa toteuttaa ilman SITRAa, Suomen Kulttuurirahastoa sekä Jenny ja Antti Wihurin säätiön rahojakin: taso kun on ollut ja tuntuu jäävänkin pelkäksi julkiseksi ulkokuoreksi vaille aitoa, toimivaa sisältöä. Palkinnon perusteissa sanotaan Lahden kaupungin olevan valtakunnallinen suunnannäyttäjä dialogin laajamittaisessa käyttöönotossa sekä asukkaiden kanssa että kaupungin oman organisaation sisällä. Puheet ja teot ovat aina olleet eri asia ja puhujista vain ani harva on myös tekijä. Miten tuo kaupunkilaisten (120000 asukasta) kanssa tehty työ todistetaan?

 

 

Fasilitointi tarkoittaa yhteistoiminnan ja ryhmäprosessien suunnittelua ja toteuttamista. Fasilitointi-sanan alkuperä on latinankielen sanassa 'facilis', joka tarkoittaa helppoa. Fasilitointi tarkoittaa suppeassa merkityksessä kokousten suunnittelua ja johtamista. Laajemmassa merkityksessä fasilitointi tarkoittaa ihmisjärjestelmiin vaikuttamista yleisellä tasolla. Fasilitointi keskittyy rikastavan ja rakentavan yhteistyön edellytysten luomiseen. Fasilitaattori "opettaa kalastamaan" eli hän auttaa ihmisiä tekemään sen itse. Kun fasilitoiva johtaja johtaa ihmisiä ihmiset toteavat: "Me teimme sen itse!"

Erätauko Dialogiteko voittaja vallittiin ensikertaa jo ennen säätiöittämistä vuonna 2018 Erätauko -koulutukseen osallistuneista.

Lis%C3%A4liite.jpg