Tämä artikkeli on julkaistu alunperin 19.12.2013 klo 8.00. Artikkeliin on tänään lisätty toimialajohtaja Mikko Komulaisen vastaus.

L%C3%A4hiklinikka1-normal.jpg

Kaikki lahtelaiset ovat saaneet näinä päivinä terveystoimialalta käsittämättömän omituista postia, jonka asiantuntemattomuudessaan ei luulisi olevan asiantuntijan laatimaa eikä suunnittelemattomuudessaan edes mahdollista. Tosin meitä kaupunkilaisia ei ole ennenkään kuultu ja mielipiteemme on jo vuosia järjestään sivuutettu (Rantakartano, Toriparkki, Matkakeskus, Ohitie, Männistönrinne, Kytölän metsät, Metsäkankaan koulu...), luetteloa voisi jatkaa lähes loputtomiin kaikilla toimialoillamme. Kaupungin päätösten vastuunkantajat osaavat liueta näkymättömiksi virkamiehiksi - eikä vastuuta todellisuudessa kanna enää kukaan. Mutta on suoraan sanoen typeryyttä, että terveydenhoitokin on niin asiantuntematonta, suunnittelematonta, tuhlailuun taipuvaista kuin mitä tuosta kirjeestä seuraavat käytännön toimenpiteet aiheuttavat. Tiedotteeksi tarkoitettu lähetys jättää nimittäin kaupunkilaisille tärkeimmät asiat kertomatta eikä neuvo, miten muutoksiin tyytymätön kuntalainen voi asian käytännössä oikaista.

Osoiteautomaatti päättäjänä

Miten on perusteltavissa uusi terveystoimen toimipisteiden aluejako. Kirjeen selityksissä kerrotaan, että osoiteautomaatti valitsee jokaiselle lahtelaiselle oman terveydenhoidon toimipisteen. Eikö ihmisjärkeä ja terveysasiantuntemusta olisi voinut edes hivenen laittaa avuksi tuolle automaatille. Kirjeet on todella lähetetty osoitteisiin: kirjeessä lukee vain osoite, ei lainkaan henkilöiden nimiä. Nyt me lahtelaiset olemme ainutlaatuisesti menettäneet yksilöllisyytemme, persoonallisuutemme, kuntomme ja tarpeemme ja olemme vain pelkkää osoitteiden tilastomassaa.

 

Nykytilanne

Parin viime päivän hätääntyneiden puhelinsoittojen sekä asiasta monien lahtelaisten kanssa käymieni keskustelujen perusteella otan esimerkiksi oman asuinalueemme Pyhättömän ja sen osoitteiden - ei asiakkaitten tai ihmisten - tulevan uudistetun terveyden- ja sairaanhoidon. Terveystoimipisteemme on tähän saakka ollut Paavola, jonne asuinalueeltamme on reilu kilometri matkaa - eli Paavolan terveysasema, Kauppakatu 14, on vajaan puolen tunnin kävelymatkan päässä kodeistamme. Sinne ovat hieman heikkokuntoisemmatkin voineet päästä jopa ilman liikennevälineitä. Huonokuntoiset, mutta liikuntakykyiset ovat voineet astua kerran tunnissa liikennöivään Pyhättömän linja-autoon n:o 13 ja jäädä pois Paavolan markettien pysäkillä, josta Paavolan terveyskeskukseen on matkaa noin 25 m.

Linja-autoreitit 24.6.2014 saakka:

L%C3%A4hiklinikka2-normal.jpg

1. Keskustan lähiklinikka         2. Itäinen lähiklinikka    3. Pyhättömän kaupunginosa

Lähiklinikkauudistus

Osoitteeseemme lähetetyssä - ei kenellekään osoitetussa - kirjeessä kerrotaan, että uudessa jo heti vuodenvaihteessa toteutettavassa hoitopaikkojen toimipistejaossa Pyhättömän terveyden- ja sairaanhoito kuuluu nyt Itäisen lähiklinikan tehtäväksi. Itäiselle lähiklinikalle Ahtialaan, Alasenkatu 2, matkaa kertyy kävellen noin viisi kilometriä. Matkaa kertyy 7-8 km, kun uudistuksen jälkeen terveydenhoitoa varten on mentävä mäeltä lähtevällä linja-autolla ensin keskikaupungille ja sieltä vaihdettava maksuttomalla siirtolipulla Ahtialan linja-autoon. Ja sitten on tehtävä sama kulkusuunnassaan päinvastaisena manööverinä takaisin. Kilometrien pituista terveyspistekäyntiä Itäiseen lähiklinikkaan ei yhteenkään suuntaan kävellen suorita kuin nuori, täysin hyväkuntoinen lahtelainen. Nykykäytännön mukainen kävellen suoritettu terveysliikunta kotoa Pyhättömästä terveystoimipisteeseen jää nyt taatusti pyhättömäläisiltä tekemättä. Monen kohdalla tulee tapahtumaan näin: on otettava taksikyyti ja saatava siihen hoitavan lääkärin kuittaus.

 

Lahden strategian vastainen päätös

Lahden kaupungin strategia - keskustaeheytys ja keskustan elävöittäminen - ei lähiklinikkauudistuksen laatijoiden mielestä tunnu koskevan lainkaan terveystoimialaa. Oman asuinalueemme keskustaläheisyys juuri vaikuttaa siihen, että me samalla myös muilla asioinneillamme, palveluiden käytöillä ja ostoksillamme lisäämme keskustan elinvoimaa, nyt tuo vaikutus loppuu kokonaan.

Järjestely ei myöskään ole Lahden kaupungin strategiassa hehkutetun kestävän kehityksen mukaista. Yhä useampi kaupunkilainen pannaan nyt yhä pitempiä matkoja liikkumaan istuen kuljetusajoneuvoissa paikasta toiseen kaupungissa edestakaisin. Polttoainetta kuluu, saasteet lisääntyvät entisestään. Ehkä tällä järjestelyllä pyritäänkin toteuttamaan valtuuston lupaamaa 40%:n joukkoliikenteen lisäämistä ja saadaan linja-autoihin ihmisiä istuttamalla kansalaiset puoliväkisin kymmenkilometristen lähiklinikkamatkojensa matkustajiksi.

 

Lähiklinikan vaihtaminen

Samassa kirjeessä osoitteisiimme luvataan myös mahdollisuus vaihtaa terveystoimipistettämme seuraavasti opastaen:

Lahtelaiset voivat valita itselleen Lähiklinikan Lahden sisällä. Valittavia lähiklinikoita ovat Itäinen, Keskusta ja Eteläinen. Valinnasta on tehtävä kirjalliset ilmoitukset sekä nykyiseen hoitovastuussa olevaan lähiklinikkaan että uuteen valittuun lähiklinikkaan. Hoitovastuu siirtyy viimeistään kolmen viikon kuluttua vaihtoilmoituksen saapumisesta.

Olette voineet sopia hoitavan lääkärin tai omahoitajan kanssa, että hoitonne on keskitetty pääterveysasemalle, jolloin hoitovastuu myös  päivystysasioissa on pääterveysasemalla.

Me nimen ja ruumiin  vielä omaavat kansalaiset kuitenkin tiedämme, ettei meillä hoitavaa lääkäriä saati omahoitajaa Lahdessa ole.

Heikko tiedottaminen

Kirjeen lupaus vaihtaa terveystoimipistettä edellyttää meiltä yhden terveyskeskusmatkakäynnin: kävimme juuri Paavolan terveysasemalla, josta saimme erityisen lomakkeen täytettäväksi oman tulevan lähiklinikan vaihtamiseksi. Koteihin tulleessa kirjeessä ei mainittu sanaakaan siitä, että kirjallinen lähiklinikan valinta on tehtävä määrätylle lomakkeelle, saati kerrottu mistä näitä lomakkeita saa.

Selvitimme myös, että sama lomake on löydettävissä netistä, Lahden kaupungin sivuilta, osastosta Sähköinen asiointi/lomakkeet/Terveysaseman toiminta/ Terveysaseman vaihtaminen. Tästäkään asiointimahdollisuudesta ei osoitenumeroihin jaettu kirje kerro. http://www.lahti.fi/www/cms.nsf/pages/FA1097B244DF4DE9C225705E0041636E 

Kuntalaiselle tärkeämmistäkin asioista olisi kirjeessä pitänyt meille tiedottaa. Sattumalta tiedämme, että nyt meitä Paavolassa yhdeksän vuotta hoitanut (Attendo) ulkopuolinen reppulääkärifirma juuri vuodenvaihteessa kilpailutuksen seurauksena vaihtuu ja me saamme täysin vieraat, vielä enemmän tuntemattomat, satunnaiset lääkärit meitä hoitamaan. Miksei meille ole annettu tästä asiasta tietoa?

 

Toimialajohtajalla on päävastuu

Mikko Komuölainen.jpg

Lahden sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Mikko Komulainen

Kun Lahen uutisia -nettijulkaisun lukijat ovat kiinnostuneita uudistuksista, pyydän terveyden- ja sairaanhoitomme vastuullisinta virkamiestä, sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Mikko Komulaista antamaan vastauksen asuinosoitteisiin markkinoidun lähiklinikkauudistuksen käytännön asioista. Lähetän tämän artikkelin suoraan Mikko Komulaiselle vastattavaksi.

Tähän liitän vastauksen, jonka sain Mikko Komulaiselta 10.1.2014:

 

Näkökulmia  Osoiteautomaatti uudistaa Lahden terveydenhoidon –artikkeliin:

NÄIN LAHDEN KAUPUNKI PARANTAA KUNTALAISTEN TERVEYSPALVELUJA

Tausta

Lahden sosiaali- ja terveystoimi elää nyt historiansa suurinta murroskautta.  Sote-rakenteita uudistetaan täyttä vauhtia kolmella tasolla; valtakunnan tasolla, aluetasolla ja Lahden kaupungissa (Lahden oma palvelurakenneuudistus). Valtakunnallinen uudistus koskee koko sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Tuo rakennemuutos tuo positiivisia haasteita Lahden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen.  Alueellisessa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa uudistetaan toimintatapoja taloudellisista lähtökohdista. Samalla vähennetään rajapintoja eri sosiaali- terveydenhuollon toimijoiden väliltä. Tarkastelun kohteena on myös perusterveyden huollon ja erikoissairaanhoidon välinen tehtäväjako.  Lahden kaupungin oman palvelurakenneuudistuksen keskeinen osa on Klinikkatoimintamalliin siirtyminen.

Klinikkatoimintamalli on osa Sote 2015 toimenpideohjelmaa. Tuota ohjelmaa on sosiaali- ja terveystoimialalla viety kahden vuoden ajan vaihe vaiheelta eteenpäin. Varmistamme, että Lahden kaupungin terveydenhuolto on jatkossa kilpailukykyistä, tehokasta ja laadukasta.  Klinikkamalli, jolla toteutamme Lahdessa asiakkaan valinnanvapautta, liittyy myös valtakunnalliseen uudistukseen. Valtakunnallisesti valinnanvapausohjeet edellyttävät, että terveysaseman vaihtoilmoitus tulee tehdä sekä vanhalle että uudelle terveysasemalle ja että hoitovastuu siirtyy kolmen viikon kuluessa vanhasta uuteen terveysasemaan. Lahdessa kuitenkin riittää yksi ilmoitus mille tahansa lähiklinikalle. Lomakkeet löytyvät lähiklinikoiltamme ja Internet-sivuiltamme. Yksittäisten käyntien osalta parannamme asiakkaan valinnanvapautta niin, että terveysneuvo ohjaa asiakkaita lähiklinikasta toiselle asuinalueesta riippumatta. 

Asiointi lähiklinikoille tapahtuu osoitteen mukaan ja tiedotteet on lähetetty kotitalouksiin osoitteiden perusteella, yksi tiedote/kotitalous, joten sen vuoksi nimiä ei ole mainittuna.

Uudistuksen eteneminen

Klinikkamalli -uudistuksella parannamme palvelujen saatavuutta ja tuottavuutta nykyisessä kiristyvässä taloustilanteessa.  Uudistusta toteuttaa osaava, uudistumiskykyinen henkilöstömme positiivisessa hengessä. Myös Lahden kaupungin päättäjät suhtautuvat uudistuksemme erittäin myönteisesti. Klinikkatoimintamallia ei aivan samanlaisena ole vielä käytössä muualla Suomessa.  Klinikkamallin ideana on, että palvelemme asiakasta kolmessa paikassa asiakkaan avuntarpeesta riippuen; pääterveysasemalla, lähiklinikoilla ja terveyskioskissa.  Asiakas ottaa ensiksi yhteyttä terveysneuvoon. Siellä asiakkaalle tehdään hoidon tarpeen arviointi ja ohjataan asiakas tarkoituksenmukaiseen hoitoon edellä mainittuihin paikkoihin. Terveysneuvonnassa eli puhelinpalvelussa olemme siirtyneet yhden puhelinnumeron palveluun. Pääterveysasemalle keskitämme ne asiakkaat, jotka tarvitsevat paljon palveluita tai erikoispalveluita.

Klinikkatoimintamallin kokeilu alkoi jo vuoden 2013 puolella. Pääterveysasemalle on listattu nyt noin 1 000 asiakasta. Tavoitteena on listata kevään 2014 aikana yhteensä noin 9 000 asiakasta. Uudistus on edennyt suunnitelmien mukaan. Näin mittavan palvelurakenne- ja toimintatapamuutoksen tulokset on mahdollista hahmottaa täysin vasta parin kolmen seuraavan vuoden aikana. Aloitimme Klinikkatoimintamallin kokeilun vuoden 2013 puolella. Palveluiden saatavuus on jo nyt parantunut. Myös välillisen ja välittömän asiakasajan tulokset ovat parantuneet.  Suuret tilainvestoinnit ovat keskeinen osa rakennemuutostamme. Vuonna 2016 saamme valmiiksi Lahden kaupungin uuden pääterveysaseman. Siellä tulemme panostamaan erityisesti myös asiakastilojen toimivuuteen  

Parempaa palvelua

Jotta voimme parantaa palvelujamme entisestään, toivomme lahtelaisilta aktiivista palautetta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta. Terveyspalvelujen uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa vanhat, tutut terveysasemat ovat muuttuneet lähiklinikoiksi. Niitä täydentävät pääterveysasema ja terveyskioski. Tähän uudistukseen liittyy myös palvelutuottajien uudelleen kilpailuttaminen ja kahden klinikan palvelutuottajan valinta. Neuvottelimme toimintatapauudistuksesta uusien palveluntuottajiemme kanssa joulukuun  2013 loppuun asti.  

Kehitämme jatkuvasti asiakaspalautteen antojärjestelmäämme ja toimintamme raportointia.

Haluamme koko ajan parantaa asiakaspalvelua. Siksi otimme uudistuksemme yhdeksi lähtökohdaksi terveysasemien vanhojen toimintamallien aikaan saamien pullonkaulojen poistamisen asiakaspalvelusta.  Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet uudistusta viime vuonna useissa asiantuntijaryhmissä.  Toimintamallin uudistus on edennyt hyvin ja osaava henkilöstömme on tehnyt hyvää työtä. Näin siitäkin huolimatta, että monimutkainen lainsäädäntö ja kaupungin nykyinen taloustilanne ovat muodostaneet uudistuksemme toteuttamiselle eritäin tiukat reunaehdot.

Sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenneuudistus on erittäin monimutkainen ja pitkäkestoinen uudistus. Tavoitteenamme on parantaa palvelua ja tehostaa toimintatapoja niin, että Lahden kaupunki on kilpailukykyinen palvelutarjoaja ja työnantaja myös tulevaisuudessa.

Uudistusten keskellä toivon henkilöstöltämme ja päättäjiltä innostusta ja sitkeyttä uudistuksen loppuun viemisessä. Lahtelaisilta toivon kärsivällisyyttä uudistusten keskellä. Samalla toivon lahtelaisilta palautetta, jotta voimme parantaa palvelujamme entisestään.

 

Mikko Komulainen

toimialajohtaja

 

 

Juttusarja kaupungin byrokratian selkeyttämiseksi jatkuu. Lukijat ovat pyytäneet vastausvuoroon seuraavaksi  kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirran.

Kynäö.png

PS Kommentointi ja kommentit avautuvat artikkelien alla olevasta puhekuplasta.