1333770.jpg

 

Lahden kaupungin päättäjillä on nyt valta palauttaa kaupunkilaisten luottamus ottamalla teknisen lautakunnan Ranta-Kartanon päätös lain edellyttämällä tavalla kaupunginhallituksen päätettäväksi. 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Kuntalaki 51 § (29.6.2006/578) 
Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi
Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Me lahtelaiset odotamme, että  joku näistä kolmesta nopeasti käyttää lain antamaa toimivaltaansa ja ottaa asian kaupunginhallituksen käsittelyyn.

 

 1990878.jpg

          1990902.jpg          1990860.jpg

 

Kaupunginhallituksen          Kaupunginjohtaja                       Toimialajohtaja  

puheenjohtaja                     Jyrki Myllyvirta                             Timo Ahonen

Ulla Juurola