A-osa farssista

Lahden kaupunginvaltuuston Ranta-Kartano 15.6.2009

Kaavaehdotuksen puolesta äänestivät Lahden kaupunginvaltuuston kokouksessa: - Punaisella kirjoitetut enää ovat nykyisessä valtuustossa - siis 9 henkilöä!


SDP (9): Ulla Vaara, Jarkko Nissinen, Jari Hartman, Susanna Iivonen-Pekesen, Merja-Liisa Kerkkä, Mika Kari, Sirkku Enojärvi (nyk. Hildén), Kari Salmi, Pekka Komu.
Kokoomus (12): Juha Rostedt, Hannu Himanen, Jari Salonen, Ilkka Simolin, Merja Vahter, Sari Kurikka, Reijo Salminen, Einari Pohjolainen, Simo Räihä, Sari Niinistö, Jorma Ratia, Ilkka Viljanen.
Vihreät (3): Kirsti Vaara, Helena Aaltola, Kai Kuokkanen.
Keskusta (3):
Maarit Luukka, Maija-Liisa Lindqvist, Kaarina Suhonen.
KD (2):
Leena Mantere, Timo Räihä.
Vasemmistoliitto (1):Pekka Järvinen 

 

1241549812_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

 

Näin valtuutettuja hämättiin lintu-perspektiivillä

Vanhat talot jättiläisillä, uudet kääpiöille

Lahden kaupunginvaltuustolle esitettyyn havainnekuvaan vuodelta 2009 olen lisännyt punaisen ellipsin osoittamaan takimmaisena olevan vanhan, suojellun Pellonkulman rakennuksen korkeutta. Pellonkulma on 8-9-kerroksinen. Sen eteen on kuvattu yksi 8-kerroksisista tornitaloista kattoineen. Kuvasta näyttää kuin tornitalon takana oleva Pellonkulma olisi vähintään 14-kerroksinen jättiläisten talo.

 

B-osa farssista

 

Rantakartanouusi1.jpg

Vuonna 2015 Lahden kaupunginvaltuusto teki kaavamuutoksen juuri ylläolevaan ensimmäiseen kortteliin, jonka omistaa Skanska-rakennusyhtiö. Skanska pyysi kolmikerroksisen osan korottamista 4-kerroksiseksi ja samalla kaupunki itse esitti alkuaan kaavassa hyväksytyn kahdeksankerroksinen torniosuuden korotettavaksi 10-kerroksiseksi. Tällainen siis on jo rakenteilla Pellonkulman viereen eli ilmastointirakennelmineen 4-5 metriä Pellonkulmaa korkeampi tornitalo.

 

C-osa farssista

 

Ranta-Karatano%202018.jpg

Piirtäjän ja Ranta-Kartanolle nimetyn projektijohtajan näkemys alueesta 15.5.2018

 

"Rakentaminen noudattaa Ranta-Kartanon alueen nykyistä kaavaa, jossa katuihin rajautuvien rakennusmassojen kulmissa on torniosia. Kylpylähotellin toteuttaminen edellyttää kaavamuutosta, jonka valmistelu on aloitettu kaupungin pyynnöstä."

 

Mikään tässä 15,5,2018 medialle esitetyn havainnekuvan mukaisessa kaavoituksessa tai rakennusten sijoittelussa ei noudata kaupunginvaltuuston 15.6.2009 tekemää kaavapäätöstä. Kaikki kaksi-kolmikerroksinen talomassoittelu on hävinnyt ja muuttunut jopa nelikerroksiseksi tai suoraan torneiksi, kaikki tornit ovat kasvaneet kahdella kerroksella ja torninkorkuisia taloja on tullut lisää.

 

 

 

D-osa farssista

Tekninen ja ympäristölautakunta tänään 23.4.2019

 

§ 57 ja § 58

 

"Asemakaavan muutoksella sallitaan rakentaminen aiempaan asemakaavaan verrattuna useampaan kerrokseen siten, että korttelien

jalustaosien kerroslukuja korotetaan kahdessa eteläisimmässä korttelissa kolmesta kerroksesta neljään kerrokseen ja torniosien kerroslukuja korotetaan kaikissa kortteleissa kahdeksasta kerroksesta kymmeneen kerrokseen. Pohjoisimmassa korttelissa jalustaosa osoitetaan 2–3-kerroksiseksi. Torniosia kasvatetaan neljä metriä korttelin sisäpihalle päin niiden toteutusmahdollisuuksien parantamiseksi ja pohjoisimpaan kortteliin lisätään yksi torniosa. Kaikki torniosat käännetään Kyösti Kallion kadun suuntaisiksi näkymien vuoksi.

 

Ranta-Kartano%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n.jp

 

Nyt havainnekuvat on jälleen piirretty lintuperspektiiviin. Näin päättäjien omatunto ei kolistele heidän tehdessään kaavamuutoksen, joka linnunsilmin näyttää lähes entiseltä kaavalta, mutta on rakennusmassaltaan moninkertainen.

 

Tässä kokouksessa päätetään myös ehdolla olevan hotelliyrityksen pyynnöstä korottaa havainnekuvassa alhaalla vasemmalla näkyvä kortteli ja nostaa se 11-kerroksiseksi. Yritysten edustajien mukaan hotellirakennuksen on oltava aina muita rakennuksia ylempänä.

 

Näin tuhoutuu loppukin Ranta-Kartanon kaavan vuoden 2009 perusajatuksesta, jossa rakennusten lakikorkeus oli suunniteltu siten, että rakennuskorkeus laskee tasaisesti kaupungista Vesijärvelle, jota lähinnä rakennukset (myös kyseinen hotellialue) olivat kaavan mukaisesti enää kaksikerroksisia.

 

Teknisen ja ympäristölautakunnan nyt tänään istuvassa kokoonpanossa on mukana enää vain kaksi alkuperäistä kaupunginvaltuuston vuoden 2009 Ranta-Kartanon kaavapäättäjää - Jari Hartman ja Pekka Järvinen, mutta kumpikaan ei enää ole edes kaupunginvaltuutettu.

 

kyn%C3%A4.jpg

Kestävän kehityksen kunta turvaa nykyisille ja tuleville asukkaille hyvän elämisen mahdollisuudet. Taloudellinen toiminta sopeutetaan luonnon reunaehtoihin samalla kun tuetaan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.(Lahden strategia)”


Ranta-Kartanon suunnitelma on paljastumassa kestävän kehityksen irvikuvaksi. Siinä yhteinen, vapaa kaupunkitila rajataan pelkästään varakkaiden, maksukykyisten kansalaisten yksityiskäyttöön.

Sen suunnittelussa kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuudet on täydellisesti estetty: satasivuisesti kirjatut mielipiteet ja muistutukset on diarioitu, mutta niissä tuotuja perusteltuja suunnitteluehdotuksia ja ideoita ei ole lainkaan otettu toteutukseen mukaan.

Yksi erikoisuus tämän asian monimutkaisessa suunnittelussa on, että kaupunki itse, sen virkamiehet ja lautakunnat, muuttavat mielensä mukaan kaupunginvaltuuston päätöksiä. Kuten tapahtuu tämän voittaneen Laituri-kilpailutyön käsittelyssä - rakentamisen piti madaltua rantaa kohti.

 

Lis%C3%A4liite.jpg