Maailmanmullistusten ja kansainvaellusten ryntäyksessä oman kotiseudun arvostaminen ja kunnioittaminen tahtovat unohtua pikkuasioiksi elämässämme.

 

Valtiojärjestyksemme lakien mukaan Museovirasto on suojelulla määrätty valvomaan ja säilyttämään Lahden ja muiden suomalaispaikkakuntien omaleimaisia, kotiseudullisia, historiallisesti merkittäviä kiinnekohtia. Lahdessa on sattumalta rakennustaiteen dosenttitasoinen asiantuntemus - Museon tutkija, tohtori Riitta Niskanen on jaksanut vuositolkulla muistuttaa ja ottaa resurssiensa puitteissa kantaa useaan harvinaisuuteen, joiden säilyttäminen tuleville polville on yksi sivistysvaltion ja sivistyskaupungin mitta. Näille rakennuksille museovirasto on antanut suojelumääräyksen: niitä ei saa hävittää, niiden kuntoa pitää vaalia ja ne pitää säilyttää alkuperäismuodossaan.

 

999540.jpg

Lahden tunnistettavissa olevassa maisemakokonaisuudessa on joitakin alueita, joista aistii vielä lahtelaisuuden, sen perisuomalaisen, maalaisjärkisen, työntäyteisen tavallisen asujan ja perhekunnan elämänmenon. Kauppatorin ympäröimistä kerrostaloista, Onnelantien ja Kymintien osittain säilytetyistä puutalokortteleista, Mytäjäisten Tallinpassin omakotitalojen taloyhteisön ilmeestä sekä Launeen Kullankukkulan pienen rakennusryppään olemuksesta on vielä nähtävänä aito lahtelainen lähimenneisyys: suojelumääräyksin nuo arvokkaat muistot on säilytetty. Vai onko?

 

 

 

Asemapäällikön talo vandaalin käsiin

 

Asemap.talo1912.jpg

Asemapäällikön talo vuoden 1912 alkuperäiskunnossa

 

Miten käy kaupunkimme keskeisimmän, näkyvimmän suojelukohteen Asemapäällikön talon?  Ennustan - huonosti. Tässä lyhyesti sen nykytila ja syyt sen tulevaan onnettomaan kohtaloon.

 

Lailla suojeltu Asemapäällikön talo jäi Lahden kaupungille täysin turhan ja kalliin Matkakeskusidean jalkoihin. Sen perustus nakerrettiin liikenneväylien aikaansaamiseksi Matkakeskuksen eri kohteisiin ja rakennuksen tontti jouduttiin pönkittämään sortumisen ja tulevien sortumisten estämiseksi - myös talon lähiympäristö kaavoitettiin surutta suuriksi kerrosneliömääriksi sekä rakennettiin tornitaloja täyteen.

 

Lahden kaupungin tekninen lautakunta päätti 16.6.2015 myydä suojellun rakennuksen poikkeuksellisella kaupalla: tarjouskilpailijoita verrattaessa hinta ratkaisi 30% ja toiminta 70%. Tarjouskilpailuun tuli neljä ehdotusta, jotka kaupungingeodeetti Juha Helmisen 2.11.2015 päätöksen mukaan kaikki täyttivät tarjouskilpailun ehdot. Päätöksellään hän valitsi neljästä hakijasta ostajaksi Henry Eskelisen perustettavan yhtiön lukuun.

 

Tarjouskilpailua varten perustetun arvostelulautakunnan kokoonpano:

 

teknisen lautakunnan puheenjohtaja Pekka Komu

kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen

kaupungingeodeetti Juha Helminen (puheenjohtaja)

apulaiskaupunginpuutarhuri Kirsi Kujala

maanäyttöinsinööri Petri Solonen (sihteeri)

 

Kun kaupungissamme työskentelee maan johtava rakennushistorian asiantuntija Riitta Niskanen, voi vain ihmetellä, miksi hän ei ole tässä arvostelulautakunnassa, joka päättää harvinaisen keskeisestä ja näyttävästä suojellusta lahtelaiskohteesta, Asemapäällikön talosta.

 

Arvostelulautakunnan jäsenistä lyhyesti:

Pekka Komu (dem) on nöyrä ja työteliäs poliitikko. Tässä arvostelulautakunnassa hänen puolueettomuutensa kyseenalaistaa oma siviilityö, jossa tehtävänä on edistää kaupungin  yritystoimintaa (Lahden seudun kehitysyhtiö Ladec) ja jossa hänen palkastaan valtaosan maksaa Lahden kaupunki - meitä kaupungin asukkaita hän ei siis edusta. Vaikka hänen Teknisen lautakunnan puheenjohtaja-asemassaan täytyi tuntea  Eskelisen omistaman Kullankukkulan suojellun talon kohtalo, hän  oli päättämässä  Enonsaaren suojellun Tuulensuun huvilan ja nyt tämän Asemapäällikön talon myymisen samalle Henry Eskeliselle. Tuntuu vähintään selvitystä tarvitsevalta kytkökseltä.

Kaupunginarkkitehti Karvinen-Jussilainen paljasti asiantuntemattomuutensa jo Korkeimman hallinto-oikeuden tutustuessa käynnillään kaavan valitusvaiheessa Ranta-Kartanoon ja Karvinen-Jussilaisen esitellessä (vieraiden tiedustellessa Historiallisen Museomme pihan ainutlaatuisten) vanhojen komeiden tammien ja lehmusten kohtaloa sanoen: ”Puut säilyvät, mutta ne kaadetaan”.

Juha Helmisen tehtäviin taas kuuluu myydä maata ja rakennuksia sekä muuttaa ne rahaksi ja tilittää mahdollisimman paljon kaupungin kassaan.

Apulaiskaupunginpuutarhuri lienee ainoa vielä tabula rasa -henkilö lahtelaispäätöksissä.

Petri Solosen tapasin toissakesänä kuuluisassa Kytölän itsenäisyyspuiden hävittämisasiassa ja kaadettujen puiden tilan rakennus- ja purkulupia etsiessämme hänen yrittäessään asioita ystävällisesti selvittää, selvittelyssään onnistumatta.

Ei siis kovin myönteistä tai osaavaa asiantuntijajoukkoa ole päättämässä tärkeästä historiallisesta suojelukohteestamme.

 

Arvostelulautakunnan päätös on tietenkin jäsentensä asiantuntemuksella muotoiltu ja yhteisesti tekemä. Se teki vertailutaulukon hakijoista, jotka se pisteytti tarjotun ostohinnan, toiminta-ajatuksen, kunnostuksen laajuuden ja kokemuksen huomioiden. Kun tuo vertailutaulukko on käsissäni, se osoittautuu täysin mielivaltaiseksi: eri hakijoilta se on ottanut erilaisia perusteluja ja jättänyt toisilta hakijoilta samat perustelut ansioiksi huomioimatta - on vähintään kyseeenalaista tehdä minkäänlaista päätöstä tällaisen vertailutaulukon perusteella.

Miten voittaja valittiin, vaikka myös kaksi muuta tarjouskilpailun osallistujaa tarjosivat saman summan kuin voittaja, 15.000 euroa? Yhtä ymmyrkäisenä me veronmaksajat ihmettelemme, että kolmetoistakertainen eli 195.000 euroa tarjonnut ehdotus hävisi koko tarjouskilpailun. Asiakirjoista selviää myös, että kahdelta tarjouskilpailuun osallistuneelta pyydettiin lisäselvityksiä, kahdelta ei - siinäkö tasapuolinen käsittely?

Käsissäni on kaikki päätökseen liittyvät asiakirjat liitteineen, niiden julkaiseminen veisi turhaan tämän artikkelin palstatilaa. Lukijani saa ne Teknisestä virastosta pyytämällä.

 

Asemap%C3%A4%C3%A4ll.talo.jpg

Asemapäällikön talo vuonna 2012

 

Palaan nyt vain Asemapäällikön talon tarjouskilpailun voittaneeseen ehdotukseen ja kaupungingeodeetti Juha Helmisen perusteluhin, jotka ovat seuraavat:

 

Asemap.Eskelinen.jpg

 

Kullankukkulan%20talo.jpghttp://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/2014/11/22/etela-suomen-sanomat-etsi-lahden-kamalimmat-morskat---naky-kuin-ddrsta

Kullankukkulan%20talo.jpg

http://www.lahenlehti.net/wp-content/023.jpg

 

Pelkästään maininta Eskelisen vanhojen rakennusten kunnostamiskokemuksesta piti olla valintaraadin tiedossa. Eskelinen osti Lahden kaupungilta tarjouskilpailulla ylläkuvatun Kullankukkulan Yläportinkadulla sijaitsevan suojellun rakennuksen ja alkoi purkaen korjata rakennusta ilman purkulupaa vuonna 2012. Viranomaiset keskeyttivät purkamisen ja Eskelinen pani alkutekijöihin purkamansa, vesisateessa lojuneen rakennuksen myyyntiin. Ostajia ei ilmaantunut. Nyt Eskelisellä on toukokuussa 2015 saatu purkulupa koko rakennukselle sekä  kesäkuussa 2015 voimaanastunut rakennuslupa, jossa suojellun rakennuksen tilalle rakentuu täysin uudenlainen, kiviperustainen talo.

Näin Eskelinen hoitaa kaupungin puolesta suojeluvelvollisuuden ja lain kiertämisen.

 

IMG_0857.JPG

Enonsaaren Tuulensuu

Miten käykään Tuulensuun suojellun huvilan, pelkäämme jo etukäteen. Entä Asemapäällikön talon, jonka piirustukset Eskeliselle on laatinut sama arkkitehti kuin Kullankukkulan uudistalonkin.

Perusteluissa käsitellään virheellisesti Eskelistä yhtiönä, vaikka hän on Asemapäällikön taloa varten sellaista vasta perustamassa. Eskelistä esittelevässä perustelussa mainitaan väärin hänen ainoana nimenneen yhteistyökumppanikseen toimivan yrityksen, vaikka kahdella muulla tarjoajalla oli jopa kolmekin erilaista kirjanpitolain alaista yhteisöä runsaine jäsenistöineen, allekirjoitettuine Asemapäälliköntalon toimintaan liittyvine aiesopimusasiakirjoineen - näistä muiden hakijoiden meriiteistä yhteenvedossa ei mainita sanaakaan.

Lahden kaupungin strategia, joka puuttuu Eskelisen ostotarjouksen perusteluista ja jonka kohdennettu perustelu edellytetään kaikissa kaupungin päätöksissä, puuttuu myös Helmiseltä ja arvostelulautakunnan päätöksistä kokonaan, vaikka muilta ostotarjoajilta se löytyy selkeästi ja painotetusti hakemuksen yhtenä perusteena. Nuorten lahtelaisten työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen on myös täysin vierasta voittaneelle hakemukselle - asioita, joista muissa hakemuksissa on selkeät suunnitelmat ja ohjelmat.

Kunnostuksen osalta Eskelisen ostotarjous ei poikennut muista ostotarjouksista, joissa oli yksityiskohtaiset, paremmin museolakiin perustuvat suunnitelmat ja piirustukset kuin mitä Eskelisen tarjouksessa oli.

 

Kotiseutuumme liittyvät ankkuroinnit, kuten maisemat, rakennukset ja lähimenneisyys ovat Suomessa olleet viime vuosikymmenet siis lain mukaan jonkinlaisessa erityiskohtelussa ja suojassa vandaaleilta näihin päiviin saakka. Merkit rahavallan ylivoimasta ovat kuitenkin jo kaupungissamme niin räikeät, että meidän käy huonosti, mikäli päättäjämme ja heidän sisäpiirikytkentäiset lainkiertämisensä, todellinen tietämättömyytensä sekä moraaliton demokratiakäsityksensä saavat tehdä niinkuin tekevät.

 

Kyn%C3%A4%20als.jpg

Oikaisuvaatimus päätöksestä on jätettävä viimeistään 18.11.klo 15.00

Oikaisuvaatimus.jpg

PS Asianosaisilla, eli  neljällä tarjousklpailuun osallistuneella on pidempi oikaisuvaatimuksen jättöaika, se päättyy vasta 24.11.2015 klo 15.00